Toen ze in Kafarnaüm waren aangekomen, kwamen de inners van de tempelbelasting bij Petrus en vroegen:

‘Draagt uw meester de dubbeldrachme niet af?’ Hij antwoordde:

‘Zeker wel!’ Toen hij thuiskwam, was Jezus hem voor met de vraag:

‘Wat denk je, Simon? Van wie innen de heersers op aarde tol of belasting? Van hun eigen kinderen of van anderen?’ Op zijn antwoord:

‘Van anderen, ‘zei Jezus tegen hem:

‘Dan zijn de kinderen dus vrijgesteld. Maar laten we hen niet voor het hoofd stoten; ga naar het meer, werp daar je hengel uit en haal de vis die het eerst bijt van de haak. Als je zijn bek opent, zul je een vierdrachmenstuk vinden. Neem dat mee en betaal hun voor ons allebei.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
1Shares