Ze grepen Hem vast en voerden Hem weg, en brachten Hem naar het huis van de hogepriester. Petrus volgde hen op een afstand. Ze staken een vuur aan midden op de binnenplaats en gingen eromheen zitten; Petrus voegde zich bij hen. Een dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten, keek hem strak aan en zei:

‘Die man hoorde er ook bij!’ Maar hij ontkende het:

‘Ik ken Hem niet eens!’ Even later merkte een ander hem op en zei:

‘Jij bent ook een van hen!’ Maar Petrus zei:

‘Welnee man, helemaal niet.’ En ongeveer een uur later zei nog iemand met grote stelligheid:

‘Ja zeker, die man was ook in Zijn gezelschap, hij komt immers ook uit Galilea.’ Maar Petrus zei:

‘Ik weet niet waar je het over hebt.’ En op datzelfde moment, terwijl hij nog sprak, kraaide er een haan. De Heer draaide zich om en keek Petrus aan, en toen herinnerde Petrus zich de woorden van de Heer:

‘Nog voor er vannacht een haan heeft gekraaid zul je Mij driemaal verloochenen.’ Hij ging naar buiten en huilde bitter.

De mannen die Jezus gevangenhielden, dreven de spot met Hem en geselden Hem. Ze blinddoekten Hem en zeiden:

‘Profeteer nu maar, wie is het die je geslagen heeft?’ En ze zeiden nog tal van andere lasterlijke dingen tegen Hem.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
0Shares