Toen Paulus dat tot zijn verdediging aanvoerde, riep Festus:

‘U slaat wartaal uit, Paulus! Het vele studeren drijft u tot waanzin!’ Maar Paulus zei:

‘Het is geen wartaal, excellentie. Integendeel, wat ik zeg is waar en getuigt van gezond verstand. Bovendien weet de koning waarover het gaat, en daarom kan ik vrijuit tegen hem spreken. Ik denk niet dat iets hiervan hem is ontgaan, het heeft zich immers niet in een uithoek afgespeeld. Koning Agrippa, hecht u geloof aan de woorden van de profeten? Ik ben ervan overtuigd dat u dat doet.’ Agrippa zei tegen Paulus:

‘Dadelijk krijgt u me nog zover dat ik me voor christen uitgeef.’ Paulus zei:

‘Of het nu dadelijk is of niet, ik zou tot God willen bidden dat niet alleen u, maar allen die nu naar me luisteren net zo worden als ik, afgezien dan van deze boeien.’

De koning stond op, evenals de procurator en Bernice en de anderen die de zitting hadden bijgewoond. Ze trokken zich terug en overlegden met elkaar. ‘Deze man heeft niets gedaan dat met de dood of gevangenschap wordt bestraft,’ zeiden ze. En Agrippa zei tegen Festus:

‘Hij had al vrij kunnen zijn als hij zich niet op de keizer had beroepen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
0Shares