Daarop zwegen alle aanwezigen, en men luisterde naar Barnabas en Paulus, die vertelden welke grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen had verricht. Toen ze waren uitgesproken, nam Jakobus het woord. Hij zei:

‘Broeders, luister. Simeon heeft uiteengezet hoe God zelf het plan heeft opgevat om uit de heidenen een volk te vormen dat Zijn naam vereert. Dat stemt overeen met de woorden van de profeten; er staat immers geschreven:

“Dan keer Ik terug op Mijn schreden. Ik zal het vervallen huis van David herbouwen, uit het puin zal Ik het weer opbouwen. Ik zal dit huis doen herrijzen, zodat de mensen die overgebleven zijn de Heer zullen zoeken, evenals alle heidenen over wie Mijn naam is uitgeroepen. Zo spreekt de Heer, die dit van oudsher heeft aangekondigd.”

Daarom ben ik van mening dat we de heidenen die zich tot God bekeren geen al te zware lasten moeten opleggen, maar dat we hun moeten schrijven dat ze zich dienen te onthouden van wat door de afgodendienst bezoedeld is, van ontucht, van vlees waar nog bloed in zit en van het bloed zelf. In haast elke stad wordt de wet van Mozes immers al sinds mensenheugenis verkondigd en op iedere sabbat in de synagogen voorgelezen.’

Daarop besloten de apostelen en de oudsten in overleg met de hele gemeente enkele afgevaardigden met Paulus en Barnabas mee te zenden naar Antiochië. De keuze viel op twee leiders uit de gemeente:

Judas, wiens bijnaam Barsabbas luidde, en Silas. Men gaf hun een brief mee met de volgende inhoud:

‘Van de apostelen en de oudsten. Aan hun broeders en zusters in Antiochië, Syrië en Cilicië die uit de heidense volken afkomstig zijn:

gegroet! Wij hebben vernomen dat enkelen van ons u een bezoek hebben gebracht – zonder dat wij hun dat hadden opgedragen – en dat hun uitspraken aanleiding zijn geweest tot verwarring en verontrusting. Daarom hebben we eensgezind besloten enkele broeders naar u toe te zenden in het gezelschap van onze geliefde Barnabas en Paulus, mensen die hun leven op het spel hebben gezet voor de naam van onze Heer Jezus Christus.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
0Shares