Waarmee zal Ik de mensen van deze generatie vergelijken? Ze lijken op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen:

“Toen we voor jullie op de fluit speelden, wilden jullie niet dansen, toen we een klaaglied zongen, wilden jullie niet rouwen.” Want toen Johannes kwam, en niet at en dronk, zei men: “Hij is door een demon bezeten.” Nu is de Mensenzoon gekomen, Hij eet en drinkt wel, en nu zegt men: “Kijk toch eens, wat een veelvraat, wat een dronkaard, die vriend van tollenaars en zondaars.” En toch is de Wijsheid door heel haar optreden in het gelijk gesteld.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 27:57-66 Het graf
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
0Shares