Toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel. Daar zag ik water onder de drempel van de tempel vandaan komen. Het stroomde naar het oosten, want de voorkant van de tempel lag op het oosten. Het water liep van onder de rechter buitenmuur van de tempel, ten zuiden van het altaar, naar beneden. Hij nam mij door de noordpoort mee naar buiten en we liepen buitenom naar de oostelijke buitenpoort. Daar zag ik het water aan de rechterkant eruit sijpelen. Met een meetlint in zijn hand ging de man naar het oosten, en hij mat 1000 el. Daar liet hij mij door het water waden:

het water kwam tot mijn enkels. Hij mat nog eens 1000 el en liet me weer door het water waden:

het water kwam tot mijn knieën. Hij mat nog eens 1000 el en liet me er weer door waden:

het water kwam tot mijn heupen. Hij mat nog eens 1000 el en toen was het water een rivier waar ik niet doorheen kon waden. Het water was zo hoog dat je er alleen in zwemmen kon, het was een ondoorwaadbare rivier. De man zei tegen mij:

‘Zie je dat, mensenkind?’ en hij liet mij terugkomen op de oever van de rivier. Toen ik weer terug was, zag ik op de oevers van de rivier aan weerskanten heel veel bomen.

Hij zei tegen mij:

‘Dit water stroomt door de oostelijke landstreek, dan naar beneden de Jordaanvallei in, en mondt uit in de Dode Zee. Wanneer het de zee in stroomt wordt het water daar zoet. Het zal er wemelen van levende wezens, overal waar de rivier stroomt komt leven, er zal vis zijn in overvloed. Als dit water in de Dode Zee aankomt wordt het water daar zoet; overal waar de rivier stroomt komt leven. Van Engedi tot En-Eglaïm zullen er vissers staan, en er zullen droogplaatsen voor netten zijn. Er zullen net zoveel soorten vis zijn als in de Grote Zee. Alleen de moerassen en de poelen worden niet zoet, die blijven vol staan met zout water. Aan de oevers van de rivier zullen allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan de bladeren niet zullen verwelken en de vruchten niet zullen opraken; elke maand zullen ze vrucht dragen. Het water stroomt immers uit het heiligdom. De vruchten zullen eetbaar zijn en de bladeren geneeskrachtig.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 27:20-36 2
Ezechiël 43:21-27 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 33:12-21 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 46:1-11 1
Ezechiël 20:37-44 Israël opstandig en ontrouw 4
Ezechiël 38:1-12 Gogs leger vernietigd 1
Ezechiël 44:20-31 Toegang tot de tempel 3
Ezechiël 28:1-15 1
Ezechiël 40:40-49 De nieuwe tempel 4
Ezechiël 24:15-27 Een plotselinge slag 2
Ezechiël 16:52-63 Jeruzalems ontrouw 5
Ezechiël 39:1-14 1
Ezechiël 21:29-37 Het goddelijk zwaard 3
Ezechiël 36:1-12 1
Ezechiël 6:1-10 Israël getroffen door het zwaard 1
Ezechiël 48:1-12 1
Ezechiël 9:1-11 1
Ezechiël 32:25-32 3
Ezechiël 1:15-28 Ezechiël geroepen 2
Ezechiël 12:20-28 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 16:41-51 Jeruzalems ontrouw 4
Ezechiël 17:15-24 De adelaars en de wijnstok 2
Ezechiël 40:27-39 De nieuwe tempel 3
Ezechiël 34:21-31 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 20:1-12 Israël opstandig en ontrouw 1
Ezechiël 11:1-13 1
Ezechiël 47:13-23 De grenzen van het land 2
Ezechiël 21:17-28 Het goddelijk zwaard 2
Ezechiël 19:1-14 De leeuwin en de wijnstok
Ezechiël 36:26-38 3
Ezechiël 8:12-18 Visioen in de tempel van Jeruzale...
Ezechiël 31:12-18 2
Ezechiël 16:14-27 Jeruzalems ontrouw 2
Ezechiël 28:16-26 2
Ezechiël 3:1-17 1
Ezechiël 42:12-20 De ruimten voor de priesters 2
Ezechiël 20:13-25 Israël opstandig en ontrouw 2
Ezechiël 18:1-13 Wie rechtvaardig handelt, zal lev...
Ezechiël 12:1-10 Een teken voor het opstandige vol...
Ezechiël 44:1-10 Toegang tot de tempel 1
Ezechiël 37:15-28 Eén God, één volk, één herder 2
Ezechiël 40:1-12 De nieuwe tempel 1
Ezechiël 8:1-11 Visioen in de tempel van Jeruzalem...
Ezechiël 23:31-44 Ohola en Oholiba 3
Ezechiël 29:1-12 Profetie tegen Egypte 1
Ezechiël 5:1-9 1
Ezechiël 2:1-10
Ezechiël 43:12-20 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 25:10-17 Profetie tegen de volken die Isr...
Ezechiël 37:1-14 Een dal vol beenderen 1
Ezechiël 45:13-25 Verdeling van de grond 2
Ezechiël 34:1-10 De slechte herders en de goede he...
Ezechiël 40:13-26 De nieuwe tempel 2
Ezechiël 41:13-26 2
Ezechiël 45:1-12 Verdeling van de grond 1
Ezechiël 23:1-16 Ohola en Oholiba 1
Ezechiël 14:1-11 1
Ezechiël 22:1-17 Oordeel over Jeruzalem 1
Ezechiël 23:45-49 Ohola en Oholiba 4
Ezechiël 44:11-19 Toegang tot de tempel 2
Ezechiël 13:14-23 2
Ezechiël 4:1-10 1
Ezechiël 13:1-13 1
Ezechiël 17:1-14 De adelaars en de wijnstok 1
Ezechiël 24:1-14 De kookpot 1
Ezechiël 36:13-25 2
Ezechiël 48:13-22 2
Ezechiël 10:1-12 1
Ezechiël 7:14-27 Het einde komt 2
Ezechiël 3:18-27 2
0Shares