Door al het handeldrijven raakte je verstrikt in onrecht en geweld, en je zondigde; daarom, beschermende cherub, verbande Ik je van de berg van God en verdreef Ik je van je plaats tussen de vurige stenen. Je schoonheid had je hoogmoedig gemaakt, je had je wijsheid en luister verkwanseld. Daarom heb Ik je op de aarde neergeworpen, als een schouwspel voor andere koningen. Door je grote schuld, door je oneerlijke handel, waren je heiligdommen ontwijd. Daarom liet Ik een vuur in je oplaaien dat je heeft verteerd, Ik maakte van jou een hoop as op de grond, voor ieder die het wil zien. Alle volken die je kenden staan verbijsterd; je bent een schrikbeeld geworden, tot in eeuwigheid zul je er niet meer zijn.”’

Profetie tegen Sidon.

De HEER richtte zich tot mij:

‘Mensenkind, richt je blik op Sidon en profeteer tegen de stad. Zeg:

“Dit zegt God, de HEER:

Ik zal je straffen, Sidon! Zo zal Ik Mijn grootheid tonen. Ze zullen weten dat Ik de HEER ben als Ik Sidon straf, Ik zal laten zien dat Ik heilig ben. Ik zal de pest op de stad afsturen, het bloed zal door de straten stromen. De stad zal vol zijn met doden en gewonden, het zwaard komt van alle kanten; ze zullen weten dat Ik de HEER ben. Maar het volk van Israël zal niet meer worden gepijnigd en geteisterd door dorens en distels, door de omringende volken die nu op hen neerkijken. En ze zullen beseffen dat Ik God, de HEER, ben.

Dit zegt God, de HEER:

Ik zal het volk van Israël bijeenbrengen vanuit de landen waarheen het is verstrooid – zo zal Ik alle volken laten zien dat Ik heilig ben. De Israëlieten zullen weer wonen in hun eigen land, het land dat Ik aan Mijn dienaar Jakob heb gegeven. Wanneer Ik de omringende volken die nu op hen neerkijken heb gestraft, zullen de Israëlieten daar veilig wonen. Ze zullen er in veiligheid huizen bouwen en wijngaarden planten, en ze zullen beseffen dat Ik, de HEER, hun God ben.”’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 15:1-8 Het hout van de wijnstok
Ezechiël 5:1-9 1
Ezechiël 20:1-12 Israël opstandig en ontrouw 1
Ezechiël 16:1-13 Jeruzalems ontrouw 1
Ezechiël 10:13-22 2
Ezechiël 38:13-23 Gogs leger vernietigd 2
Ezechiël 29:1-12 Profetie tegen Egypte 1
Ezechiël 8:12-18 Visioen in de tempel van Jeruzale...
Ezechiël 35:1-15 Profetie over het Seïrgebergte en...
Ezechiël 14:1-11 1
Ezechiël 17:15-24 De adelaars en de wijnstok 2
Ezechiël 10:1-12 1
Ezechiël 16:14-27 Jeruzalems ontrouw 2
Ezechiël 22:1-17 Oordeel over Jeruzalem 1
Ezechiël 40:40-49 De nieuwe tempel 4
Ezechiël 14:12-23 Het lot van Jeruzalem 2
Ezechiël 42:1-11 De ruimten voor de priesters 1
Ezechiël 34:1-10 De slechte herders en de goede he...
Ezechiël 16:41-51 Jeruzalems ontrouw 4
Ezechiël 26:1-11 Profetie over Tyrus 1
Ezechiël 17:1-14 De adelaars en de wijnstok 1
Ezechiël 32:16-24 2
Ezechiël 12:1-10 Een teken voor het opstandige vol...
Ezechiël 4:1-10 1
Ezechiël 12:11-19 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 39:15-29 2
Ezechiël 8:1-11 Visioen in de tempel van Jeruzalem...
Ezechiël 37:15-28 Eén God, één volk, één herder 2
Ezechiël 4:11-17 2
Ezechiël 25:1-9 Profetie tegen de volken die Israë...
Ezechiël 21:17-28 Het goddelijk zwaard 2
Ezechiël 44:1-10 Toegang tot de tempel 1
Ezechiël 27:20-36 2
Ezechiël 31:1-11 1
Ezechiël 43:12-20 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 26:12-21 Profetie over Tyrus 2
Ezechiël 11:1-13 1
Ezechiël 21:29-37 Het goddelijk zwaard 3
Ezechiël 32:25-32 3
Ezechiël 23:45-49 Ohola en Oholiba 4
Ezechiël 30:1-14 1
Ezechiël 20:13-25 Israël opstandig en ontrouw 2
Ezechiël 33:12-21 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 24:1-14 De kookpot 1
Ezechiël 1:15-28 Ezechiël geroepen 2
Ezechiël 41:1-12 1
Ezechiël 38:1-12 Gogs leger vernietigd 1
Ezechiël 7:1-13 Het einde komt 1
Ezechiël 23:17-30 Ohola en Oholiba 2
Ezechiël 42:12-20 De ruimten voor de priesters 2
Ezechiël 23:31-44 Ohola en Oholiba 3
Ezechiël 20:26-36 Israël opstandig en ontrouw 3
Ezechiël 29:13-21 Profetie tegen Egypte 2
Ezechiël 1:1-14 Ezechiël geroepen 1
Ezechiël 32:1-15 1
Ezechiël 34:21-31 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 40:1-12 De nieuwe tempel 1
Ezechiël 31:12-18 2
Ezechiël 3:1-17 1
Ezechiël 44:11-19 Toegang tot de tempel 2
Ezechiël 48:23-35 3
Ezechiël 12:20-28 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 18:23-32 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 44:20-31 Toegang tot de tempel 3
Ezechiël 47:1-12 De rivier uit de tempel 1
Ezechiël 28:1-15 1
Ezechiël 22:18-31 Oordeel over Jeruzalem 2
Ezechiël 20:37-44 Israël opstandig en ontrouw 4
Ezechiël 40:13-26 De nieuwe tempel 2
Ezechiël 34:11-20 De slechte herders en de goede h...
0Shares