Te midden van de gesneuvelden hebben zij een rustplaats gekregen, de koning en heel zijn volk:

hun graven bevinden zich rondom. Het zijn allemaal onbesnedenen die zijn gesneuveld – eens zaaiden ze angst in het land van de levenden, en nu moeten ze hun schande dragen met degenen die in het graf zijn afgedaald, te midden van de gesneuvelden.

Daar ligt het volk van Mesech-Tubal, hun graven omgeven de koning. Het zijn allemaal onbesnedenen die gesneuveld zijn – eens zaaiden ze angst in het land van de levenden. Ze liggen niet bij de helden uit het verre verleden die met wapenrusting en al naar het dodenrijk zijn afgedaald. Ook zij zaaiden angst in het land van de levenden, en nu ligt hun zwaard onder hun hoofd en kleven hun zonden aan hun botten.

Ook jij zult gebroken neerliggen te midden van de onbesnedenen, bij de gesneuvelden.

Daar ligt Edom, met zijn koningen en vorsten, die, hoe sterk ze ook waren, naast de gesneuvelden zijn neergelegd. Nu liggen ze bij de onbesnedenen, bij hen die in het graf zijn afgedaald.

En daar liggen alle heersers van het noorden, en alle Sidoniërs:

ze zijn, hoe sterk en gevreesd ze ook waren, afgedaald naar de gesneuvelden. Ze zijn onteerd, ze liggen als onbesnedenen bij de gesneuvelden, en ze moeten nu hun schande dragen met hen die in het graf zijn afgedaald.

Wanneer de farao hen ziet, zal dat hem troost geven voor het verlies van zijn hele volk. Ook de farao en heel zijn leger zullen sneuvelen – spreekt God, de HEER. Het land van de levenden heb Ik vervuld van angst voor de farao, maar nu komt hij met zijn volk te liggen te midden van de onbesnedenen en de gesneuvelden – zo spreekt God, de HEER.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 20:37-44 Israël opstandig en ontrouw 4
Ezechiël 47:1-12 De rivier uit de tempel 1
Ezechiël 18:23-32 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 7:14-27 Het einde komt 2
Ezechiël 9:1-11 1
Ezechiël 31:12-18 2
Ezechiël 34:1-10 De slechte herders en de goede he...
Ezechiël 40:40-49 De nieuwe tempel 4
Ezechiël 12:1-10 Een teken voor het opstandige vol...
Ezechiël 24:1-14 De kookpot 1
Ezechiël 47:13-23 De grenzen van het land 2
Ezechiël 26:12-21 Profetie over Tyrus 2
Ezechiël 32:1-15 1
Ezechiël 11:14-25 2
Ezechiël 21:1-16 Het goddelijk zwaard 1
Ezechiël 10:13-22 2
Ezechiël 23:1-16 Ohola en Oholiba 1
Ezechiël 37:1-14 Een dal vol beenderen 1
Ezechiël 43:12-20 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 4:1-10 1
Ezechiël 5:10-17 2
Ezechiël 1:1-14 Ezechiël geroepen 1
Ezechiël 20:26-36 Israël opstandig en ontrouw 3
Ezechiël 36:13-25 2
Ezechiël 16:41-51 Jeruzalems ontrouw 4
Ezechiël 29:13-21 Profetie tegen Egypte 2
Ezechiël 46:12-24 2
Ezechiël 4:11-17 2
Ezechiël 13:1-13 1
Ezechiël 25:10-17 Profetie tegen de volken die Isr...
Ezechiël 41:1-12 1
Ezechiël 44:11-19 Toegang tot de tempel 2
Ezechiël 34:21-31 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 36:26-38 3
Ezechiël 48:13-22 2
Ezechiël 17:15-24 De adelaars en de wijnstok 2
Ezechiël 24:15-27 Een plotselinge slag 2
Ezechiël 41:13-26 2
Ezechiël 48:1-12 1
Ezechiël 16:14-27 Jeruzalems ontrouw 2
Ezechiël 14:12-23 Het lot van Jeruzalem 2
Ezechiël 33:1-11 Ieder mens naar zijn daden beoord...
Ezechiël 33:22-33 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 43:1-11 De verschijning van de HEER keert...
Ezechiël 42:12-20 De ruimten voor de priesters 2
Ezechiël 28:16-26 2
Ezechiël 3:18-27 2
Ezechiël 10:1-12 1
Ezechiël 3:1-17 1
Ezechiël 14:1-11 1
Ezechiël 36:1-12 1
Ezechiël 33:12-21 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 17:1-14 De adelaars en de wijnstok 1
Ezechiël 22:18-31 Oordeel over Jeruzalem 2
Ezechiël 6:1-10 Israël getroffen door het zwaard 1
Ezechiël 16:52-63 Jeruzalems ontrouw 5
Ezechiël 8:1-11 Visioen in de tempel van Jeruzalem...
Ezechiël 5:1-9 1
Ezechiël 45:1-12 Verdeling van de grond 1
Ezechiël 29:1-12 Profetie tegen Egypte 1
Ezechiël 15:1-8 Het hout van de wijnstok
Ezechiël 2:1-10
Ezechiël 12:11-19 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 13:14-23 2
Ezechiël 39:1-14 1
Ezechiël 23:17-30 Ohola en Oholiba 2
Ezechiël 39:15-29 2
Ezechiël 44:20-31 Toegang tot de tempel 3
Ezechiël 30:1-14 1
Ezechiël 31:1-11 1
0Shares