Je bent de weg van je zuster gegaan; haar beker zal Ik ook jou te drinken geven. Dit zegt God, de HEER:

De beker van je zuster zul je drinken, de diepe en wijde beker; een beker vol spot en hoon, tot de rand gevuld. Dronkenschap en droefheid zul je drinken, een beker van ontzetting en verbijstering – dat is de beker van je zuster Samaria. Je zult hem drinken en leegslurpen, je zult op zijn scherven bijten en er je borsten mee openhalen.
Want zo heb Ik gesproken – spreekt God, de HEER. 

Daarom – dit zegt God, de HEER -, omdat je Mij vergeten bent en Mij de rug hebt toegekeerd, daarom zul je nu de schande van je overspel dragen.’ 

De HEER zei tegen mij:

‘Mensenkind, ga een oordeel vellen over Ohola en Oholiba! Laat hen beseffen welke gruweldaden ze hebben begaan. Ze hebben overspel gepleegd en er kleeft bloed aan hun handen. Ze pleegden overspel met hun afgoden, ze hebben zelfs de kinderen die ze Mij hadden gebaard, als voedsel aan hen aangeboden. Ze hebben daarmee Mijn heiligdom verontreinigd, en ze hebben de sabbat niet in ere gehouden. Op de dag dat ze hun kinderen slachtten voor hun afgoden, zijn ze Mijn heiligdom binnengegaan en hebben het ontwijd. Zo hebben ze zich gedragen, midden in Mijn tempel. Ook hebben ze boden gezonden naar mannen in verre landen. En ze zijn gekomen, de mannen voor wie je je gebaad hebt, voor wie je je ogen hebt opgemaakt en voor wie je je met sieraden hebt behangen. Je bent gaan zitten op een prachtig bed, met een gedekte tafel ervoor waarop Mijn wierook en Mijn olie stonden. Eromheen was het geluid te horen van een zorgeloze menigte:

er waren Sabeeërs uit de woestijn en mannen van allerlei slag; jij en je zuster kregen armbanden om en een prachtige kroon op het hoofd. En Ik dacht over deze door ontucht getekende vrouw:

Nu plegen ze overspel met haar, en zij met hen. Ze bezochten haar zoals je een hoer bezoekt – zo gingen ze om met Ohola en ook met Oholiba, schaamteloze vrouwen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 20:37-44 Israël opstandig en ontrouw 4
Ezechiël 31:12-18 2
Ezechiël 3:1-17 1
Ezechiël 29:1-12 Profetie tegen Egypte 1
Ezechiël 11:1-13 1
Ezechiël 34:21-31 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 12:11-19 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 46:1-11 1
Ezechiël 41:13-26 2
Ezechiël 11:14-25 2
Ezechiël 29:13-21 Profetie tegen Egypte 2
Ezechiël 32:1-15 1
Ezechiël 5:10-17 2
Ezechiël 16:28-40 Jeruzalems ontrouw 3
Ezechiël 27:1-19 1
Ezechiël 16:41-51 Jeruzalems ontrouw 4
Ezechiël 45:1-12 Verdeling van de grond 1
Ezechiël 40:13-26 De nieuwe tempel 2
Ezechiël 8:12-18 Visioen in de tempel van Jeruzale...
Ezechiël 12:1-10 Een teken voor het opstandige vol...
Ezechiël 4:11-17 2
Ezechiël 18:23-32 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 38:13-23 Gogs leger vernietigd 2
Ezechiël 23:1-16 Ohola en Oholiba 1
Ezechiël 44:20-31 Toegang tot de tempel 3
Ezechiël 26:12-21 Profetie over Tyrus 2
Ezechiël 30:1-14 1
Ezechiël 5:1-9 1
Ezechiël 36:1-12 1
Ezechiël 21:29-37 Het goddelijk zwaard 3
Ezechiël 21:17-28 Het goddelijk zwaard 2
Ezechiël 20:13-25 Israël opstandig en ontrouw 2
Ezechiël 37:1-14 Een dal vol beenderen 1
Ezechiël 20:1-12 Israël opstandig en ontrouw 1
Ezechiël 39:15-29 2
Ezechiël 43:21-27 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 40:1-12 De nieuwe tempel 1
Ezechiël 40:40-49 De nieuwe tempel 4
Ezechiël 14:12-23 Het lot van Jeruzalem 2
Ezechiël 24:15-27 Een plotselinge slag 2
Ezechiël 16:52-63 Jeruzalems ontrouw 5
Ezechiël 48:23-35 3
Ezechiël 32:16-24 2
Ezechiël 37:15-28 Eén God, één volk, één herder 2
Ezechiël 30:15-26 2
Ezechiël 12:20-28 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 38:1-12 Gogs leger vernietigd 1
Ezechiël 18:14-22 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 4:1-10 1
Ezechiël 6:1-10 Israël getroffen door het zwaard 1
Ezechiël 39:1-14 1
Ezechiël 24:1-14 De kookpot 1
Ezechiël 25:10-17 Profetie tegen de volken die Isr...
Ezechiël 28:16-26 2
Ezechiël 32:25-32 3
Ezechiël 35:1-15 Profetie over het Seïrgebergte en...
Ezechiël 9:1-11 1
Ezechiël 47:13-23 De grenzen van het land 2
Ezechiël 43:12-20 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 42:12-20 De ruimten voor de priesters 2
Ezechiël 33:12-21 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 7:14-27 Het einde komt 2
Ezechiël 28:1-15 1
Ezechiël 22:1-17 Oordeel over Jeruzalem 1
Ezechiël 13:1-13 1
Ezechiël 26:1-11 Profetie over Tyrus 1
Ezechiël 33:22-33 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 36:13-25 2
Ezechiël 31:1-11 1
Ezechiël 22:18-31 Oordeel over Jeruzalem 2
0Shares