Hij bracht hen naar zijn woning boven de gevangenis en zette hun daar een maaltijd voor. Hij en al zijn huisgenoten waren buitengewoon verheugd dat hij nu in God geloofde.

Bij het aanbreken van de dag zonden de stadsbestuurders enkele gerechtsdienaars naar de gevangenis met de opdracht om Paulus en Silas vrij te laten. De gevangenbewaarder stelde Paulus daarvan op de hoogte:

‘Het stadsbestuur heeft mensen gestuurd om u vrij te laten. U mag dus vertrekken. Ga in vrede!’ Maar Paulus zei tegen de gerechtsdienaars:

‘Ze hebben ons zonder vorm van proces in het openbaar stokslagen laten geven, hoewel we Romeins staatsburger zijn. Daarna hebben ze ons in de gevangenis opgesloten, en nu willen ze ons heimelijk laten gaan? Geen sprake van! Laat ze zelf maar komen om ons vrij te laten!’ De gerechtsdienaars brachten deze woorden over aan de stadsbestuurders, wie de schrik om het hart sloeg toen ze hoorden dat Paulus en Silas Romeinse burgers waren. Dus gingen ze zelf naar de gevangenis, spraken op vriendelijke toon tegen hen en lieten hen vrij met het verzoek uit de stad te vertrekken. Paulus en Silas verlieten de gevangenis en gingen naar het huis van Lydia, waar ze de gelovigen aantroffen. Na hen bemoedigend te hebben toegesproken, vertrokken ze.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
0Shares