Hun hoofdhaar mogen ze niet afscheren, maar ze mogen het ook niet vrij laten groeien; ze moeten het behoorlijk knippen. Geen van de priesters mag wijn drinken wanneer hij naar de binnenhof gaat. Ze mogen niet trouwen met weduwen of verstoten vrouwen, maar alleen met meisjes die tot het volk van Israël behoren en nog maagd zijn, of met weduwen van priesters. Ze moeten Mijn volk leren wat heilig is en wat niet, en hun het onderscheid leren tussen rein en onrein. Als er een geschil is moeten ze klaarstaan om recht te spreken; ze moeten daarbij Mijn rechtsregels hanteren. Op al Mijn hoogtijdagen moeten ze Mijn voorschriften en Mijn bepalingen in acht nemen, en de sabbat moeten ze in ere houden.

Ze mogen zichzelf niet verontreinigen door bij een dode te komen; dat mogen ze alleen als het gaat om hun vader, moeder, zoon, dochter, broer, of een zuster die nog niet aan een man heeft toebehoord. Nadat zo iemand weer rein is verklaard, moet hij zeven dagen wachten, en op de dag dat hij weer naar de binnenhof van het heiligdom gaat om er dienst te doen, moet hij zijn reinigingsoffer aanbieden – spreekt God, de HEER.

Wat hun grondgebied betreft:

Ikzelf zal hun grondgebied zijn. Eigen grond mogen jullie hun in Israël niet geven:

Ikzelf zal hun eigen grond zijn. Ze mogen de graanoffers, reinigingsoffers en hersteloffers eten. Alles in Israël dat aan Mij gewijd is, mogen zij gebruiken. Ook het beste deel van de nieuwe oogst en alle soorten gaven zijn voor de priesters, van elke gave iets. Ook het eerste deeg moeten jullie aan de priester geven, zodat er zegen op jullie huizen rust. De priesters mogen geen vogels of dieren eten die een natuurlijke dood gestorven zijn of zijn doodgebeten.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 33:22-33 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 15:1-8 Het hout van de wijnstok
Ezechiël 7:1-13 Het einde komt 1
Ezechiël 47:13-23 De grenzen van het land 2
Ezechiël 13:1-13 1
Ezechiël 23:1-16 Ohola en Oholiba 1
Ezechiël 29:13-21 Profetie tegen Egypte 2
Ezechiël 24:1-14 De kookpot 1
Ezechiël 45:1-12 Verdeling van de grond 1
Ezechiël 44:1-10 Toegang tot de tempel 1
Ezechiël 10:1-12 1
Ezechiël 16:1-13 Jeruzalems ontrouw 1
Ezechiël 25:1-9 Profetie tegen de volken die Israë...
Ezechiël 23:17-30 Ohola en Oholiba 2
Ezechiël 37:1-14 Een dal vol beenderen 1
Ezechiël 13:14-23 2
Ezechiël 25:10-17 Profetie tegen de volken die Isr...
Ezechiël 11:1-13 1
Ezechiël 38:13-23 Gogs leger vernietigd 2
Ezechiël 45:13-25 Verdeling van de grond 2
Ezechiël 41:1-12 1
Ezechiël 48:13-22 2
Ezechiël 21:1-16 Het goddelijk zwaard 1
Ezechiël 12:1-10 Een teken voor het opstandige vol...
Ezechiël 3:1-17 1
Ezechiël 1:1-14 Ezechiël geroepen 1
Ezechiël 4:1-10 1
Ezechiël 34:11-20 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 32:16-24 2
Ezechiël 30:1-14 1
Ezechiël 33:12-21 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 40:40-49 De nieuwe tempel 4
Ezechiël 26:1-11 Profetie over Tyrus 1
Ezechiël 44:11-19 Toegang tot de tempel 2
Ezechiël 36:1-12 1
Ezechiël 31:12-18 2
Ezechiël 17:1-14 De adelaars en de wijnstok 1
Ezechiël 8:1-11 Visioen in de tempel van Jeruzalem...
Ezechiël 19:1-14 De leeuwin en de wijnstok
Ezechiël 23:45-49 Ohola en Oholiba 4
Ezechiël 23:31-44 Ohola en Oholiba 3
Ezechiël 16:14-27 Jeruzalems ontrouw 2
Ezechiël 40:13-26 De nieuwe tempel 2
Ezechiël 2:1-10
Ezechiël 3:18-27 2
Ezechiël 34:1-10 De slechte herders en de goede he...
Ezechiël 40:27-39 De nieuwe tempel 3
Ezechiël 16:52-63 Jeruzalems ontrouw 5
Ezechiël 14:12-23 Het lot van Jeruzalem 2
Ezechiël 29:1-12 Profetie tegen Egypte 1
Ezechiël 18:23-32 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 36:26-38 3
Ezechiël 31:1-11 1
Ezechiël 37:15-28 Eén God, één volk, één herder 2
Ezechiël 47:1-12 De rivier uit de tempel 1
Ezechiël 43:1-11 De verschijning van de HEER keert...
Ezechiël 12:20-28 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 21:17-28 Het goddelijk zwaard 2
Ezechiël 5:10-17 2
Ezechiël 40:1-12 De nieuwe tempel 1
Ezechiël 28:1-15 1
Ezechiël 36:13-25 2
Ezechiël 27:1-19 1
Ezechiël 41:13-26 2
Ezechiël 24:15-27 Een plotselinge slag 2
Ezechiël 34:21-31 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 10:13-22 2
Ezechiël 12:11-19 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 7:14-27 Het einde komt 2
Ezechiël 9:1-11 1
0Shares