In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. Hij kwam als getuige, om van het Licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het Licht:

het ware Licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het Woord was in de wereld, de wereld is door Hem ontstaan en toch kende de wereld Hem niet. Hij kwam naar wat van Hem was, maar wie van Hem waren hebben Hem niet ontvangen. Wie Hem wel ontvingen en in Zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben Zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. Van Hem getuigde Johannes toen hij uitriep:

‘Hij is het over wie ik zei:

“Die na mij komt is meer dan ik, want Hij was er vóór mij!”’ Uit Zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
0Shares