Intussen zeiden de leerlingen tegen Jezus:

‘Rabbi, U moet iets eten.’ Maar Hij zei:

‘Ik heb voedsel dat jullie niet kennen.’ ‘Zou iemand Hem iets te eten gebracht hebben?’ zeiden ze tegen elkaar. Maar Jezus zei:

‘Mijn voedsel is:

de wil doen van Hem die Mij gezonden heeft en Zijn werk voltooien. Jullie zeggen toch:

“Nog vier maanden en dan komt de oogst”? Ik zeg jullie:

kijk om je heen, dan zie je dat de velden rijp zijn voor de oogst! De maaier krijgt zijn loon al en verzamelt vruchten voor het eeuwige leven, zodat de zaaier en de maaier tegelijk feest kunnen vieren. Hier is het gezegde van toepassing:

De een zaait, de ander maait. Ik stuur jullie erop uit om een oogst binnen te halen waarvoor je geen moeite hebt hoeven doen; dat hebben anderen gedaan en jullie maken hun werk af.’

In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in Hem door het getuigenis van de vrouw:

‘Hij weet alles van me.’ Ze gingen naar Hem toe en vroegen Hem bij hen te blijven. Toen bleef Hij nog twee dagen. Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat Hij zei; ze zeiden tegen de vrouw:

‘Wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben Hem zelf gehoord en we weten dat Hij werkelijk de Redder van de wereld is.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
0Shares