De HEER richtte zich tot mij:

‘Mensenkind, richt je blik op Gog, de oppervorst van Mesech en Tubal, in het land Magog, en profeteer tegen hem. Zeg:

“Dit zegt God, de HEER:

Gog, oppervorst van Mesech en Tubal, Ik zal je straffen! Ik kom je halen, Ik sla haken door je kaak en laat je wegtrekken met heel je leger, met je paarden en ruiters, met je schitterende krijgers, met heel die menigte zwaardvechters, bewapend met kleine en grote schilden; en dan nog de soldaten uit Perzië, Nubië en Libië, met hun schilden en helmen, en Gomer met al zijn troepen, Bet-Togarma uit het uiterste noorden met al zijn troepen:

heel veel volken zijn het! Bereid je voor, maak je gereed om die hele menigte die zich bij je heeft aangesloten aan te voeren. Over lange tijd, in de verre toekomst, zul je bevel krijgen om op te trekken tegen een land dat zich nog maar net van de oorlog hersteld heeft, tegen een volk dat uit vele volken weer is samengebracht op de bergen van Israël, die lange tijd verlaten zijn geweest. Teruggekeerd leeft het daar zonder zorgen. Met je troepen en al je bondgenoten zul je optrekken als een stormwind, als een wolk die het land overdekt.

Dit zegt God, de HEER:

Als het zover is, zul je boze plannen uitdenken. Je denkt:

Dat land van niet-ommuurde steden zal ik aanvallen; ik zal optrekken tegen die argeloze mensen die zo onbezorgd leven in hun steden zonder muren, grendels of poorten. Je gaat erheen om te plunderen, te roven en buit binnen te halen, om de puinhopen die weer bewoond worden aan te vallen. Daar woont een volk dat uit vele volken bijeen is gekomen, dat vee en bezit verworven heeft en nu de navel van de wereld bewoont.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 22:1-17 Oordeel over Jeruzalem 1
Ezechiël 47:1-12 De rivier uit de tempel 1
Ezechiël 38:13-23 Gogs leger vernietigd 2
Ezechiël 23:1-16 Ohola en Oholiba 1
Ezechiël 45:13-25 Verdeling van de grond 2
Ezechiël 2:1-10
Ezechiël 25:10-17 Profetie tegen de volken die Isr...
Ezechiël 30:1-14 1
Ezechiël 27:20-36 2
Ezechiël 34:1-10 De slechte herders en de goede he...
Ezechiël 36:13-25 2
Ezechiël 23:17-30 Ohola en Oholiba 2
Ezechiël 4:1-10 1
Ezechiël 48:13-22 2
Ezechiël 45:1-12 Verdeling van de grond 1
Ezechiël 1:15-28 Ezechiël geroepen 2
Ezechiël 40:13-26 De nieuwe tempel 2
Ezechiël 20:26-36 Israël opstandig en ontrouw 3
Ezechiël 40:1-12 De nieuwe tempel 1
Ezechiël 31:12-18 2
Ezechiël 48:23-35 3
Ezechiël 44:20-31 Toegang tot de tempel 3
Ezechiël 40:40-49 De nieuwe tempel 4
Ezechiël 42:1-11 De ruimten voor de priesters 1
Ezechiël 41:13-26 2
Ezechiël 18:1-13 Wie rechtvaardig handelt, zal lev...
Ezechiël 26:1-11 Profetie over Tyrus 1
Ezechiël 37:1-14 Een dal vol beenderen 1
Ezechiël 40:27-39 De nieuwe tempel 3
Ezechiël 22:18-31 Oordeel over Jeruzalem 2
Ezechiël 35:1-15 Profetie over het Seïrgebergte en...
Ezechiël 6:11-14 Israël getroffen door het zwaard ...
Ezechiël 27:1-19 1
Ezechiël 33:12-21 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 41:1-12 1
Ezechiël 28:16-26 2
Ezechiël 43:12-20 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 47:13-23 De grenzen van het land 2
Ezechiël 48:1-12 1
Ezechiël 11:14-25 2
Ezechiël 24:15-27 Een plotselinge slag 2
Ezechiël 37:15-28 Eén God, één volk, één herder 2
Ezechiël 23:31-44 Ohola en Oholiba 3
Ezechiël 11:1-13 1
Ezechiël 10:1-12 1
Ezechiël 36:1-12 1
Ezechiël 23:45-49 Ohola en Oholiba 4
Ezechiël 42:12-20 De ruimten voor de priesters 2
Ezechiël 20:37-44 Israël opstandig en ontrouw 4
Ezechiël 3:18-27 2
Ezechiël 12:1-10 Een teken voor het opstandige vol...
Ezechiël 32:1-15 1
Ezechiël 33:1-11 Ieder mens naar zijn daden beoord...
Ezechiël 14:1-11 1
Ezechiël 25:1-9 Profetie tegen de volken die Israë...
Ezechiël 36:26-38 3
Ezechiël 5:10-17 2
Ezechiël 21:1-16 Het goddelijk zwaard 1
Ezechiël 3:1-17 1
Ezechiël 7:14-27 Het einde komt 2
Ezechiël 9:1-11 1
Ezechiël 16:52-63 Jeruzalems ontrouw 5
Ezechiël 46:12-24 2
Ezechiël 20:1-12 Israël opstandig en ontrouw 1
Ezechiël 21:17-28 Het goddelijk zwaard 2
Ezechiël 29:1-12 Profetie tegen Egypte 1
Ezechiël 31:1-11 1
Ezechiël 10:13-22 2
Ezechiël 18:23-32 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 12:20-28 Een teken voor het opstandige vo...
0Shares