In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. Hij kwam als getuige, om van het Licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het Licht:

het ware Licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het Woord was in de wereld, de wereld is door Hem ontstaan en toch kende de wereld Hem niet. Hij kwam naar wat van Hem was, maar wie van Hem waren hebben Hem niet ontvangen. Wie Hem wel ontvingen en in Zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben Zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. Van Hem getuigde Johannes toen hij uitriep:

‘Hij is het over wie ik zei:

“Die na mij komt is meer dan ik, want Hij was er vóór mij!”’ Uit Zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
0Shares