Ook heb je me bedrogen met de Assyriërs, maar je was onverzadigbaar:

al je overspel was nog niet genoeg. Je ging naar de Chaldeeën, die handelaars, maar ook die konden je niet bevredigen. Wat liet je je meeslepen door je hartstocht – spreekt God, de HEER – toen je al deze dingen deed:

het was het werk van een hoer die zich van niemand iets aantrekt! Je bouwde op elk kruispunt een verhoging, je installeerde je op elk plein, maar anders dan een hoer nam je geen beloning aan. Je pleegde overspel en ontving vreemde mannen, terwijl je getrouwd was. En waar hoeren geschenken krijgen, gaf jij zelf geschenken aan al je minnaars:

je beloonde ze omdat je wilde dat ze van alle kanten naar je toe zouden komen, zodat jij overspel met hen kon plegen. Je gedroeg je heel anders dan andere vrouwen:

je was een hoer, maar niemand hoefde achter je aan te gaan, jij werd niet betaald, maar je betaalde zelf! Het was de omgekeerde wereld.

Luister daarom, hoer, naar de woorden van de HEER! Dit zegt God, de HEER:

Omdat je naakt was en nat van begeerte toen je Mij met je minnaars bedroog, en omdat je voor je gruwelijke afgoden het bloed van je kinderen hebt vergoten, zal Ik je naakt tentoonstellen voor de ogen van alle minnaars aan wie je je gegeven hebt, de minnaars die je hebt liefgehad en de minnaars die je hebt gehaat. Ik zal ze overal vandaan halen; ze zullen je in al je naaktheid zien. Ik zal je vonnissen volgens het recht dat geldt voor moordenaressen en overspelige vrouwen, en Ik zal je in Mijn woede en jaloezie een bloedige afstraffing geven. Ik zal je aan je minnaars uitleveren, en die zullen alle verhogingen waarop jij je geïnstalleerd had afbreken, ze zullen jou je kleren uittrekken en je je prachtige sieraden afnemen, ze zullen je naakt achterlaten. Dan zullen ze een mensenmassa op je afsturen die je zal stenigen en met zwaarden op je in zal hakken.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 47:1-12 De rivier uit de tempel 1
Ezechiël 48:13-22 2
Ezechiël 1:15-28 Ezechiël geroepen 2
Ezechiël 23:17-30 Ohola en Oholiba 2
Ezechiël 13:14-23 2
Ezechiël 34:11-20 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 11:14-25 2
Ezechiël 31:1-11 1
Ezechiël 48:1-12 1
Ezechiël 36:13-25 2
Ezechiël 38:13-23 Gogs leger vernietigd 2
Ezechiël 26:1-11 Profetie over Tyrus 1
Ezechiël 7:14-27 Het einde komt 2
Ezechiël 44:11-19 Toegang tot de tempel 2
Ezechiël 20:13-25 Israël opstandig en ontrouw 2
Ezechiël 18:23-32 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 15:1-8 Het hout van de wijnstok
Ezechiël 23:31-44 Ohola en Oholiba 3
Ezechiël 12:1-10 Een teken voor het opstandige vol...
Ezechiël 32:1-15 1
Ezechiël 10:13-22 2
Ezechiël 28:1-15 1
Ezechiël 37:15-28 Eén God, één volk, één herder 2
Ezechiël 33:22-33 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 25:10-17 Profetie tegen de volken die Isr...
Ezechiël 33:1-11 Ieder mens naar zijn daden beoord...
Ezechiël 20:37-44 Israël opstandig en ontrouw 4
Ezechiël 12:20-28 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 20:1-12 Israël opstandig en ontrouw 1
Ezechiël 16:14-27 Jeruzalems ontrouw 2
Ezechiël 44:1-10 Toegang tot de tempel 1
Ezechiël 24:15-27 Een plotselinge slag 2
Ezechiël 8:12-18 Visioen in de tempel van Jeruzale...
Ezechiël 47:13-23 De grenzen van het land 2
Ezechiël 45:13-25 Verdeling van de grond 2
Ezechiël 4:11-17 2
Ezechiël 38:1-12 Gogs leger vernietigd 1
Ezechiël 20:26-36 Israël opstandig en ontrouw 3
Ezechiël 41:13-26 2
Ezechiël 32:16-24 2
Ezechiël 18:1-13 Wie rechtvaardig handelt, zal lev...
Ezechiël 16:1-13 Jeruzalems ontrouw 1
Ezechiël 12:11-19 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 23:45-49 Ohola en Oholiba 4
Ezechiël 36:1-12 1
Ezechiël 43:21-27 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 36:26-38 3
Ezechiël 10:1-12 1
Ezechiël 27:20-36 2
Ezechiël 11:1-13 1
Ezechiël 28:16-26 2
Ezechiël 40:40-49 De nieuwe tempel 4
Ezechiël 1:1-14 Ezechiël geroepen 1
Ezechiël 5:10-17 2
Ezechiël 34:1-10 De slechte herders en de goede he...
Ezechiël 37:1-14 Een dal vol beenderen 1
Ezechiël 39:1-14 1
Ezechiël 33:12-21 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 42:12-20 De ruimten voor de priesters 2
Ezechiël 40:27-39 De nieuwe tempel 3
Ezechiël 40:13-26 De nieuwe tempel 2
Ezechiël 46:12-24 2
Ezechiël 3:18-27 2
Ezechiël 42:1-11 De ruimten voor de priesters 1
Ezechiël 41:1-12 1
Ezechiël 35:1-15 Profetie over het Seïrgebergte en...
Ezechiël 48:23-35 3
Ezechiël 2:1-10
Ezechiël 21:17-28 Het goddelijk zwaard 2
Ezechiël 21:29-37 Het goddelijk zwaard 3
0Shares