De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem:

“Uw broer is thuisgekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen.” Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader:

“Al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg, en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht.” Zijn vader zei tegen hem:

“Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden.”‘

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
0Shares