De tweeënzeventig keerden vol vreugde terug en zeiden:

‘Heer, zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons bij het horen van Uw naam.’ Hij zei tegen hen:

‘Ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen! Bedenk wel:

Ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden. Verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is.’ Op dat moment begon Hij vervuld van de heilige Geest te juichen en zei:

‘Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt U het gewild. Alles is Mij toevertrouwd door Mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is weet alleen de Zoon en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.’

Jezus richtte zich apart tot de leerlingen en zei tegen hen:

‘Gelukkig de ogen die zien wat jullie zien! Want Ik zeg jullie dat vele profeten en koningen hebben willen zien wat jullie zien, maar ze kregen het niet te zien, en hebben willen horen wat jullie horen, maar ze kregen het niet te horen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
0Shares