Toen Paulus dat tot zijn verdediging aanvoerde, riep Festus:

‘U slaat wartaal uit, Paulus! Het vele studeren drijft u tot waanzin!’ Maar Paulus zei:

‘Het is geen wartaal, excellentie. Integendeel, wat ik zeg is waar en getuigt van gezond verstand. Bovendien weet de koning waarover het gaat, en daarom kan ik vrijuit tegen hem spreken. Ik denk niet dat iets hiervan hem is ontgaan, het heeft zich immers niet in een uithoek afgespeeld. Koning Agrippa, hecht u geloof aan de woorden van de profeten? Ik ben ervan overtuigd dat u dat doet.’ Agrippa zei tegen Paulus:

‘Dadelijk krijgt u me nog zover dat ik me voor christen uitgeef.’ Paulus zei:

‘Of het nu dadelijk is of niet, ik zou tot God willen bidden dat niet alleen u, maar allen die nu naar me luisteren net zo worden als ik, afgezien dan van deze boeien.’

De koning stond op, evenals de procurator en Bernice en de anderen die de zitting hadden bijgewoond. Ze trokken zich terug en overlegden met elkaar. ‘Deze man heeft niets gedaan dat met de dood of gevangenschap wordt bestraft,’ zeiden ze. En Agrippa zei tegen Festus:

‘Hij had al vrij kunnen zijn als hij zich niet op de keizer had beroepen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
0Shares