Toen Petrus door het land reisde, kwam hij ook bij de heiligen die in Lydda woonden. Hij trof daar een man aan die Eneas heette en al acht jaar verlamd op bed lag. Petrus zei tegen hem:

‘Eneas, Jezus Christus geneest u! Sta op en breng nu zelf uw bed in orde.’ Onmiddellijk stond hij op. Alle inwoners van Lydda en van de Saronvlakte zagen wat er gebeurd was en bekeerden zich tot de Heer.

In Joppe woonde een leerlinge die Tabita heette, in onze taal is dat Dorkas. Ze deed veel goeds voor anderen en gaf vaak aalmoezen. Maar juist in die tijd werd ze ziek en stierf. Ze werd gewassen en in het bovenvertrek opgebaard. Omdat Lydda dicht bij Joppe ligt, stuurden de leerlingen, die gehoord hadden dat Petrus daar was, twee mannen naar hem toe met het dringende verzoek om direct bij hen te komen. Petrus ging meteen met hen mee. Na zijn aankomst werd hij naar het bovenvertrek gebracht, waar de weduwen om hem heen kwamen staan en hem huilend de tunica’s en mantels lieten zien die Dorkas nog maar pas gemaakt had. Petrus stuurde iedereen weg, waarna hij knielde om te bidden. Na het gebed draaide hij zich om naar het lichaam en zei:

‘Tabita, sta op!’ Ze opende haar ogen, en toen ze Petrus zag ging ze rechtop zitten. Hij nam haar bij de hand en hielp haar overeind, en toen hij de heiligen en de weduwen weer binnengeroepen had, liet hij hun zien dat ze weer leefde. Dit voorval werd in heel Joppe bekend en velen gingen in de Heer geloven. Petrus bleef nog enige tijd in Joppe, bij Simon, een leerlooier.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
0Shares