Maar rechtvaardige mannen zullen hen vonnissen volgens het recht dat geldt voor echtbreeksters en vrouwen die bloed vergieten, want echtbreeksters zijn het, en er kleeft bloed aan hun handen.

Dit zegt God, de HEER:

Laat een menigte tegen hen optrekken, laat angst hen overweldigen en plundering hun deel worden. Die menigte zal hen stenigen, hen neerhakken met hun zwaarden, hun zonen en dochters doden en hun huizen in brand steken. Dan zal Ik een einde maken aan de schande in het land, en alle vrouwen zullen gewaarschuwd zijn en jullie schandelijke gedrag niet navolgen. Jullie zullen boeten voor je schanddaden en voor je zondige afgodendienst, en dan zullen jullie beseffen dat Ik God, de HEER ben.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 16:41-51 Jeruzalems ontrouw 4
Ezechiël 33:1-11 Ieder mens naar zijn daden beoord...
Ezechiël 44:20-31 Toegang tot de tempel 3
Ezechiël 18:23-32 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 25:10-17 Profetie tegen de volken die Isr...
Ezechiël 23:1-16 Ohola en Oholiba 1
Ezechiël 8:1-11 Visioen in de tempel van Jeruzalem...
Ezechiël 37:1-14 Een dal vol beenderen 1
Ezechiël 5:1-9 1
Ezechiël 20:37-44 Israël opstandig en ontrouw 4
Ezechiël 13:14-23 2
Ezechiël 26:1-11 Profetie over Tyrus 1
Ezechiël 31:1-11 1
Ezechiël 30:1-14 1
Ezechiël 12:20-28 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 45:13-25 Verdeling van de grond 2
Ezechiël 20:1-12 Israël opstandig en ontrouw 1
Ezechiël 12:1-10 Een teken voor het opstandige vol...
Ezechiël 46:1-11 1
Ezechiël 45:1-12 Verdeling van de grond 1
Ezechiël 39:15-29 2
Ezechiël 21:29-37 Het goddelijk zwaard 3
Ezechiël 35:1-15 Profetie over het Seïrgebergte en...
Ezechiël 14:12-23 Het lot van Jeruzalem 2
Ezechiël 43:21-27 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 47:1-12 De rivier uit de tempel 1
Ezechiël 13:1-13 1
Ezechiël 41:13-26 2
Ezechiël 24:1-14 De kookpot 1
Ezechiël 43:1-11 De verschijning van de HEER keert...
Ezechiël 36:13-25 2
Ezechiël 48:23-35 3
Ezechiël 40:13-26 De nieuwe tempel 2
Ezechiël 26:12-21 Profetie over Tyrus 2
Ezechiël 36:26-38 3
Ezechiël 6:1-10 Israël getroffen door het zwaard 1
Ezechiël 7:1-13 Het einde komt 1
Ezechiël 42:12-20 De ruimten voor de priesters 2
Ezechiël 43:12-20 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 34:21-31 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 1:1-14 Ezechiël geroepen 1
Ezechiël 14:1-11 1
Ezechiël 23:17-30 Ohola en Oholiba 2
Ezechiël 22:1-17 Oordeel over Jeruzalem 1
Ezechiël 17:15-24 De adelaars en de wijnstok 2
Ezechiël 23:31-44 Ohola en Oholiba 3
Ezechiël 46:12-24 2
Ezechiël 39:1-14 1
Ezechiël 19:1-14 De leeuwin en de wijnstok
Ezechiël 2:1-10
Ezechiël 18:1-13 Wie rechtvaardig handelt, zal lev...
Ezechiël 17:1-14 De adelaars en de wijnstok 1
Ezechiël 33:22-33 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 16:28-40 Jeruzalems ontrouw 3
Ezechiël 33:12-21 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 47:13-23 De grenzen van het land 2
Ezechiël 8:12-18 Visioen in de tempel van Jeruzale...
Ezechiël 4:1-10 1
Ezechiël 16:52-63 Jeruzalems ontrouw 5
Ezechiël 36:1-12 1
Ezechiël 1:15-28 Ezechiël geroepen 2
Ezechiël 28:1-15 1
Ezechiël 10:1-12 1
Ezechiël 21:1-16 Het goddelijk zwaard 1
Ezechiël 16:1-13 Jeruzalems ontrouw 1
Ezechiël 5:10-17 2
Ezechiël 28:16-26 2
Ezechiël 48:13-22 2
Ezechiël 38:13-23 Gogs leger vernietigd 2
Ezechiël 10:13-22 2
0Shares