Ook enkele rondtrekkende Joodse geestenbezweerders probeerden boze geesten uit te drijven door het uitspreken van de naam van de Heer Jezus. Ze zeiden:

‘Ik bezweer jullie bij Jezus, die door Paulus wordt verkondigd!’ Het waren de zeven zonen van Skevas, een Joodse hogepriester, die dit deden. Maar de boze geest gaf hun ten antwoord:

‘Jezus ken ik, en Paulus ook, maar wie zijn jullie?’ De man die door de boze geest bezeten was, sprong op hen af en ging hen met zo veel geweld te lijf dat ze naakt en gewond uit het huis wegvluchtten. Alle Joodse en Griekse inwoners van Efeze hoorden van dit voorval, dat hen met diep ontzag vervulde; allen prezen en eerden de naam van de Heer Jezus. Veel nieuwe gelovigen kwamen in het openbaar hun praktijken opbiechten. Onder hen waren ook velen die magie hadden bedreven, maar die nu hun boekrollen verzamelden en publiekelijk verbrandden. Toen de waarde ervan werd berekend, kwam men uit op een bedrag van vijftigduizend zilverstukken. Zo zegevierde het woord van de Heer en vond het steeds meer gehoor.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
0Shares