De apostelen en de gemeenteleden in Judea hoorden dat ook de heidenen Gods woord hadden aanvaard. Toen Petrus terugkwam in Jeruzalem, spraken de Joodse gelovigen hem hierover aan en verweten hem dat hij onbesnedenen had bezocht en samen met hen had gegeten. Daarop zette Petrus uiteen wat er precies gebeurd was. Hij zei:

‘Toen ik in Joppe aan het bidden was, werd ik gegrepen door een visioen:

een voorwerp dat op een groot linnen kleed leek, werd aan vier punten uit de hemel neergelaten tot vlak bij mij. Ik keek er aandachtig naar en zag de lopende en kruipende dieren van de aarde, en ook de wilde dieren en de vogels van de hemel. En ik hoorde een stem tegen me zeggen:

“Ga je gang, Petrus, slacht en eet.” Maar ik antwoordde:

“Nee, Heer, in geen geval, want ik heb nog nooit gegeten van iets dat verwerpelijk of onrein is.” Maar voor de tweede keer kwam er een stem uit de hemel:

“Wat God rein heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen.” Dat gebeurde tot driemaal toe; daarna werd alles weer omhooggetrokken naar de hemel. Precies op dat moment kwamen er bij het huis waar wij verbleven drie mannen aan; ze waren uit Caesarea naar mij toe gestuurd. De Geest zei tegen me dat ik zonder aarzelen met hen mee moest gaan. Deze zes broeders hebben me vergezeld, en samen zijn we het huis binnengegaan van de man die ons had laten komen. Hij vertelde ons dat hij in zijn huis een engel had zien staan, die tegen hem zei:

“Stuur iemand naar Joppe om Simon, die ook Petrus wordt genoemd, te halen. Hij zal je vertellen hoe jij en al je huisgenoten kunnen worden gered.” Ik was nog maar nauwelijks begonnen te spreken, of de heilige Geest daalde op hen neer, zoals destijds ook op ons. Ik herinnerde me dat de Heer tegen ons zei:

“Johannes doopte met water, maar jullie zullen gedoopt worden met de heilige Geest.” Als God hun wegens hun geloof in de Heer Jezus Christus hetzelfde geschenk wilde geven als ons, hoe had ik hem daar dan van kunnen weerhouden?’ Toen ze dat gehoord hadden, waren ze gerustgesteld en loofden ze God met de woorden:

‘Dan geeft God dus ook de heidenen de kans om tot inkeer te komen en het nieuwe leven te ontvangen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
0Shares