De tweeënzeventig keerden vol vreugde terug en zeiden:

‘Heer, zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons bij het horen van Uw naam.’ Hij zei tegen hen:

‘Ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen! Bedenk wel:

Ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden. Verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is.’ Op dat moment begon Hij vervuld van de heilige Geest te juichen en zei:

‘Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt U het gewild. Alles is Mij toevertrouwd door Mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is weet alleen de Zoon en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.’

Jezus richtte zich apart tot de leerlingen en zei tegen hen:

‘Gelukkig de ogen die zien wat jullie zien! Want Ik zeg jullie dat vele profeten en koningen hebben willen zien wat jullie zien, maar ze kregen het niet te zien, en hebben willen horen wat jullie horen, maar ze kregen het niet te horen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Marcus 15:40-47 Graflegging
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
0Shares