Na die twee dagen trok Jezus verder naar Galilea, want Hij had zelf gezegd dat een profeet in zijn vaderland niet wordt geëerd. Toen Hij in Galilea kwam, ontvingen de mensen Hem gastvrij; ze hadden alles gezien wat Hij op het feest in Jeruzalem gedaan had, want daar waren ze zelf bij geweest. Hij ging in Galilea weer naar Kana, waar Hij van water wijn had gemaakt.

Er was daar een hoveling uit Kafarnaüm wiens zoon ziek was. Omdat hij gehoord had dat Jezus uit Judea naar Galilea was teruggekeerd, was hij naar Hem toe gekomen, en nu vroeg hij of Jezus mee wilde gaan om zijn zoon, die op sterven lag, te genezen. Jezus zei tegen hem:

‘Als jullie geen tekenen en wonderen zien, geloven jullie niet!’ Maar de hoveling drong aan:

‘Heer, ga toch mee, voordat mijn kind sterft.’ ‘Ga maar naar huis, ‘zei Jezus, ‘uw zoon leeft.’ De man geloofde wat Jezus tegen hem zei en ging weg. En terwijl hij nog onderweg was, kwamen zijn dienaren hem al tegemoet om te zeggen dat zijn kind in leven was. Hij vroeg hen sinds wanneer het beter met hem was gegaan. Ze zeiden:

‘Gisteren, een uur na de middag, is de koorts verdwenen.’ De vader besefte dat dat het moment was dat Jezus tegen hem gezegd had ‘uw zoon leeft’. Hij kwam tot geloof, hij en al zijn huisgenoten. Dit deed Jezus toen Hij uit Judea naar Galilea was teruggekeerd; het was Zijn tweede wonderteken.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
0Shares