Toen nam de man mij mee naar de oostpoort. En daar, vanuit het oosten, zag ik de God van Israël in al Zijn luister verschijnen, met een geluid als het gebulder van de zee, en de aarde straalde ervan. Wat ik zag, leek op wat ik had gezien toen ik de verwoesting van de stad zag, en op wat ik had gezien bij het Kebarkanaal, en ik wierp me voorover op de grond. De luisterrijke verschijning van de HEER ging door de oostpoort de tempel binnen. Toen hief een geest mij op en bracht me naar de binnenhof, en ik zag dat de tempel vol was van de luister van de HEER. Toen werd er vanuit de tempel tegen mij gesproken, terwijl de man naast mij stond:

‘Mensenkind, dit is de plaats van Mijn troon, de plaats waar Ik Mijn voeten zet. Hier zal Ik voorgoed blijven wonen te midden van de Israëlieten. Het volk van Israël zal Mijn heilige naam nooit meer bezoedelen, zij noch hun koningen, niet met hun ontrouw en niet met de lijken van hun koningen in hun tombes. Ze plaatsten hun drempel naast Mijn drempel en hun deurpost naast Mijn deurpost, alleen een muur stond er tussen ons in, ze bezoedelden Mijn heilige naam met hun wangedrag en daarom heb Ik hen in Mijn woede vernietigd. Maar vanaf nu zullen ze niet langer ontrouw zijn en de lijken van hun koningen ver van Mij houden, zodat Ik voorgoed bij hen kan wonen.

Mensenkind, vertel het volk van Israël over de tempel, zodat ze zich schamen over hun wandaden, en laat ze het model nameten. Als ze zich schamen over alles wat ze hebben gedaan, maak hen dan bekend met de indeling en het ontwerp van de tempel, met de uitgangen en de ingangen, kortom met de hele indeling, en met alle bepalingen en voorschriften. Schrijf alles voor hen op, opdat zij het nauwgezet uitvoeren.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 42:12-20 De ruimten voor de priesters 2
Ezechiël 5:10-17 2
Ezechiël 25:1-9 Profetie tegen de volken die Israë...
Ezechiël 15:1-8 Het hout van de wijnstok
Ezechiël 18:14-22 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 10:13-22 2
Ezechiël 22:18-31 Oordeel over Jeruzalem 2
Ezechiël 34:11-20 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 48:23-35 3
Ezechiël 33:1-11 Ieder mens naar zijn daden beoord...
Ezechiël 14:1-11 1
Ezechiël 17:15-24 De adelaars en de wijnstok 2
Ezechiël 46:12-24 2
Ezechiël 33:12-21 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 30:15-26 2
Ezechiël 26:12-21 Profetie over Tyrus 2
Ezechiël 12:1-10 Een teken voor het opstandige vol...
Ezechiël 36:26-38 3
Ezechiël 22:1-17 Oordeel over Jeruzalem 1
Ezechiël 45:13-25 Verdeling van de grond 2
Ezechiël 31:12-18 2
Ezechiël 40:27-39 De nieuwe tempel 3
Ezechiël 18:1-13 Wie rechtvaardig handelt, zal lev...
Ezechiël 24:1-14 De kookpot 1
Ezechiël 20:1-12 Israël opstandig en ontrouw 1
Ezechiël 39:1-14 1
Ezechiël 32:1-15 1
Ezechiël 41:13-26 2
Ezechiël 31:1-11 1
Ezechiël 46:1-11 1
Ezechiël 35:1-15 Profetie over het Seïrgebergte en...
Ezechiël 21:1-16 Het goddelijk zwaard 1
Ezechiël 2:1-10
Ezechiël 4:11-17 2
Ezechiël 20:13-25 Israël opstandig en ontrouw 2
Ezechiël 11:14-25 2
Ezechiël 33:22-33 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 13:1-13 1
Ezechiël 38:1-12 Gogs leger vernietigd 1
Ezechiël 43:12-20 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 48:13-22 2
Ezechiël 40:13-26 De nieuwe tempel 2
Ezechiël 47:1-12 De rivier uit de tempel 1
Ezechiël 16:52-63 Jeruzalems ontrouw 5
Ezechiël 23:31-44 Ohola en Oholiba 3
Ezechiël 44:20-31 Toegang tot de tempel 3
Ezechiël 41:1-12 1
Ezechiël 44:1-10 Toegang tot de tempel 1
Ezechiël 8:1-11 Visioen in de tempel van Jeruzalem...
Ezechiël 21:29-37 Het goddelijk zwaard 3
Ezechiël 29:1-12 Profetie tegen Egypte 1
Ezechiël 6:1-10 Israël getroffen door het zwaard 1
Ezechiël 3:1-17 1
Ezechiël 16:1-13 Jeruzalems ontrouw 1
Ezechiël 23:17-30 Ohola en Oholiba 2
Ezechiël 16:41-51 Jeruzalems ontrouw 4
Ezechiël 42:1-11 De ruimten voor de priesters 1
Ezechiël 1:15-28 Ezechiël geroepen 2
Ezechiël 17:1-14 De adelaars en de wijnstok 1
Ezechiël 32:25-32 3
Ezechiël 37:15-28 Eén God, één volk, één herder 2
Ezechiël 23:45-49 Ohola en Oholiba 4
Ezechiël 29:13-21 Profetie tegen Egypte 2
Ezechiël 1:1-14 Ezechiël geroepen 1
Ezechiël 43:21-27 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 28:1-15 1
Ezechiël 27:1-19 1
Ezechiël 39:15-29 2
Ezechiël 27:20-36 2
Ezechiël 34:21-31 De slechte herders en de goede h...
0Shares