Toen ze in Kafarnaüm waren aangekomen, kwamen de inners van de tempelbelasting bij Petrus en vroegen:

‘Draagt uw meester de dubbeldrachme niet af?’ Hij antwoordde:

‘Zeker wel!’ Toen hij thuiskwam, was Jezus hem voor met de vraag:

‘Wat denk je, Simon? Van wie innen de heersers op aarde tol of belasting? Van hun eigen kinderen of van anderen?’ Op zijn antwoord:

‘Van anderen, ‘zei Jezus tegen hem:

‘Dan zijn de kinderen dus vrijgesteld. Maar laten we hen niet voor het hoofd stoten; ga naar het meer, werp daar je hengel uit en haal de vis die het eerst bijt van de haak. Als je zijn bek opent, zul je een vierdrachmenstuk vinden. Neem dat mee en betaal hun voor ons allebei.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
1Shares