Na die twee dagen trok Jezus verder naar Galilea, want Hij had zelf gezegd dat een profeet in zijn vaderland niet wordt geëerd. Toen Hij in Galilea kwam, ontvingen de mensen Hem gastvrij; ze hadden alles gezien wat Hij op het feest in Jeruzalem gedaan had, want daar waren ze zelf bij geweest. Hij ging in Galilea weer naar Kana, waar Hij van water wijn had gemaakt.

Er was daar een hoveling uit Kafarnaüm wiens zoon ziek was. Omdat hij gehoord had dat Jezus uit Judea naar Galilea was teruggekeerd, was hij naar Hem toe gekomen, en nu vroeg hij of Jezus mee wilde gaan om zijn zoon, die op sterven lag, te genezen. Jezus zei tegen hem:

‘Als jullie geen tekenen en wonderen zien, geloven jullie niet!’ Maar de hoveling drong aan:

‘Heer, ga toch mee, voordat mijn kind sterft.’ ‘Ga maar naar huis, ‘zei Jezus, ‘uw zoon leeft.’ De man geloofde wat Jezus tegen hem zei en ging weg. En terwijl hij nog onderweg was, kwamen zijn dienaren hem al tegemoet om te zeggen dat zijn kind in leven was. Hij vroeg hen sinds wanneer het beter met hem was gegaan. Ze zeiden:

‘Gisteren, een uur na de middag, is de koorts verdwenen.’ De vader besefte dat dat het moment was dat Jezus tegen hem gezegd had ‘uw zoon leeft’. Hij kwam tot geloof, hij en al zijn huisgenoten. Dit deed Jezus toen Hij uit Judea naar Galilea was teruggekeerd; het was Zijn tweede wonderteken.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Matteüs 27:57-66 Het graf
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
0Shares