Meteen was het alsof er schellen van Saulus’ ogen vielen; hij kon weer zien, stond op en liet zich dopen, en nadat hij gegeten had, kwam hij weer op krachten.

Hij bleef enkele dagen bij de leerlingen in Damascus en ging onmiddellijk in de synagogen verkondigen dat Jezus de Zoon van God is. Allen die hem hoorden waren stomverbaasd en vroegen:

‘Dat is toch de man die in Jeruzalem de volgelingen van die Jezus naar het leven stond, en hij is toch hierheen gekomen om hen gevangen te nemen en uit te leveren aan de hogepriesters?’ Saulus’ optreden werd echter steeds krachtiger, en hij bracht de in Damascus wonende Joden in verwarring door aan te tonen dat Jezus de Messias is.

Al spoedig beraamden de Joden een plan om hem te vermoorden. Saulus raakte echter van hun voornemen op de hoogte. Ze bewaakten zelfs dag en nacht de stadspoorten om hem te kunnen doden. Maar Saulus’ leerlingen brachten hem ’s nachts naar de stadsmuur en lieten hem daar in een mand naar beneden zakken.

Toen hij terug was in Jeruzalem wilde hij zich aansluiten bij de leerlingen, maar die waren bang voor hem omdat ze niet geloofden dat ook hij een leerling was geworden. Barnabas nam hem echter onder zijn hoede en bracht hem naar de apostelen, aan wie hij vertelde dat Saulus onderweg de Heer had gezien, dat hij met hem had gesproken en dat hij in Damascus vrijmoedig de naam van Jezus had verkondigd. Saulus liep nu openlijk met de apostelen in Jeruzalem rond en verkondigde vrijmoedig de naam van de Heer. Hij ging in debat met de Griekstalige Joden, maar die beraamden een aanslag op zijn leven. Toen de broeders dat te weten kwamen, brachten ze hem naar Caesarea en stuurden hem van daar naar Tarsus.

In heel Judea en Galilea en Samaria leefde de gemeente in vrede en kwam tot bloei. De gelovigen leefden in ontzag voor de Heer, en dankzij de bijstand van de heilige Geest nam hun aantal steeds meer toe.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
0Shares