Daarna zag ik dit:

boven de koepel boven de cherubs was iets te zien dat leek op een troon van saffier. De HEER zei tegen de in linnen geklede man:

‘Ga het raderwerk waarop de cherubs rusten binnen en vul er je handen met gloeiende kolen; die moet je uitstrooien over de stad.’ Ik zag hoe de man naar binnen ging. De cherubs stonden op dat moment aan de zuidkant van de tempel, en een wolk vulde de binnenhof. Toen de stralende verschijning van de HEER zich verplaatste van de cherubs naar de tempelingang, vulde die wolk de tempel, en de hele hof was vol van de gloed van de verschijning van de HEER. Tot in de buitenhof was het geluid te horen van de vleugels van de cherubs; het was een geluid als wanneer God, de Ontzagwekkende, spreekt. Toen beval Hij de man met de linnen kleren:

‘Haal nu wat vuur weg uit het raderwerk onder de cherubs.’ De man ging verder naar binnen en ging naast een wiel staan. Een van de cherubs strekte zijn hand uit naar het vuur dat zich tussen hen in bevond en legde daar wat van in de handen van de in linnen geklede man, die ermee naar buiten ging. Onder de vleugels van de cherubs was iets zichtbaar dat de vorm had van een mensenhand.

Ook zag ik vier wielen naast de cherubs staan, naast elke cherub één. De wielen glansden als turkoois en hadden alle vier dezelfde vorm:

ze leken op een wiel midden in een ander wiel. Als ze bewogen, konden ze zonder te draaien alle vier de kanten op gaan; zonder om te draaien volgden ze het voorste wiel in de richting waarheen dat zich wendde. De lichamen van de cherubs, hun rug, handen en vleugels, en ook de wielen, waren helemaal bezet met ogen; dit gold voor de vier cherubs en voor de wielen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 7:1-13 Het einde komt 1
Ezechiël 29:13-21 Profetie tegen Egypte 2
Ezechiël 24:1-14 De kookpot 1
Ezechiël 48:1-12 1
Ezechiël 35:1-15 Profetie over het Seïrgebergte en...
Ezechiël 30:1-14 1
Ezechiël 21:29-37 Het goddelijk zwaard 3
Ezechiël 20:13-25 Israël opstandig en ontrouw 2
Ezechiël 39:15-29 2
Ezechiël 8:1-11 Visioen in de tempel van Jeruzalem...
Ezechiël 1:1-14 Ezechiël geroepen 1
Ezechiël 36:26-38 3
Ezechiël 14:12-23 Het lot van Jeruzalem 2
Ezechiël 17:1-14 De adelaars en de wijnstok 1
Ezechiël 28:1-15 1
Ezechiël 3:1-17 1
Ezechiël 34:21-31 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 6:11-14 Israël getroffen door het zwaard ...
Ezechiël 26:1-11 Profetie over Tyrus 1
Ezechiël 5:1-9 1
Ezechiël 16:52-63 Jeruzalems ontrouw 5
Ezechiël 8:12-18 Visioen in de tempel van Jeruzale...
Ezechiël 9:1-11 1
Ezechiël 27:20-36 2
Ezechiël 30:15-26 2
Ezechiël 25:1-9 Profetie tegen de volken die Israë...
Ezechiël 42:1-11 De ruimten voor de priesters 1
Ezechiël 23:17-30 Ohola en Oholiba 2
Ezechiël 22:1-17 Oordeel over Jeruzalem 1
Ezechiël 40:13-26 De nieuwe tempel 2
Ezechiël 7:14-27 Het einde komt 2
Ezechiël 43:12-20 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 12:1-10 Een teken voor het opstandige vol...
Ezechiël 23:31-44 Ohola en Oholiba 3
Ezechiël 37:15-28 Eén God, één volk, één herder 2
Ezechiël 44:11-19 Toegang tot de tempel 2
Ezechiël 46:12-24 2
Ezechiël 23:1-16 Ohola en Oholiba 1
Ezechiël 40:40-49 De nieuwe tempel 4
Ezechiël 27:1-19 1
Ezechiël 37:1-14 Een dal vol beenderen 1
Ezechiël 45:13-25 Verdeling van de grond 2
Ezechiël 31:12-18 2
Ezechiël 13:1-13 1
Ezechiël 36:13-25 2
Ezechiël 32:16-24 2
Ezechiël 21:1-16 Het goddelijk zwaard 1
Ezechiël 28:16-26 2
Ezechiël 47:13-23 De grenzen van het land 2
Ezechiël 2:1-10
Ezechiël 38:13-23 Gogs leger vernietigd 2
Ezechiël 11:14-25 2
Ezechiël 22:18-31 Oordeel over Jeruzalem 2
Ezechiël 4:1-10 1
Ezechiël 40:27-39 De nieuwe tempel 3
Ezechiël 16:28-40 Jeruzalems ontrouw 3
Ezechiël 10:13-22 2
Ezechiël 36:1-12 1
Ezechiël 32:25-32 3
Ezechiël 20:26-36 Israël opstandig en ontrouw 3
Ezechiël 26:12-21 Profetie over Tyrus 2
Ezechiël 15:1-8 Het hout van de wijnstok
Ezechiël 34:1-10 De slechte herders en de goede he...
Ezechiël 32:1-15 1
Ezechiël 24:15-27 Een plotselinge slag 2
Ezechiël 18:14-22 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 34:11-20 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 44:1-10 Toegang tot de tempel 1
Ezechiël 6:1-10 Israël getroffen door het zwaard 1
Ezechiël 12:11-19 Een teken voor het opstandige vo...
0Shares