De HEER richtte zich tot mij:

‘Mensenkind, richt je blik naar het Seïrgebergte en profeteer ertegen. Zeg:

“Dit zegt God, de HEER:

Ik zal je straffen, Seïrgebergte, Ik zal Mijn hand tegen je opheffen en een verlaten woestenij van je maken. Je steden verander Ik in ruïnes, Ik maak een woestenij van je, en je zult weten dat Ik de HEER ben. Je hebt de Israëlieten altijd gehaat, je hebt ze uitgeleverd aan het zwaard toen het onheil hen trof, toen er met hen werd afgerekend. Daarom, zo waar Ik leef – spreekt God, de HEER:

Ik zal je bloed doen vloeien en bloed zal je achtervolgen; bloed zal je achtervolgen vanwege je bloedige haat. Ik maak van het Seïrgebergte een verlaten woestenij waar niemand meer doorheen zal trekken. Je berghellingen zullen bezaaid zijn met doden en gewonden; op je heuvels, in je dalen en in al je rivierbeddingen zullen de lijken liggen van hen die door het zwaard zijn geveld. Ik maak van jou voor altijd een woestenij met verlaten steden, en je zult weten dat Ik de HEER ben. Je hebt gezegd:

‘Die twee volken en die twee landen zijn van mij, ik zal ze in bezit nemen, al heeft de HEER er gewoond.’ Daarom, zo waar Ik leef – spreekt God, de HEER:

Ik zal de woede, de afgunst en de haat waarmee jij hen belaagd hebt vergelden, en door jou te straffen, zal Ik Mij aan hen openbaren. Jij zult weten dat Ik de HEER ben! Al je beledigingen heb Ik gehoord, alles wat je hebt gezegd over de bergen van Israël – dat ze verwoest waren, dat jij ze kon plunderen. Ook tegen Mij heb je op hoge toon gesproken, ook Mij heb je uitgedaagd, Ik heb het gehoord.

Dit zegt God, de HEER:

De hele aarde zal zich verheugen als Ik van jou een woestenij maak, zoals jij je verheugde toen het land van het volk van Israël verwoest werd. Jou, Seïrgebergte, zal Ik hetzelfde aandoen:

een woestenij zul je zijn, jij en de rest van Edom:

ze zullen weten dat Ik de HEER ben.”

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 44:1-10 Toegang tot de tempel 1
Ezechiël 47:13-23 De grenzen van het land 2
Ezechiël 42:12-20 De ruimten voor de priesters 2
Ezechiël 30:1-14 1
Ezechiël 16:52-63 Jeruzalems ontrouw 5
Ezechiël 31:1-11 1
Ezechiël 20:37-44 Israël opstandig en ontrouw 4
Ezechiël 41:13-26 2
Ezechiël 18:23-32 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 28:1-15 1
Ezechiël 23:17-30 Ohola en Oholiba 2
Ezechiël 44:20-31 Toegang tot de tempel 3
Ezechiël 10:13-22 2
Ezechiël 24:15-27 Een plotselinge slag 2
Ezechiël 32:16-24 2
Ezechiël 2:1-10
Ezechiël 40:13-26 De nieuwe tempel 2
Ezechiël 29:1-12 Profetie tegen Egypte 1
Ezechiël 45:13-25 Verdeling van de grond 2
Ezechiël 38:1-12 Gogs leger vernietigd 1
Ezechiël 12:1-10 Een teken voor het opstandige vol...
Ezechiël 33:1-11 Ieder mens naar zijn daden beoord...
Ezechiël 1:15-28 Ezechiël geroepen 2
Ezechiël 46:12-24 2
Ezechiël 45:1-12 Verdeling van de grond 1
Ezechiël 40:27-39 De nieuwe tempel 3
Ezechiël 48:13-22 2
Ezechiël 17:1-14 De adelaars en de wijnstok 1
Ezechiël 4:11-17 2
Ezechiël 23:1-16 Ohola en Oholiba 1
Ezechiël 23:31-44 Ohola en Oholiba 3
Ezechiël 1:1-14 Ezechiël geroepen 1
Ezechiël 44:11-19 Toegang tot de tempel 2
Ezechiël 42:1-11 De ruimten voor de priesters 1
Ezechiël 39:1-14 1
Ezechiël 31:12-18 2
Ezechiël 18:1-13 Wie rechtvaardig handelt, zal lev...
Ezechiël 29:13-21 Profetie tegen Egypte 2
Ezechiël 39:15-29 2
Ezechiël 17:15-24 De adelaars en de wijnstok 2
Ezechiël 15:1-8 Het hout van de wijnstok
Ezechiël 36:1-12 1
Ezechiël 22:1-17 Oordeel over Jeruzalem 1
Ezechiël 47:1-12 De rivier uit de tempel 1
Ezechiël 38:13-23 Gogs leger vernietigd 2
Ezechiël 8:1-11 Visioen in de tempel van Jeruzalem...
Ezechiël 22:18-31 Oordeel over Jeruzalem 2
Ezechiël 30:15-26 2
Ezechiël 25:10-17 Profetie tegen de volken die Isr...
Ezechiël 13:14-23 2
Ezechiël 33:22-33 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 23:45-49 Ohola en Oholiba 4
Ezechiël 6:1-10 Israël getroffen door het zwaard 1
Ezechiël 16:28-40 Jeruzalems ontrouw 3
Ezechiël 48:23-35 3
Ezechiël 6:11-14 Israël getroffen door het zwaard ...
Ezechiël 36:26-38 3
Ezechiël 43:1-11 De verschijning van de HEER keert...
Ezechiël 10:1-12 1
Ezechiël 27:1-19 1
Ezechiël 12:11-19 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 43:12-20 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 33:12-21 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 18:14-22 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 16:14-27 Jeruzalems ontrouw 2
Ezechiël 36:13-25 2
Ezechiël 20:13-25 Israël opstandig en ontrouw 2
Ezechiël 46:1-11 1
Ezechiël 4:1-10 1
Ezechiël 5:1-9 1
0Shares