Drie dagen nadat Festus zijn intrede in de provincie had gedaan, ging hij van Caesarea naar Jeruzalem. Daar dienden de hogepriesters en de andere Joodse leiders een klacht tegen Paulus bij hem in. Bovendien vroegen ze hem of hij hun een gunst wilde bewijzen door Paulus naar Jeruzalem te laten overbrengen, want ze hadden het plan opgevat hem onderweg te vermoorden. Festus antwoordde dat Paulus in Caesarea in hechtenis zou blijven, maar dat hijzelf daar binnenkort weer heen zou gaan. ‘Laten degenen onder u die bevoegd zijn meegaan,’ zei hij, ‘en laten ze deze man aanklagen als hij iets heeft gedaan dat ontoelaatbaar is.’

Hij bleef niet langer dan acht tot tien dagen bij hen, en vertrok toen naar Caesarea. De volgende dag al opende hij de rechtszitting en gaf bevel om Paulus voor te leiden. Toen Paulus verscheen, gingen de Joden uit Jeruzalem om hem heen staan en brachten allerlei zware beschuldigingen tegen hem in, die ze niet konden bewijzen. Paulus voerde tot zijn verdediging aan:

‘Ik heb geen enkel misdrijf gepleegd, niet tegen de Joodse wet, niet tegen de tempel en niet tegen de keizer!’ Maar Festus wilde de Joden ter wille zijn, en daarom vroeg hij Paulus:

‘Wilt u naar Jeruzalem gaan om daar in mijn aanwezigheid voor deze zaak terecht te staan?’ Paulus antwoordde echter:

‘Ik sta hier voor de keizerlijke rechtbank, en hier moet ik terechtstaan. Ik heb de Joden geen enkel onrecht aangedaan, zoals ook u heel goed weet. Mocht ik toch schuldig zijn en iets hebben gedaan waarop de doodstraf staat, dan zal ik me niet aan deze straf onttrekken, maar als de beschuldigingen die deze mensen tegen me inbrengen op niets berusten, kan niemand me aan hen uitleveren. Ik beroep me op de keizer!’ Na overleg met zijn raadgevers verklaarde Festus toen:

‘U hebt u beroepen op de keizer, dan zult u ook naar de keizer gaan!’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
0Shares