Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij. In het huis van Mijn Vader zijn veel kamers; zou Ik anders gezegd hebben dat Ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer Ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom Ik terug. Dan zal Ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar Ik ben. Jullie kennen de weg naar waar Ik heen ga.’ Toen zei Tomas:

‘Wij weten niet eens waar U naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?’ Jezus zei:

‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij. Als jullie Mij kennen zullen jullie ook Mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie Hem, want jullie hebben Hem zelf gezien.’ Daarop zei Filippus:

‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.’ Jezus zei:

‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Geloof je niet dat Ik in de Vader ben en dat de Vader in Mij is? Ik spreek niet namens Mezelf als Ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in Mij blijft, doet zijn werk door Mij. Geloof me:

Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij. Als je Mij niet gelooft, geloof het dan om wat Hij doet. Waarachtig, Ik verzeker jullie:

wie op Mij vertrouwt zal hetzelfde doen als Ik, en zelfs meer dan dat, Ik ga immers naar de Vader. En wat jullie dan in Mijn naam vragen, dat zal Ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in Mijn naam vraagt, zal Ik het doen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
0Shares