Agrippa zei tegen Paulus:

‘U mag uw zaak bepleiten.’ Paulus hief zijn hand op en verdedigde zich als volgt:

‘Ik prijs me gelukkig, koning Agrippa, dat ik me vandaag juist in uw bijzijn mag verdedigen tegen alle aanklachten die door de Joden tegen me zijn ingediend, vooral omdat u zo goed op de hoogte bent van al hun gebruiken en onderlinge geschillen; daarom verzoek ik u om welwillend naar me te luisteren.

Het is alle Joden bekend welk leven ik sinds mijn vroegste jeugd te midden van mijn volk en in Jeruzalem heb geleid; ze kennen me lang genoeg om te kunnen bevestigen dat ik als Farizeeër volgens de strengste richting van onze godsdienst heb geleefd. Nu sta ik terecht omdat ik hoop op de vervulling van de belofte die God aan onze voorouders heeft gedaan. Ook de twaalf stammen van ons volk hopen daarop en dienen God volhardend, dag en nacht. Omwille van deze hoop word ik door de Joden aangeklaagd, majesteit! Waarom is het toch zo moeilijk te geloven dat God mensen uit de dood opwekt?

Indertijd vond ik dat ik de verspreiding van de naam van Jezus van Nazaret met kracht moest tegengaan, en daarvoor heb ik me in Jeruzalem dan ook ingezet. Met toestemming van de hogepriesters heb ik een groot aantal heiligen in de gevangenis laten opsluiten, en als ze ter dood gebracht werden gebeurde dat met mijn instemming. In de synagogen probeerde ik keer op keer hen door strafmaatregelen te dwingen hun geloof af te zweren; ik bestreed hen zo vurig dat ik hen zelfs in de steden buiten onze grenzen vervolgde.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
0Shares