De HEER richtte zich tot mij:

‘Mensenkind, je woont te midden van een opstandig volk. Het heeft ogen om te kijken maar het ziet niets, en oren om te horen maar het luistert niet, opstandig als het is. Pak daarom bij elkaar wat je nodig hebt om in ballingschap te gaan, mensenkind, en vertrek bij daglicht, zodat iedereen het kan zien; ze moeten zien dat je vanuit je woonplaats in ballingschap gaat, ergens anders heen. Misschien dat ze dan, hoe opstandig ze ook zijn, hun ogen gaan gebruiken. Breng alles wat je als balling nodig hebt overdag naar buiten, en ga zelf ’s avonds naar buiten alsof je in ballingschap gaat. Zorg ervoor dat ze kunnen zien wat je doet. Zorg dat ze zien hoe je een gat in de muur van je huis maakt om je bezittingen naar buiten te brengen. Zorg dat ze zien hoe je alles op je schouders laadt en wegdraagt als het helemaal donker is. Je moet je gezicht bedekken, zodat je het land om je heen niet meer kunt zien. Wat je doet zal een teken zijn voor het volk van Israël.’ Ik deed wat mij was opgedragen. Overdag bracht ik alles naar buiten wat ik nodig had om in ballingschap te gaan en ’s avonds maakte ik met mijn handen een gat in de muur. Toen het helemaal donker was, laadde ik alles op mijn schouders en droeg het weg terwijl het volk toekeek.

De volgende morgen richtte de HEER zich tot mij:

‘Mensenkind, hebben die opstandige Israëlieten je niet gevraagd wat je aan het doen was? Geef ze namens Mij dit antwoord:

“De last die ik op mijn schouders droeg, dat is de vorst in Jeruzalem, samen met alle Israëlieten die er wonen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 18:1-13 Wie rechtvaardig handelt, zal lev...
Ezechiël 10:13-22 2
Ezechiël 25:10-17 Profetie tegen de volken die Isr...
Ezechiël 16:14-27 Jeruzalems ontrouw 2
Ezechiël 37:1-14 Een dal vol beenderen 1
Ezechiël 1:1-14 Ezechiël geroepen 1
Ezechiël 6:11-14 Israël getroffen door het zwaard ...
Ezechiël 15:1-8 Het hout van de wijnstok
Ezechiël 20:26-36 Israël opstandig en ontrouw 3
Ezechiël 24:15-27 Een plotselinge slag 2
Ezechiël 21:1-16 Het goddelijk zwaard 1
Ezechiël 8:12-18 Visioen in de tempel van Jeruzale...
Ezechiël 18:14-22 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 14:12-23 Het lot van Jeruzalem 2
Ezechiël 7:1-13 Het einde komt 1
Ezechiël 36:1-12 1
Ezechiël 16:41-51 Jeruzalems ontrouw 4
Ezechiël 34:11-20 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 34:21-31 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 21:17-28 Het goddelijk zwaard 2
Ezechiël 12:11-19 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 43:12-20 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 17:15-24 De adelaars en de wijnstok 2
Ezechiël 38:13-23 Gogs leger vernietigd 2
Ezechiël 3:1-17 1
Ezechiël 44:11-19 Toegang tot de tempel 2
Ezechiël 46:1-11 1
Ezechiël 43:1-11 De verschijning van de HEER keert...
Ezechiël 45:1-12 Verdeling van de grond 1
Ezechiël 11:1-13 1
Ezechiël 7:14-27 Het einde komt 2
Ezechiël 13:14-23 2
Ezechiël 46:12-24 2
Ezechiël 34:1-10 De slechte herders en de goede he...
Ezechiël 35:1-15 Profetie over het Seïrgebergte en...
Ezechiël 48:13-22 2
Ezechiël 3:18-27 2
Ezechiël 32:16-24 2
Ezechiël 40:13-26 De nieuwe tempel 2
Ezechiël 20:1-12 Israël opstandig en ontrouw 1
Ezechiël 47:13-23 De grenzen van het land 2
Ezechiël 39:15-29 2
Ezechiël 22:1-17 Oordeel over Jeruzalem 1
Ezechiël 32:1-15 1
Ezechiël 2:1-10
Ezechiël 31:1-11 1
Ezechiël 48:1-12 1
Ezechiël 6:1-10 Israël getroffen door het zwaard 1
Ezechiël 48:23-35 3
Ezechiël 26:1-11 Profetie over Tyrus 1
Ezechiël 20:13-25 Israël opstandig en ontrouw 2
Ezechiël 42:12-20 De ruimten voor de priesters 2
Ezechiël 24:1-14 De kookpot 1
Ezechiël 27:1-19 1
Ezechiël 16:28-40 Jeruzalems ontrouw 3
Ezechiël 13:1-13 1
Ezechiël 33:1-11 Ieder mens naar zijn daden beoord...
Ezechiël 30:1-14 1
Ezechiël 10:1-12 1
Ezechiël 28:1-15 1
Ezechiël 21:29-37 Het goddelijk zwaard 3
Ezechiël 44:20-31 Toegang tot de tempel 3
Ezechiël 8:1-11 Visioen in de tempel van Jeruzalem...
Ezechiël 4:1-10 1
Ezechiël 37:15-28 Eén God, één volk, één herder 2
Ezechiël 39:1-14 1
Ezechiël 42:1-11 De ruimten voor de priesters 1
Ezechiël 40:40-49 De nieuwe tempel 4
Ezechiël 41:13-26 2
Ezechiël 31:12-18 2
0Shares