Dit zegt God, de HEER:

Sla in woede je handen op elkaar, stamp met je voeten en roep ach en wee over het gruwelijke wangedrag van de Israëlieten; zij zullen sterven door het zwaard, de honger en de pest. Wie ver weg is zal sterven aan de pest, wie dichtbij is zal sterven door het zwaard, en wie daaraan weet te ontkomen, zal sterven van de honger:

zo zal Ik Mijn woede op hen koelen. Wanneer de doden rondom de altaren liggen, midden tussen de afgodsbeelden, op alle hoge heuvels en op alle bergtoppen, onder elke bladerrijke boom en onder elke schaduwrijke terebint, op elke plaats waar ze offers hebben gebracht om hun afgoden te behagen – dan zullen jullie beseffen dat Ik de HEER ben. Ik zal Mijn hand tegen hen opheffen, Ik zal van het land en van de plaatsen waar ze wonen een kale wildernis maken, nog verlatener dan de woestijn van Dibla. Dan zullen ze beseffen dat Ik de HEER ben.”’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 32:1-15 1
Ezechiël 22:18-31 Oordeel over Jeruzalem 2
Ezechiël 17:1-14 De adelaars en de wijnstok 1
Ezechiël 4:1-10 1
Ezechiël 31:12-18 2
Ezechiël 40:1-12 De nieuwe tempel 1
Ezechiël 31:1-11 1
Ezechiël 45:1-12 Verdeling van de grond 1
Ezechiël 38:1-12 Gogs leger vernietigd 1
Ezechiël 21:29-37 Het goddelijk zwaard 3
Ezechiël 25:10-17 Profetie tegen de volken die Isr...
Ezechiël 24:15-27 Een plotselinge slag 2
Ezechiël 8:12-18 Visioen in de tempel van Jeruzale...
Ezechiël 34:1-10 De slechte herders en de goede he...
Ezechiël 1:15-28 Ezechiël geroepen 2
Ezechiël 1:1-14 Ezechiël geroepen 1
Ezechiël 26:12-21 Profetie over Tyrus 2
Ezechiël 43:1-11 De verschijning van de HEER keert...
Ezechiël 37:1-14 Een dal vol beenderen 1
Ezechiël 18:23-32 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 44:1-10 Toegang tot de tempel 1
Ezechiël 16:1-13 Jeruzalems ontrouw 1
Ezechiël 11:1-13 1
Ezechiël 13:14-23 2
Ezechiël 42:12-20 De ruimten voor de priesters 2
Ezechiël 27:1-19 1
Ezechiël 20:13-25 Israël opstandig en ontrouw 2
Ezechiël 3:1-17 1
Ezechiël 5:1-9 1
Ezechiël 20:1-12 Israël opstandig en ontrouw 1
Ezechiël 37:15-28 Eén God, één volk, één herder 2
Ezechiël 23:45-49 Ohola en Oholiba 4
Ezechiël 17:15-24 De adelaars en de wijnstok 2
Ezechiël 16:14-27 Jeruzalems ontrouw 2
Ezechiël 38:13-23 Gogs leger vernietigd 2
Ezechiël 7:1-13 Het einde komt 1
Ezechiël 19:1-14 De leeuwin en de wijnstok
Ezechiël 6:1-10 Israël getroffen door het zwaard 1
Ezechiël 36:1-12 1
Ezechiël 20:37-44 Israël opstandig en ontrouw 4
Ezechiël 35:1-15 Profetie over het Seïrgebergte en...
Ezechiël 26:1-11 Profetie over Tyrus 1
Ezechiël 21:1-16 Het goddelijk zwaard 1
Ezechiël 44:20-31 Toegang tot de tempel 3
Ezechiël 32:25-32 3
Ezechiël 48:13-22 2
Ezechiël 48:23-35 3
Ezechiël 24:1-14 De kookpot 1
Ezechiël 9:1-11 1
Ezechiël 8:1-11 Visioen in de tempel van Jeruzalem...
Ezechiël 39:15-29 2
Ezechiël 25:1-9 Profetie tegen de volken die Israë...
Ezechiël 23:31-44 Ohola en Oholiba 3
Ezechiël 11:14-25 2
Ezechiël 14:1-11 1
Ezechiël 23:17-30 Ohola en Oholiba 2
Ezechiël 30:1-14 1
Ezechiël 47:13-23 De grenzen van het land 2
Ezechiël 39:1-14 1
Ezechiël 18:1-13 Wie rechtvaardig handelt, zal lev...
Ezechiël 14:12-23 Het lot van Jeruzalem 2
Ezechiël 10:13-22 2
Ezechiël 12:1-10 Een teken voor het opstandige vol...
Ezechiël 32:16-24 2
Ezechiël 28:16-26 2
Ezechiël 36:13-25 2
Ezechiël 15:1-8 Het hout van de wijnstok
Ezechiël 27:20-36 2
Ezechiël 18:14-22 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 34:11-20 De slechte herders en de goede h...
0Shares