Verbrand dan de stier voor het reinigingsoffer op de daartoe bestemde plek in het tempelcomplex, buiten het heiligdom. 

Op de tweede dag bied je een bok zonder enig gebrek als reinigingsoffer aan, en daarmee moeten de priesters het altaar van zonde reinigen zoals ze het reinigden met de stier. Wanneer je klaar bent met de reiniging moet je een jonge stier zonder enig gebrek en een ram zonder enig gebrek aanbieden. Bied ze de HEER aan. Dan moeten de priesters zout over ze heen strooien en ze als brandoffer offeren aan de HEER. Zeven dagen lang breng je elke dag een bok als reinigingsoffer, en de priesters moeten hetzelfde doen met een jonge stier en een ram, beide zonder enig gebrek. Zeven dagen moeten ze verzoeningsriten uitvoeren om het altaar te reinigen en in te wijden. En wanneer die dagen voorbij zijn, kunnen de priesters vanaf de achtste dag op het altaar jullie brandoffers en vredeoffers opdragen, en dat zal Mij met vreugde vervullen – spreekt God, de HEER.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 12:11-19 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 17:1-14 De adelaars en de wijnstok 1
Ezechiël 7:1-13 Het einde komt 1
Ezechiël 36:26-38 3
Ezechiël 40:27-39 De nieuwe tempel 3
Ezechiël 31:12-18 2
Ezechiël 46:12-24 2
Ezechiël 22:18-31 Oordeel over Jeruzalem 2
Ezechiël 37:15-28 Eén God, één volk, één herder 2
Ezechiël 18:23-32 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 15:1-8 Het hout van de wijnstok
Ezechiël 20:13-25 Israël opstandig en ontrouw 2
Ezechiël 39:15-29 2
Ezechiël 41:13-26 2
Ezechiël 47:1-12 De rivier uit de tempel 1
Ezechiël 16:14-27 Jeruzalems ontrouw 2
Ezechiël 44:11-19 Toegang tot de tempel 2
Ezechiël 23:31-44 Ohola en Oholiba 3
Ezechiël 1:15-28 Ezechiël geroepen 2
Ezechiël 26:12-21 Profetie over Tyrus 2
Ezechiël 44:20-31 Toegang tot de tempel 3
Ezechiël 14:1-11 1
Ezechiël 36:13-25 2
Ezechiël 39:1-14 1
Ezechiël 33:1-11 Ieder mens naar zijn daden beoord...
Ezechiël 11:1-13 1
Ezechiël 25:10-17 Profetie tegen de volken die Isr...
Ezechiël 7:14-27 Het einde komt 2
Ezechiël 14:12-23 Het lot van Jeruzalem 2
Ezechiël 20:1-12 Israël opstandig en ontrouw 1
Ezechiël 5:1-9 1
Ezechiël 32:16-24 2
Ezechiël 28:16-26 2
Ezechiël 20:37-44 Israël opstandig en ontrouw 4
Ezechiël 37:1-14 Een dal vol beenderen 1
Ezechiël 2:1-10
Ezechiël 4:11-17 2
Ezechiël 26:1-11 Profetie over Tyrus 1
Ezechiël 36:1-12 1
Ezechiël 21:29-37 Het goddelijk zwaard 3
Ezechiël 16:1-13 Jeruzalems ontrouw 1
Ezechiël 16:52-63 Jeruzalems ontrouw 5
Ezechiël 20:26-36 Israël opstandig en ontrouw 3
Ezechiël 1:1-14 Ezechiël geroepen 1
Ezechiël 3:1-17 1
Ezechiël 44:1-10 Toegang tot de tempel 1
Ezechiël 12:1-10 Een teken voor het opstandige vol...
Ezechiël 43:12-20 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 4:1-10 1
Ezechiël 6:11-14 Israël getroffen door het zwaard ...
Ezechiël 47:13-23 De grenzen van het land 2
Ezechiël 29:1-12 Profetie tegen Egypte 1
Ezechiël 40:40-49 De nieuwe tempel 4
Ezechiël 33:22-33 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 48:23-35 3
Ezechiël 34:21-31 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 48:1-12 1
Ezechiël 9:1-11 1
Ezechiël 8:1-11 Visioen in de tempel van Jeruzalem...
Ezechiël 45:1-12 Verdeling van de grond 1
Ezechiël 18:14-22 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 23:45-49 Ohola en Oholiba 4
Ezechiël 28:1-15 1
Ezechiël 42:12-20 De ruimten voor de priesters 2
Ezechiël 42:1-11 De ruimten voor de priesters 1
Ezechiël 40:13-26 De nieuwe tempel 2
Ezechiël 32:25-32 3
Ezechiël 27:1-19 1
Ezechiël 33:12-21 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 19:1-14 De leeuwin en de wijnstok
0Shares