De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem:

“Uw broer is thuisgekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen.” Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader:

“Al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg, en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht.” Zijn vader zei tegen hem:

“Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden.”‘

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
0Shares