Ook enkele rondtrekkende Joodse geestenbezweerders probeerden boze geesten uit te drijven door het uitspreken van de naam van de Heer Jezus. Ze zeiden:

‘Ik bezweer jullie bij Jezus, die door Paulus wordt verkondigd!’ Het waren de zeven zonen van Skevas, een Joodse hogepriester, die dit deden. Maar de boze geest gaf hun ten antwoord:

‘Jezus ken ik, en Paulus ook, maar wie zijn jullie?’ De man die door de boze geest bezeten was, sprong op hen af en ging hen met zo veel geweld te lijf dat ze naakt en gewond uit het huis wegvluchtten. Alle Joodse en Griekse inwoners van Efeze hoorden van dit voorval, dat hen met diep ontzag vervulde; allen prezen en eerden de naam van de Heer Jezus. Veel nieuwe gelovigen kwamen in het openbaar hun praktijken opbiechten. Onder hen waren ook velen die magie hadden bedreven, maar die nu hun boekrollen verzamelden en publiekelijk verbrandden. Toen de waarde ervan werd berekend, kwam men uit op een bedrag van vijftigduizend zilverstukken. Zo zegevierde het woord van de Heer en vond het steeds meer gehoor.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
0Shares