Omdat de tribuun nauwkeurig wilde vaststellen welke beschuldiging door de Joden tegen Paulus werd ingebracht, liet hij hem de volgende dag uit de gevangenis halen en verordonneerde hij dat de hogepriesters en het hele Sanhedrin bijeen moesten komen. Hij liet Paulus naar het tempelgebouw brengen om voor hen te verschijnen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
0Shares