De Levieten krijgen een gebied dat grenst aan dat van de priesters en even groot is:

25.000 bij 10.000 el. De hele lengte bedraagt 25.000 el en de breedte 10.000 el. Ze mogen er niets van verkopen of verruilen. Men mag het beste deel van het land niet in andere handen laten overgaan, want het is aan de HEER gewijd.

De rest van het gebied van 5000 bij 25.000 el is niet heilig; het is bestemd voor de stad, als woongebied en weidegrond. De stad zelf komt in het midden te liggen. Dit zijn de afmetingen ervan:

aan de noordkant 4500 el, aan de zuidkant 4500 el, aan de oostkant 4500 el, en aan de westkant ook 4500 el. De strook weidegrond rondom de stad is in het noorden 250 el breed, in het zuiden 250 el, in het oosten 250 el en in het westen 250 el. Langs het heilige domein blijft aan de oostkant 10.000 el en aan de westkant 10.000 el over. Die stroken lopen langs het heilige domein, en de opbrengst ervan is bestemd voor hen die in de stad werken. Zij zijn het ook die deze grond moeten bewerken. Ze komen uit alle stammen van Israël. Het heilige domein dat jullie moeten afzonderen, inclusief de eigen grond van de stad, is dus vierkant en meet 25.000 bij 25.000 el.

Wat overblijft aan weerskanten van het heilige domein en de eigen grond van de stad, is voor de vorst:

het gebied vanaf de 25.000 el van het heilige domein tot aan de oostgrens, en westelijk vanaf de 25.000 el tot aan de westgrens, evenwijdig aan de stamgebieden, is voor de vorst. Het heilige domein met het tempelheiligdom bevindt zich in het midden. Afgezien van de eigen grond van de Levieten en de eigen grond van de stad, die midden in het gebied van de vorst liggen, is al het land tussen het gebied van Juda en het gebied van Benjamin voor de vorst.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 46:12-24 2
Ezechiël 41:13-26 2
Ezechiël 39:1-14 1
Ezechiël 38:1-12 Gogs leger vernietigd 1
Ezechiël 19:1-14 De leeuwin en de wijnstok
Ezechiël 6:11-14 Israël getroffen door het zwaard ...
Ezechiël 46:1-11 1
Ezechiël 31:12-18 2
Ezechiël 27:1-19 1
Ezechiël 29:13-21 Profetie tegen Egypte 2
Ezechiël 10:1-12 1
Ezechiël 45:13-25 Verdeling van de grond 2
Ezechiël 23:45-49 Ohola en Oholiba 4
Ezechiël 8:12-18 Visioen in de tempel van Jeruzale...
Ezechiël 27:20-36 2
Ezechiël 30:15-26 2
Ezechiël 13:1-13 1
Ezechiël 32:25-32 3
Ezechiël 33:12-21 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 30:1-14 1
Ezechiël 44:20-31 Toegang tot de tempel 3
Ezechiël 20:37-44 Israël opstandig en ontrouw 4
Ezechiël 20:13-25 Israël opstandig en ontrouw 2
Ezechiël 16:41-51 Jeruzalems ontrouw 4
Ezechiël 12:11-19 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 34:21-31 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 42:12-20 De ruimten voor de priesters 2
Ezechiël 16:28-40 Jeruzalems ontrouw 3
Ezechiël 38:13-23 Gogs leger vernietigd 2
Ezechiël 33:22-33 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 22:18-31 Oordeel over Jeruzalem 2
Ezechiël 40:27-39 De nieuwe tempel 3
Ezechiël 40:13-26 De nieuwe tempel 2
Ezechiël 14:1-11 1
Ezechiël 9:1-11 1
Ezechiël 21:29-37 Het goddelijk zwaard 3
Ezechiël 24:15-27 Een plotselinge slag 2
Ezechiël 3:1-17 1
Ezechiël 48:23-35 3
Ezechiël 35:1-15 Profetie over het Seïrgebergte en...
Ezechiël 16:1-13 Jeruzalems ontrouw 1
Ezechiël 24:1-14 De kookpot 1
Ezechiël 37:15-28 Eén God, één volk, één herder 2
Ezechiël 1:15-28 Ezechiël geroepen 2
Ezechiël 18:23-32 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 43:21-27 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 36:26-38 3
Ezechiël 11:14-25 2
Ezechiël 20:26-36 Israël opstandig en ontrouw 3
Ezechiël 23:1-16 Ohola en Oholiba 1
Ezechiël 32:16-24 2
Ezechiël 21:17-28 Het goddelijk zwaard 2
Ezechiël 26:1-11 Profetie over Tyrus 1
Ezechiël 6:1-10 Israël getroffen door het zwaard 1
Ezechiël 28:1-15 1
Ezechiël 32:1-15 1
Ezechiël 47:1-12 De rivier uit de tempel 1
Ezechiël 39:15-29 2
Ezechiël 14:12-23 Het lot van Jeruzalem 2
Ezechiël 1:1-14 Ezechiël geroepen 1
Ezechiël 45:1-12 Verdeling van de grond 1
Ezechiël 25:1-9 Profetie tegen de volken die Israë...
Ezechiël 5:1-9 1
Ezechiël 12:20-28 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 40:40-49 De nieuwe tempel 4
Ezechiël 43:12-20 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 40:1-12 De nieuwe tempel 1
Ezechiël 48:1-12 1
Ezechiël 33:1-11 Ieder mens naar zijn daden beoord...
Ezechiël 11:1-13 1
0Shares