Nadat we ons met moeite van hen hadden losgemaakt, kozen we zee en zetten rechtstreeks koers naar Kos. De dag daarop bereikten we Rhodos, en van daar voeren we naar Patara. Daar vonden we een schip dat de oversteek naar Fenicië zou maken. We gingen aan boord en voeren weg. We kregen Cyprus in zicht, maar lieten het links liggen en zeilden verder naar Syrië, waar we de haven van Tyrus binnenliepen. Daar moest het schip zijn lading lossen. We gingen op zoek naar de leerlingen en bleven een week bij hen. Geïnspireerd door de Geest zeiden ze tegen Paulus dat hij niet moest doorreizen naar Jeruzalem. Maar toen ons oponthoud ten einde liep, vertrokken we weer, uitgeleide gedaan door alle leerlingen met hun vrouwen en kinderen. We gingen de stad uit en knielden samen neer op het strand om te bidden. Toen namen we afscheid van elkaar. Wij gingen aan boord van het schip en de leerlingen keerden terug naar huis.

Vanuit Tyrus kwamen we in Ptolemaïs aan, waar we onze zeereis beëindigden. We begroetten de broeders en zusters en bleven één dag bij hen. De volgende dag vertrokken we weer en gingen op weg naar Caesarea. Daar vonden we onderdak bij Filippus, een verkondiger van het evangelie en een van de zeven wijze mannen. Hij had vier ongetrouwde dochters, die de gave van de profetie bezaten. Na enkele dagen kwam er een profeet uit Judea, die Agabus heette. Hij zocht ons op, pakte Paulus’ gordel en bond daarmee zijn eigen handen en voeten vast. Toen zei hij:

‘Dit zegt de heilige Geest:

“Zo zal de man van wie deze gordel is, worden vastgebonden door de Joden in Jeruzalem, die hem aan de heidenen zullen uitleveren.”’ Toen we dit hoorden, drongen wij en de gelovigen van Caesarea er bij Paulus op aan om niet naar Jeruzalem te reizen. Maar Paulus antwoordde:

‘Waarom proberen jullie me door je tranen te vermurwen? Ik ben niet alleen bereid me in Jeruzalem gevangen te laten nemen, maar ook om er te sterven omwille van de naam van de Heer Jezus.’ Omdat hij zich niet liet overreden, deden we er het zwijgen toe en zeiden alleen nog:

‘Laat gebeuren wat de Heer wil.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
0Shares