Toen het tumult bedaard was, riep Paulus de leerlingen bij zich om hun moed in te spreken. Daarna nam hij afscheid en vertrok naar Macedonië. Op zijn reis door dat gebied bemoedigde hij de gelovigen op velerlei wijze. Ten slotte kwam hij in Griekenland aan, waar hij drie maanden bleef. Kort voordat hij per schip naar Syrië wilde afreizen, bleek dat de Joden een aanslag op hem beraamden, zodat hij besloot terug te keren via Macedonië. Hij werd vergezeld door Sopatrus, de zoon van Pyrrhus uit Berea, door Aristarchus en Secundus uit Tessalonica, Gajus uit Derbe en Timoteüs, Tychikus en Trofimus uit Asia. Zij reisden vooruit en bleven in Troas op ons wachten. Wijzelf voeren na het feest van het Ongedesemde brood weg uit Filippi en kwamen vijf dagen later eveneens in Troas aan, waar we zeven dagen doorbrachten.

Op de eerste dag van de week kwamen we bijeen voor het breken van het brood. Paulus, die van plan was om de volgende dag verder te reizen, hield een toespraak voor de leerlingen die tot midden in de nacht duurde. We waren bijeengekomen in een bovenvertrek, waar veel olielampen brandden. Een jongeman die Eutychus heette, zat in het venster en werd door slaap overmand toen Paulus maar doorging met zijn toespraak. Diep in slaap verzonken viel hij van de derde verdieping naar beneden; toen men hem optilde bleek hij dood te zijn. Paulus ging naar beneden, ging op hem liggen, sloeg zijn armen om hem heen en zei:

‘Houd op met dat misbaar, want hij leeft!’ Hij ging weer naar boven, brak het brood en at. Daarna onderhield hij zich nog lange tijd met de leerlingen, tot het aanbreken van de ochtend. Toen vertrok hij. De leerlingen namen de jongeman, die weer tot leven was gekomen, met zich mee en voelden zich gesterkt door wat er was gebeurd.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
0Shares