De Levieten krijgen een gebied dat grenst aan dat van de priesters en even groot is:

25.000 bij 10.000 el. De hele lengte bedraagt 25.000 el en de breedte 10.000 el. Ze mogen er niets van verkopen of verruilen. Men mag het beste deel van het land niet in andere handen laten overgaan, want het is aan de HEER gewijd.

De rest van het gebied van 5000 bij 25.000 el is niet heilig; het is bestemd voor de stad, als woongebied en weidegrond. De stad zelf komt in het midden te liggen. Dit zijn de afmetingen ervan:

aan de noordkant 4500 el, aan de zuidkant 4500 el, aan de oostkant 4500 el, en aan de westkant ook 4500 el. De strook weidegrond rondom de stad is in het noorden 250 el breed, in het zuiden 250 el, in het oosten 250 el en in het westen 250 el. Langs het heilige domein blijft aan de oostkant 10.000 el en aan de westkant 10.000 el over. Die stroken lopen langs het heilige domein, en de opbrengst ervan is bestemd voor hen die in de stad werken. Zij zijn het ook die deze grond moeten bewerken. Ze komen uit alle stammen van Israël. Het heilige domein dat jullie moeten afzonderen, inclusief de eigen grond van de stad, is dus vierkant en meet 25.000 bij 25.000 el.

Wat overblijft aan weerskanten van het heilige domein en de eigen grond van de stad, is voor de vorst:

het gebied vanaf de 25.000 el van het heilige domein tot aan de oostgrens, en westelijk vanaf de 25.000 el tot aan de westgrens, evenwijdig aan de stamgebieden, is voor de vorst. Het heilige domein met het tempelheiligdom bevindt zich in het midden. Afgezien van de eigen grond van de Levieten en de eigen grond van de stad, die midden in het gebied van de vorst liggen, is al het land tussen het gebied van Juda en het gebied van Benjamin voor de vorst.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 20:13-25 Israël opstandig en ontrouw 2
Ezechiël 45:1-12 Verdeling van de grond 1
Ezechiël 8:1-11 Visioen in de tempel van Jeruzalem...
Ezechiël 42:1-11 De ruimten voor de priesters 1
Ezechiël 6:1-10 Israël getroffen door het zwaard 1
Ezechiël 4:1-10 1
Ezechiël 35:1-15 Profetie over het Seïrgebergte en...
Ezechiël 39:1-14 1
Ezechiël 13:1-13 1
Ezechiël 26:1-11 Profetie over Tyrus 1
Ezechiël 6:11-14 Israël getroffen door het zwaard ...
Ezechiël 34:11-20 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 21:1-16 Het goddelijk zwaard 1
Ezechiël 19:1-14 De leeuwin en de wijnstok
Ezechiël 3:18-27 2
Ezechiël 33:1-11 Ieder mens naar zijn daden beoord...
Ezechiël 47:1-12 De rivier uit de tempel 1
Ezechiël 18:1-13 Wie rechtvaardig handelt, zal lev...
Ezechiël 29:1-12 Profetie tegen Egypte 1
Ezechiël 27:20-36 2
Ezechiël 36:13-25 2
Ezechiël 41:13-26 2
Ezechiël 27:1-19 1
Ezechiël 20:1-12 Israël opstandig en ontrouw 1
Ezechiël 1:1-14 Ezechiël geroepen 1
Ezechiël 40:1-12 De nieuwe tempel 1
Ezechiël 12:1-10 Een teken voor het opstandige vol...
Ezechiël 5:10-17 2
Ezechiël 38:13-23 Gogs leger vernietigd 2
Ezechiël 23:31-44 Ohola en Oholiba 3
Ezechiël 48:1-12 1
Ezechiël 43:21-27 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 28:1-15 1
Ezechiël 16:1-13 Jeruzalems ontrouw 1
Ezechiël 40:27-39 De nieuwe tempel 3
Ezechiël 32:1-15 1
Ezechiël 33:12-21 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 14:1-11 1
Ezechiël 28:16-26 2
Ezechiël 48:23-35 3
Ezechiël 7:14-27 Het einde komt 2
Ezechiël 9:1-11 1
Ezechiël 13:14-23 2
Ezechiël 15:1-8 Het hout van de wijnstok
Ezechiël 16:52-63 Jeruzalems ontrouw 5
Ezechiël 7:1-13 Het einde komt 1
Ezechiël 16:14-27 Jeruzalems ontrouw 2
Ezechiël 1:15-28 Ezechiël geroepen 2
Ezechiël 17:15-24 De adelaars en de wijnstok 2
Ezechiël 17:1-14 De adelaars en de wijnstok 1
Ezechiël 24:15-27 Een plotselinge slag 2
Ezechiël 16:28-40 Jeruzalems ontrouw 3
Ezechiël 29:13-21 Profetie tegen Egypte 2
Ezechiël 10:1-12 1
Ezechiël 36:26-38 3
Ezechiël 26:12-21 Profetie over Tyrus 2
Ezechiël 31:12-18 2
Ezechiël 30:1-14 1
Ezechiël 23:1-16 Ohola en Oholiba 1
Ezechiël 14:12-23 Het lot van Jeruzalem 2
Ezechiël 37:1-14 Een dal vol beenderen 1
Ezechiël 4:11-17 2
Ezechiël 46:12-24 2
Ezechiël 21:29-37 Het goddelijk zwaard 3
Ezechiël 18:23-32 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 36:1-12 1
Ezechiël 11:1-13 1
Ezechiël 33:22-33 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 37:15-28 Eén God, één volk, één herder 2
Ezechiël 5:1-9 1
0Shares