Maar rechtvaardige mannen zullen hen vonnissen volgens het recht dat geldt voor echtbreeksters en vrouwen die bloed vergieten, want echtbreeksters zijn het, en er kleeft bloed aan hun handen.

Dit zegt God, de HEER:

Laat een menigte tegen hen optrekken, laat angst hen overweldigen en plundering hun deel worden. Die menigte zal hen stenigen, hen neerhakken met hun zwaarden, hun zonen en dochters doden en hun huizen in brand steken. Dan zal Ik een einde maken aan de schande in het land, en alle vrouwen zullen gewaarschuwd zijn en jullie schandelijke gedrag niet navolgen. Jullie zullen boeten voor je schanddaden en voor je zondige afgodendienst, en dan zullen jullie beseffen dat Ik God, de HEER ben.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 31:1-11 1
Ezechiël 21:29-37 Het goddelijk zwaard 3
Ezechiël 12:11-19 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 24:1-14 De kookpot 1
Ezechiël 31:12-18 2
Ezechiël 33:22-33 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 5:10-17 2
Ezechiël 48:1-12 1
Ezechiël 9:1-11 1
Ezechiël 21:1-16 Het goddelijk zwaard 1
Ezechiël 48:23-35 3
Ezechiël 17:15-24 De adelaars en de wijnstok 2
Ezechiël 30:1-14 1
Ezechiël 40:27-39 De nieuwe tempel 3
Ezechiël 37:1-14 Een dal vol beenderen 1
Ezechiël 7:14-27 Het einde komt 2
Ezechiël 34:11-20 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 32:1-15 1
Ezechiël 19:1-14 De leeuwin en de wijnstok
Ezechiël 13:14-23 2
Ezechiël 23:17-30 Ohola en Oholiba 2
Ezechiël 45:1-12 Verdeling van de grond 1
Ezechiël 37:15-28 Eén God, één volk, één herder 2
Ezechiël 3:18-27 2
Ezechiël 21:17-28 Het goddelijk zwaard 2
Ezechiël 4:1-10 1
Ezechiël 22:1-17 Oordeel over Jeruzalem 1
Ezechiël 35:1-15 Profetie over het Seïrgebergte en...
Ezechiël 29:13-21 Profetie tegen Egypte 2
Ezechiël 8:12-18 Visioen in de tempel van Jeruzale...
Ezechiël 16:52-63 Jeruzalems ontrouw 5
Ezechiël 22:18-31 Oordeel over Jeruzalem 2
Ezechiël 3:1-17 1
Ezechiël 41:13-26 2
Ezechiël 12:20-28 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 39:1-14 1
Ezechiël 23:31-44 Ohola en Oholiba 3
Ezechiël 28:16-26 2
Ezechiël 11:14-25 2
Ezechiël 34:21-31 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 25:1-9 Profetie tegen de volken die Israë...
Ezechiël 10:13-22 2
Ezechiël 42:1-11 De ruimten voor de priesters 1
Ezechiël 4:11-17 2
Ezechiël 6:1-10 Israël getroffen door het zwaard 1
Ezechiël 18:23-32 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 28:1-15 1
Ezechiël 15:1-8 Het hout van de wijnstok
Ezechiël 16:41-51 Jeruzalems ontrouw 4
Ezechiël 30:15-26 2
Ezechiël 43:1-11 De verschijning van de HEER keert...
Ezechiël 18:1-13 Wie rechtvaardig handelt, zal lev...
Ezechiël 33:12-21 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 44:20-31 Toegang tot de tempel 3
Ezechiël 20:26-36 Israël opstandig en ontrouw 3
Ezechiël 47:1-12 De rivier uit de tempel 1
Ezechiël 41:1-12 1
Ezechiël 43:21-27 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 29:1-12 Profetie tegen Egypte 1
Ezechiël 6:11-14 Israël getroffen door het zwaard ...
Ezechiël 36:1-12 1
Ezechiël 1:1-14 Ezechiël geroepen 1
Ezechiël 44:1-10 Toegang tot de tempel 1
Ezechiël 40:40-49 De nieuwe tempel 4
Ezechiël 23:1-16 Ohola en Oholiba 1
Ezechiël 38:1-12 Gogs leger vernietigd 1
Ezechiël 20:1-12 Israël opstandig en ontrouw 1
Ezechiël 46:1-11 1
Ezechiël 45:13-25 Verdeling van de grond 2
Ezechiël 40:1-12 De nieuwe tempel 1
0Shares