Korte tijd later maakten we ons reisvaardig en gingen naar Jeruzalem. Enkele leerlingen uit Caesarea gingen met ons mee. Ze brachten ons naar Mnason, een Cyprioot die al vanaf het begin bij de leerlingen hoorde en bij wie we zouden verblijven. Bij onze aankomst in Jeruzalem ontvingen de gelovigen ons gastvrij.

De volgende dag ging Paulus met ons naar Jakobus, bij wie alle oudsten waren samengekomen. Nadat Paulus hen begroet had, vertelde hij tot in bijzonderheden wat God door zijn verkondigingswerk onder de heidenen tot stand had gebracht. Toen ze dat hoorden, prezen en eerden ze God en zeiden:

‘Je hebt kunnen zien, broeder, dat ook vele duizenden Joden het geloof hebben aanvaard, en allen leven vol overtuiging volgens de wet. Nu is hun verteld dat jij de Joden die onder de heidenen wonen aanspoort tot ontrouw aan Mozes; je zou beweren dat ze hun kinderen niet hoeven te besnijden en dat ze zich niet aan de voorschriften hoeven te houden. Hoe weerleggen we dit? Ze zullen ongetwijfeld horen van je komst. Doe daarom wat wij je zeggen. Er zijn bij ons vier mannen die een gelofte hebben afgelegd. Neem hen met je mee, laat je samen met hen reinigen en betaal voor hen de kosten van de offers, waarna ze hun haar kunnen laten afscheren. Dan zal iedereen inzien dat de verhalen die over jou worden verteld onwaar zijn, en dat ook jij doet wat de wet voorschrijft. Wat betreft de heidenen die het geloof hebben aanvaard, hen hebben we schriftelijk op de hoogte gesteld van onze beslissing dat ze zich in acht moeten nemen voor vlees dat bij de afgodendienst is gebruikt, voor bloed, voor vlees waar nog bloed in zit, en voor ontucht.’ Daarop nam Paulus de vier mannen met zich mee. De volgende dag liet hij zich samen met hen reinigen en ging de tempel binnen, waar hij bekendmaakte wanneer de reinigingsperiode zou aflopen, zodat daarna voor ieder van hen het offer gebracht kon worden.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
0Shares