Ze grepen Hem vast en voerden Hem weg, en brachten Hem naar het huis van de hogepriester. Petrus volgde hen op een afstand. Ze staken een vuur aan midden op de binnenplaats en gingen eromheen zitten; Petrus voegde zich bij hen. Een dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten, keek hem strak aan en zei:

‘Die man hoorde er ook bij!’ Maar hij ontkende het:

‘Ik ken Hem niet eens!’ Even later merkte een ander hem op en zei:

‘Jij bent ook een van hen!’ Maar Petrus zei:

‘Welnee man, helemaal niet.’ En ongeveer een uur later zei nog iemand met grote stelligheid:

‘Ja zeker, die man was ook in Zijn gezelschap, hij komt immers ook uit Galilea.’ Maar Petrus zei:

‘Ik weet niet waar je het over hebt.’ En op datzelfde moment, terwijl hij nog sprak, kraaide er een haan. De Heer draaide zich om en keek Petrus aan, en toen herinnerde Petrus zich de woorden van de Heer:

‘Nog voor er vannacht een haan heeft gekraaid zul je Mij driemaal verloochenen.’ Hij ging naar buiten en huilde bitter.

De mannen die Jezus gevangenhielden, dreven de spot met Hem en geselden Hem. Ze blinddoekten Hem en zeiden:

‘Profeteer nu maar, wie is het die je geslagen heeft?’ En ze zeiden nog tal van andere lasterlijke dingen tegen Hem.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Marcus 15:40-47 Graflegging
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
0Shares