Te midden van de gesneuvelden hebben zij een rustplaats gekregen, de koning en heel zijn volk:

hun graven bevinden zich rondom. Het zijn allemaal onbesnedenen die zijn gesneuveld – eens zaaiden ze angst in het land van de levenden, en nu moeten ze hun schande dragen met degenen die in het graf zijn afgedaald, te midden van de gesneuvelden.

Daar ligt het volk van Mesech-Tubal, hun graven omgeven de koning. Het zijn allemaal onbesnedenen die gesneuveld zijn – eens zaaiden ze angst in het land van de levenden. Ze liggen niet bij de helden uit het verre verleden die met wapenrusting en al naar het dodenrijk zijn afgedaald. Ook zij zaaiden angst in het land van de levenden, en nu ligt hun zwaard onder hun hoofd en kleven hun zonden aan hun botten.

Ook jij zult gebroken neerliggen te midden van de onbesnedenen, bij de gesneuvelden.

Daar ligt Edom, met zijn koningen en vorsten, die, hoe sterk ze ook waren, naast de gesneuvelden zijn neergelegd. Nu liggen ze bij de onbesnedenen, bij hen die in het graf zijn afgedaald.

En daar liggen alle heersers van het noorden, en alle Sidoniërs:

ze zijn, hoe sterk en gevreesd ze ook waren, afgedaald naar de gesneuvelden. Ze zijn onteerd, ze liggen als onbesnedenen bij de gesneuvelden, en ze moeten nu hun schande dragen met hen die in het graf zijn afgedaald.

Wanneer de farao hen ziet, zal dat hem troost geven voor het verlies van zijn hele volk. Ook de farao en heel zijn leger zullen sneuvelen – spreekt God, de HEER. Het land van de levenden heb Ik vervuld van angst voor de farao, maar nu komt hij met zijn volk te liggen te midden van de onbesnedenen en de gesneuvelden – zo spreekt God, de HEER.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 45:1-12 Verdeling van de grond 1
Ezechiël 18:14-22 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 25:10-17 Profetie tegen de volken die Isr...
Ezechiël 40:27-39 De nieuwe tempel 3
Ezechiël 20:1-12 Israël opstandig en ontrouw 1
Ezechiël 38:13-23 Gogs leger vernietigd 2
Ezechiël 39:1-14 1
Ezechiël 8:1-11 Visioen in de tempel van Jeruzalem...
Ezechiël 38:1-12 Gogs leger vernietigd 1
Ezechiël 45:13-25 Verdeling van de grond 2
Ezechiël 47:1-12 De rivier uit de tempel 1
Ezechiël 16:14-27 Jeruzalems ontrouw 2
Ezechiël 13:1-13 1
Ezechiël 3:1-17 1
Ezechiël 36:13-25 2
Ezechiël 37:1-14 Een dal vol beenderen 1
Ezechiël 32:16-24 2
Ezechiël 20:26-36 Israël opstandig en ontrouw 3
Ezechiël 29:13-21 Profetie tegen Egypte 2
Ezechiël 6:1-10 Israël getroffen door het zwaard 1
Ezechiël 21:17-28 Het goddelijk zwaard 2
Ezechiël 28:16-26 2
Ezechiël 5:10-17 2
Ezechiël 40:13-26 De nieuwe tempel 2
Ezechiël 28:1-15 1
Ezechiël 10:13-22 2
Ezechiël 34:11-20 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 11:1-13 1
Ezechiël 7:14-27 Het einde komt 2
Ezechiël 24:15-27 Een plotselinge slag 2
Ezechiël 10:1-12 1
Ezechiël 5:1-9 1
Ezechiël 29:1-12 Profetie tegen Egypte 1
Ezechiël 12:20-28 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 19:1-14 De leeuwin en de wijnstok
Ezechiël 2:1-10
Ezechiël 4:1-10 1
Ezechiël 14:1-11 1
Ezechiël 48:1-12 1
Ezechiël 8:12-18 Visioen in de tempel van Jeruzale...
Ezechiël 4:11-17 2
Ezechiël 17:1-14 De adelaars en de wijnstok 1
Ezechiël 41:1-12 1
Ezechiël 43:1-11 De verschijning van de HEER keert...
Ezechiël 13:14-23 2
Ezechiël 47:13-23 De grenzen van het land 2
Ezechiël 23:45-49 Ohola en Oholiba 4
Ezechiël 18:23-32 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 3:18-27 2
Ezechiël 34:1-10 De slechte herders en de goede he...
Ezechiël 41:13-26 2
Ezechiël 35:1-15 Profetie over het Seïrgebergte en...
Ezechiël 1:1-14 Ezechiël geroepen 1
Ezechiël 33:12-21 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 46:12-24 2
Ezechiël 34:21-31 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 14:12-23 Het lot van Jeruzalem 2
Ezechiël 20:37-44 Israël opstandig en ontrouw 4
Ezechiël 32:1-15 1
Ezechiël 12:1-10 Een teken voor het opstandige vol...
Ezechiël 23:17-30 Ohola en Oholiba 2
Ezechiël 31:1-11 1
Ezechiël 30:1-14 1
Ezechiël 21:29-37 Het goddelijk zwaard 3
Ezechiël 48:13-22 2
Ezechiël 43:12-20 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 12:11-19 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 36:26-38 3
Ezechiël 33:22-33 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 44:1-10 Toegang tot de tempel 1
0Shares