Ze moeten in Mijn heiligdom dienst doen als poortwachters en tempeldienaren. Ze moeten voor het volk de brandoffers en de vredeoffers slachten, en ze moeten klaarstaan om het te dienen. Omdat ze de Israëlieten gediend hebben bij hun afgoderij, en hen zo verleidden tot de zonde die hen ten val bracht, zweer Ik – spreekt God, de HEER – dat zij hun straf niet zullen ontlopen. Ze mogen niet in Mijn nabijheid komen om Mij als priester te dienen, ze mogen bij geen van Mijn heilige of allerheiligste voorwerpen komen. Ze zullen de schande moeten dragen van de wandaden die ze bedreven hebben. Ik zal hen aanstellen om zorg te dragen voor de tempel, en daar alle werkzaamheden te verrichten.

De Levitische priesters.

Maar de Levitische priesters, de nakomelingen van Sadok, die zorg droegen voor Mijn heiligdom toen de Israëlieten zich van Mij afkeerden, mogen in Mijn nabijheid komen om Mij te dienen; zij mogen voor Mij klaarstaan om Mij vet en bloed aan te bieden – spreekt God, de HEER. Ze mogen in Mijn heiligdom komen en dienst doen bij Mijn tafel; ze moeten Mij trouw dienen.

Wanneer ze de poorten van de binnenhof in gaan moeten ze linnen kleren aantrekken; ze mogen geen wol dragen wanneer ze dienst doen binnen de poorten van de binnenhof of in de tempel. Ze moeten linnen tulbanden dragen en linnen broeken, ze mogen niets aanhebben waarvan men gaat zweten. En wanneer ze weer naar de buitenhof gaan, de hof van het volk, moeten ze de kleren waarin ze dienst hebben gedaan uittrekken en in de heilige zijhallen leggen. Ze moeten andere kleren aantrekken, waarmee ze het volk niet heilig maken.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 25:10-17 Profetie tegen de volken die Isr...
Ezechiël 6:1-10 Israël getroffen door het zwaard 1
Ezechiël 35:1-15 Profetie over het Seïrgebergte en...
Ezechiël 17:15-24 De adelaars en de wijnstok 2
Ezechiël 40:1-12 De nieuwe tempel 1
Ezechiël 23:31-44 Ohola en Oholiba 3
Ezechiël 5:10-17 2
Ezechiël 22:18-31 Oordeel over Jeruzalem 2
Ezechiël 41:13-26 2
Ezechiël 23:45-49 Ohola en Oholiba 4
Ezechiël 32:25-32 3
Ezechiël 15:1-8 Het hout van de wijnstok
Ezechiël 33:22-33 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 5:1-9 1
Ezechiël 26:1-11 Profetie over Tyrus 1
Ezechiël 37:15-28 Eén God, één volk, één herder 2
Ezechiël 16:41-51 Jeruzalems ontrouw 4
Ezechiël 40:27-39 De nieuwe tempel 3
Ezechiël 48:23-35 3
Ezechiël 9:1-11 1
Ezechiël 16:52-63 Jeruzalems ontrouw 5
Ezechiël 44:20-31 Toegang tot de tempel 3
Ezechiël 34:11-20 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 7:1-13 Het einde komt 1
Ezechiël 36:13-25 2
Ezechiël 47:1-12 De rivier uit de tempel 1
Ezechiël 42:12-20 De ruimten voor de priesters 2
Ezechiël 12:20-28 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 32:1-15 1
Ezechiël 28:1-15 1
Ezechiël 24:1-14 De kookpot 1
Ezechiël 36:26-38 3
Ezechiël 11:14-25 2
Ezechiël 30:1-14 1
Ezechiël 16:1-13 Jeruzalems ontrouw 1
Ezechiël 38:13-23 Gogs leger vernietigd 2
Ezechiël 33:12-21 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 22:1-17 Oordeel over Jeruzalem 1
Ezechiël 20:1-12 Israël opstandig en ontrouw 1
Ezechiël 8:1-11 Visioen in de tempel van Jeruzalem...
Ezechiël 2:1-10
Ezechiël 4:1-10 1
Ezechiël 13:1-13 1
Ezechiël 44:1-10 Toegang tot de tempel 1
Ezechiël 43:1-11 De verschijning van de HEER keert...
Ezechiël 28:16-26 2
Ezechiël 38:1-12 Gogs leger vernietigd 1
Ezechiël 48:13-22 2
Ezechiël 24:15-27 Een plotselinge slag 2
Ezechiël 32:16-24 2
Ezechiël 39:15-29 2
Ezechiël 42:1-11 De ruimten voor de priesters 1
Ezechiël 30:15-26 2
Ezechiël 45:13-25 Verdeling van de grond 2
Ezechiël 1:1-14 Ezechiël geroepen 1
Ezechiël 26:12-21 Profetie over Tyrus 2
Ezechiël 14:1-11 1
Ezechiël 17:1-14 De adelaars en de wijnstok 1
Ezechiël 33:1-11 Ieder mens naar zijn daden beoord...
Ezechiël 21:17-28 Het goddelijk zwaard 2
Ezechiël 29:1-12 Profetie tegen Egypte 1
Ezechiël 43:21-27 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 6:11-14 Israël getroffen door het zwaard ...
Ezechiël 7:14-27 Het einde komt 2
Ezechiël 48:1-12 1
Ezechiël 46:1-11 1
Ezechiël 16:28-40 Jeruzalems ontrouw 3
Ezechiël 19:1-14 De leeuwin en de wijnstok
Ezechiël 8:12-18 Visioen in de tempel van Jeruzale...
Ezechiël 40:40-49 De nieuwe tempel 4
0Shares