Omstreeks die tijd nam koning Herodes enkele leden van de gemeente gevangen en mishandelde hen. Jakobus, de broer van Johannes, liet hij met het zwaard ter dood brengen. Toen hij zag dat de Joden hier gunstig op reageerden, liet hij ook Petrus aanhouden – dat was tijdens het feest van het Ongedesemde brood. Na de arrestatie sloot hij hem op in de gevangenis, waar hij hem door vier groepen soldaten van steeds vier man liet bewaken, met de bedoeling hem na het pesachfeest ten overstaan van het volk te berechten. Terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God.

In de nacht voordat hij voorgeleid zou worden, lag Petrus te slapen tussen twee soldaten, aan wie hij met twee kettingen was vastgeketend. Ook voor de deur van de kerker stonden bewakers. Toen verscheen er plotseling een engel van de Heer en een stralend licht vulde de hele ruimte. De engel stootte Petrus aan om hem wakker te maken en zei:

‘Vlug, sta op.’ Meteen vielen de ketens van zijn handen. De engel zei tegen hem:

‘Doe je gordel om en trek je sandalen aan.’ Dat deed hij. Daarop zei de engel:

‘Sla je mantel om en volg mij.’ Petrus volgde de engel naar buiten, maar zonder te beseffen dat de dingen die de engel liet gebeuren werkelijk plaatsvonden; hij meende een visioen te zien. Toen ze de eerste en tweede wachtpost voorbij waren, kwamen ze bij de ijzeren poort die toegang gaf tot de stad. De poort ging vanzelf voor hen open, en toen ze buiten waren gekomen liepen ze nog één straat verder, waarna de engel Petrus opeens alleen achterliet. Nadat Petrus weer tot zichzelf gekomen was, zei hij:

‘Nu weet ik zeker dat de Heer Zijn engel heeft gezonden om me uit de handen van Herodes te bevrijden en me te behoeden voor wat het Joodse volk hoopte dat gebeuren zou.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
0Shares