Toen Jezus hiervan hoorde, week Hij per boot uit naar een afgelegen plaats waar Hij alleen kon zijn. Maar de mensen kwamen het te weten, en vanuit de steden volgden ze Hem over land. Toen Hij uit de boot stapte en de grote menigte zag, voelde Hij medelijden met hen en Hij genas hun zieken.

Bij het vallen van de avond kwamen de leerlingen naar Hem toe en zeiden: ‘Dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur de mensen weg, laat ze naar de dorpen gaan om eten voor zichzelf te kopen.’ Maar Jezus zei: ‘Ze hoeven niet weg, geven jullie hun maar te eten.’ Ze antwoordden Hem: ‘We hebben hier niets, alleen vijf broden en twee vissen.’ Hij zei: ‘Breng ze Mij.’ En nadat Hij de mensen opdracht had gegeven op het gras te gaan zitten, nam Hij de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit en brak de broden; Hij gaf ze aan de leerlingen, en de leerlingen gaven ze door aan de mensen. Iedereen at en werd verzadigd, en toen ze de stukken brood die over waren ophaalden, hadden ze twaalf manden vol. Er hadden ongeveer vijfduizend man gegeten, vrouwen en kinderen niet meegeteld.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
0Shares