De HEER richtte zich tot mij:

‘Mensenkind, richt je blik op Gog, de oppervorst van Mesech en Tubal, in het land Magog, en profeteer tegen hem. Zeg:

“Dit zegt God, de HEER:

Gog, oppervorst van Mesech en Tubal, Ik zal je straffen! Ik kom je halen, Ik sla haken door je kaak en laat je wegtrekken met heel je leger, met je paarden en ruiters, met je schitterende krijgers, met heel die menigte zwaardvechters, bewapend met kleine en grote schilden; en dan nog de soldaten uit Perzië, Nubië en Libië, met hun schilden en helmen, en Gomer met al zijn troepen, Bet-Togarma uit het uiterste noorden met al zijn troepen:

heel veel volken zijn het! Bereid je voor, maak je gereed om die hele menigte die zich bij je heeft aangesloten aan te voeren. Over lange tijd, in de verre toekomst, zul je bevel krijgen om op te trekken tegen een land dat zich nog maar net van de oorlog hersteld heeft, tegen een volk dat uit vele volken weer is samengebracht op de bergen van Israël, die lange tijd verlaten zijn geweest. Teruggekeerd leeft het daar zonder zorgen. Met je troepen en al je bondgenoten zul je optrekken als een stormwind, als een wolk die het land overdekt.

Dit zegt God, de HEER:

Als het zover is, zul je boze plannen uitdenken. Je denkt:

Dat land van niet-ommuurde steden zal ik aanvallen; ik zal optrekken tegen die argeloze mensen die zo onbezorgd leven in hun steden zonder muren, grendels of poorten. Je gaat erheen om te plunderen, te roven en buit binnen te halen, om de puinhopen die weer bewoond worden aan te vallen. Daar woont een volk dat uit vele volken bijeen is gekomen, dat vee en bezit verworven heeft en nu de navel van de wereld bewoont.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 19:1-14 De leeuwin en de wijnstok
Ezechiël 47:13-23 De grenzen van het land 2
Ezechiël 26:12-21 Profetie over Tyrus 2
Ezechiël 27:20-36 2
Ezechiël 44:1-10 Toegang tot de tempel 1
Ezechiël 38:13-23 Gogs leger vernietigd 2
Ezechiël 34:21-31 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 9:1-11 1
Ezechiël 28:1-15 1
Ezechiël 45:1-12 Verdeling van de grond 1
Ezechiël 31:12-18 2
Ezechiël 6:1-10 Israël getroffen door het zwaard 1
Ezechiël 42:1-11 De ruimten voor de priesters 1
Ezechiël 1:15-28 Ezechiël geroepen 2
Ezechiël 16:28-40 Jeruzalems ontrouw 3
Ezechiël 37:15-28 Eén God, één volk, één herder 2
Ezechiël 30:15-26 2
Ezechiël 48:23-35 3
Ezechiël 11:14-25 2
Ezechiël 40:13-26 De nieuwe tempel 2
Ezechiël 33:12-21 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 12:11-19 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 41:1-12 1
Ezechiël 18:23-32 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 36:13-25 2
Ezechiël 32:25-32 3
Ezechiël 24:15-27 Een plotselinge slag 2
Ezechiël 11:1-13 1
Ezechiël 3:18-27 2
Ezechiël 30:1-14 1
Ezechiël 42:12-20 De ruimten voor de priesters 2
Ezechiël 4:11-17 2
Ezechiël 14:12-23 Het lot van Jeruzalem 2
Ezechiël 21:17-28 Het goddelijk zwaard 2
Ezechiël 28:16-26 2
Ezechiël 22:18-31 Oordeel over Jeruzalem 2
Ezechiël 46:12-24 2
Ezechiël 14:1-11 1
Ezechiël 16:1-13 Jeruzalems ontrouw 1
Ezechiël 4:1-10 1
Ezechiël 36:1-12 1
Ezechiël 20:37-44 Israël opstandig en ontrouw 4
Ezechiël 10:13-22 2
Ezechiël 34:11-20 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 8:1-11 Visioen in de tempel van Jeruzalem...
Ezechiël 16:52-63 Jeruzalems ontrouw 5
Ezechiël 21:1-16 Het goddelijk zwaard 1
Ezechiël 7:14-27 Het einde komt 2
Ezechiël 48:13-22 2
Ezechiël 43:12-20 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 12:20-28 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 39:1-14 1
Ezechiël 5:1-9 1
Ezechiël 1:1-14 Ezechiël geroepen 1
Ezechiël 17:15-24 De adelaars en de wijnstok 2
Ezechiël 35:1-15 Profetie over het Seïrgebergte en...
Ezechiël 10:1-12 1
Ezechiël 15:1-8 Het hout van de wijnstok
Ezechiël 3:1-17 1
Ezechiël 45:13-25 Verdeling van de grond 2
Ezechiël 6:11-14 Israël getroffen door het zwaard ...
Ezechiël 41:13-26 2
Ezechiël 18:1-13 Wie rechtvaardig handelt, zal lev...
Ezechiël 33:1-11 Ieder mens naar zijn daden beoord...
Ezechiël 34:1-10 De slechte herders en de goede he...
Ezechiël 23:17-30 Ohola en Oholiba 2
Ezechiël 17:1-14 De adelaars en de wijnstok 1
Ezechiël 29:1-12 Profetie tegen Egypte 1
Ezechiël 32:1-15 1
Ezechiël 31:1-11 1
0Shares