Toen nam de man me mee naar het noordelijke deel van de buitenhof en bracht me naar de zijhallen bij het achtergebouw, aan de noordkant van het plein. Ze hadden een lengte van 100 el, met een breedte van 50 el en met de ingang op het noorden. Galerijen in drie verdiepingen lagen langs de 20 el brede binnenhof en langs de geplaveide omloop van de buitenhof. Voor de zijhallen was een gang van 10 el breed; naar het binnenste was een doorgang van 1 el, en de toegangen waren op het noorden. De bovenste zijhallen waren kleiner, want de galerijen namen daar meer ruimte in beslag dan bij de onderste en de middelste hallen van het gebouw. Ze vormden drie verdiepingen en hadden in tegenstelling tot de voorhoven geen zuilen; daarom waren de bovenste kleiner dan de onderste en de middelste. In de richting van de buitenhof liep langs de zijhallen een muur; hij was 50 el lang. De lengte van de zijhallen aan de kant van de buitenhof was 50 el, en tegenover de grote zaal was dat 100 el. Onder deze zijhallen was op het oosten een ingang voor wie er vanuit de buitenhof naar binnen wilde. Over de breedte van de muur van de hof naar het oosten, bij het plein en bij het achtergebouw waren ook zijhallen met een pad erlangs. Ze zagen er net zo uit als de zijhallen op het noorden, net zo lang en net zo breed, met dezelfde uitgangen, inrichting en toegangen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 48:23-35 3
Ezechiël 16:41-51 Jeruzalems ontrouw 4
Ezechiël 34:11-20 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 6:11-14 Israël getroffen door het zwaard ...
Ezechiël 23:1-16 Ohola en Oholiba 1
Ezechiël 34:21-31 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 16:14-27 Jeruzalems ontrouw 2
Ezechiël 7:1-13 Het einde komt 1
Ezechiël 48:1-12 1
Ezechiël 12:11-19 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 5:10-17 2
Ezechiël 43:12-20 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 35:1-15 Profetie over het Seïrgebergte en...
Ezechiël 40:1-12 De nieuwe tempel 1
Ezechiël 20:1-12 Israël opstandig en ontrouw 1
Ezechiël 40:13-26 De nieuwe tempel 2
Ezechiël 21:29-37 Het goddelijk zwaard 3
Ezechiël 28:16-26 2
Ezechiël 17:15-24 De adelaars en de wijnstok 2
Ezechiël 24:1-14 De kookpot 1
Ezechiël 23:17-30 Ohola en Oholiba 2
Ezechiël 8:1-11 Visioen in de tempel van Jeruzalem...
Ezechiël 21:1-16 Het goddelijk zwaard 1
Ezechiël 38:1-12 Gogs leger vernietigd 1
Ezechiël 1:1-14 Ezechiël geroepen 1
Ezechiël 18:23-32 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 43:21-27 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 19:1-14 De leeuwin en de wijnstok
Ezechiël 12:1-10 Een teken voor het opstandige vol...
Ezechiël 13:1-13 1
Ezechiël 21:17-28 Het goddelijk zwaard 2
Ezechiël 3:18-27 2
Ezechiël 44:20-31 Toegang tot de tempel 3
Ezechiël 32:1-15 1
Ezechiël 41:1-12 1
Ezechiël 1:15-28 Ezechiël geroepen 2
Ezechiël 44:1-10 Toegang tot de tempel 1
Ezechiël 29:1-12 Profetie tegen Egypte 1
Ezechiël 8:12-18 Visioen in de tempel van Jeruzale...
Ezechiël 31:12-18 2
Ezechiël 40:27-39 De nieuwe tempel 3
Ezechiël 36:13-25 2
Ezechiël 48:13-22 2
Ezechiël 25:10-17 Profetie tegen de volken die Isr...
Ezechiël 15:1-8 Het hout van de wijnstok
Ezechiël 42:12-20 De ruimten voor de priesters 2
Ezechiël 23:31-44 Ohola en Oholiba 3
Ezechiël 33:1-11 Ieder mens naar zijn daden beoord...
Ezechiël 37:15-28 Eén God, één volk, één herder 2
Ezechiël 6:1-10 Israël getroffen door het zwaard 1
Ezechiël 11:1-13 1
Ezechiël 36:26-38 3
Ezechiël 9:1-11 1
Ezechiël 4:11-17 2
Ezechiël 10:13-22 2
Ezechiël 20:13-25 Israël opstandig en ontrouw 2
Ezechiël 16:1-13 Jeruzalems ontrouw 1
Ezechiël 38:13-23 Gogs leger vernietigd 2
Ezechiël 4:1-10 1
Ezechiël 14:1-11 1
Ezechiël 43:1-11 De verschijning van de HEER keert...
Ezechiël 13:14-23 2
Ezechiël 36:1-12 1
Ezechiël 31:1-11 1
Ezechiël 46:12-24 2
Ezechiël 16:52-63 Jeruzalems ontrouw 5
Ezechiël 29:13-21 Profetie tegen Egypte 2
Ezechiël 39:1-14 1
Ezechiël 47:1-12 De rivier uit de tempel 1
Ezechiël 10:1-12 1
0Shares