Intussen zeiden de leerlingen tegen Jezus:

‘Rabbi, U moet iets eten.’ Maar Hij zei:

‘Ik heb voedsel dat jullie niet kennen.’ ‘Zou iemand Hem iets te eten gebracht hebben?’ zeiden ze tegen elkaar. Maar Jezus zei:

‘Mijn voedsel is:

de wil doen van Hem die Mij gezonden heeft en Zijn werk voltooien. Jullie zeggen toch:

“Nog vier maanden en dan komt de oogst”? Ik zeg jullie:

kijk om je heen, dan zie je dat de velden rijp zijn voor de oogst! De maaier krijgt zijn loon al en verzamelt vruchten voor het eeuwige leven, zodat de zaaier en de maaier tegelijk feest kunnen vieren. Hier is het gezegde van toepassing:

De een zaait, de ander maait. Ik stuur jullie erop uit om een oogst binnen te halen waarvoor je geen moeite hebt hoeven doen; dat hebben anderen gedaan en jullie maken hun werk af.’

In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in Hem door het getuigenis van de vrouw:

‘Hij weet alles van me.’ Ze gingen naar Hem toe en vroegen Hem bij hen te blijven. Toen bleef Hij nog twee dagen. Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat Hij zei; ze zeiden tegen de vrouw:

‘Wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben Hem zelf gehoord en we weten dat Hij werkelijk de Redder van de wereld is.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
0Shares