Maar ook in de woestijn was het volk van Israël opstandig. Ze hielden zich niet aan Mijn wetten en negeerden Mijn regels, die leven brengen aan iedereen die zich eraan houdt, en hielden de sabbat niet in ere. Daarom wilde Ik daar in de woestijn Mijn woede over hen uitstorten en hen vernietigen. Ik deed het niet, want Ik wilde Mijn naam niet ontwijden bij de volken die hadden gezien hoe Ik hen had weggeleid. Wel zwoer Ik in de woestijn de eed dat Ik hen niet naar het land zou brengen dat Ik hun geven wilde, een land dat overvloeit van melk en honing, de parel onder de landen van de wereld. Ze leefden immers niet naar Mijn voorschriften, ze negeerden Mijn wetten en hielden zich niet aan de sabbat:

hun hart ging uit naar hun afgoden. Toch richtte Ik het volk niet te gronde, daar in de woestijn, Ik vernietigde het niet, want Ik had medelijden met hen. Ik zei daar tegen hun kinderen dat ze niet moesten leven volgens de wetten en regels van hun ouders, en zich niet moesten inlaten met hun afgoden:

‘Ik, de HEER, ben jullie God:

onderhoud Mijn wetten en regels, en leef ze na. Houd de sabbat in ere; dat zal voor jullie en Mij het teken zijn waaraan te zien is dat Ik, de HEER, jullie God ben.’

Maar ook hun kinderen gedroegen zich opstandig. Ze hielden zich niet aan Mijn wetten en regels, die leven brengen aan iedereen die zich eraan houdt; ze volgden ze niet op. Ze hielden de sabbat niet in ere, en daarom wilde Ik daar in de woestijn Mijn toorn over hen uitstorten en Mijn woede op hen koelen. Ik zag daarvan af, omdat Ik Mijn naam niet wilde ontwijden bij de volken die hadden gezien hoe Ik hen had weggeleid. Wel zwoer Ik in de woestijn dat Ik hen zou verspreiden onder vreemde volken en verstrooien in verre landen, omdat ze Mijn regels en wetten negeerden en zich niet aan de sabbat hielden, maar de afgoden van hun ouders aanbaden. Ik gaf hun zelfs slechte wetten, en regels die leidden tot de dood.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 16:41-51 Jeruzalems ontrouw 4
Ezechiël 5:1-9 1
Ezechiël 31:12-18 2
Ezechiël 3:1-17 1
Ezechiël 20:37-44 Israël opstandig en ontrouw 4
Ezechiël 40:1-12 De nieuwe tempel 1
Ezechiël 48:13-22 2
Ezechiël 35:1-15 Profetie over het Seïrgebergte en...
Ezechiël 33:12-21 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 6:11-14 Israël getroffen door het zwaard ...
Ezechiël 37:1-14 Een dal vol beenderen 1
Ezechiël 21:29-37 Het goddelijk zwaard 3
Ezechiël 13:14-23 2
Ezechiël 23:17-30 Ohola en Oholiba 2
Ezechiël 33:1-11 Ieder mens naar zijn daden beoord...
Ezechiël 26:1-11 Profetie over Tyrus 1
Ezechiël 16:52-63 Jeruzalems ontrouw 5
Ezechiël 26:12-21 Profetie over Tyrus 2
Ezechiël 40:13-26 De nieuwe tempel 2
Ezechiël 48:1-12 1
Ezechiël 6:1-10 Israël getroffen door het zwaard 1
Ezechiël 21:1-16 Het goddelijk zwaard 1
Ezechiël 11:14-25 2
Ezechiël 23:1-16 Ohola en Oholiba 1
Ezechiël 13:1-13 1
Ezechiël 16:14-27 Jeruzalems ontrouw 2
Ezechiël 43:21-27 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 30:15-26 2
Ezechiël 8:1-11 Visioen in de tempel van Jeruzalem...
Ezechiël 27:1-19 1
Ezechiël 8:12-18 Visioen in de tempel van Jeruzale...
Ezechiël 31:1-11 1
Ezechiël 34:1-10 De slechte herders en de goede he...
Ezechiël 29:13-21 Profetie tegen Egypte 2
Ezechiël 34:21-31 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 12:1-10 Een teken voor het opstandige vol...
Ezechiël 17:1-14 De adelaars en de wijnstok 1
Ezechiël 48:23-35 3
Ezechiël 28:1-15 1
Ezechiël 18:23-32 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 7:1-13 Het einde komt 1
Ezechiël 4:11-17 2
Ezechiël 14:12-23 Het lot van Jeruzalem 2
Ezechiël 42:1-11 De ruimten voor de priesters 1
Ezechiël 20:26-36 Israël opstandig en ontrouw 3
Ezechiël 28:16-26 2
Ezechiël 24:15-27 Een plotselinge slag 2
Ezechiël 37:15-28 Eén God, één volk, één herder 2
Ezechiël 46:12-24 2
Ezechiël 40:27-39 De nieuwe tempel 3
Ezechiël 22:18-31 Oordeel over Jeruzalem 2
Ezechiël 18:1-13 Wie rechtvaardig handelt, zal lev...
Ezechiël 19:1-14 De leeuwin en de wijnstok
Ezechiël 46:1-11 1
Ezechiël 12:11-19 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 23:45-49 Ohola en Oholiba 4
Ezechiël 25:10-17 Profetie tegen de volken die Isr...
Ezechiël 36:1-12 1
Ezechiël 1:1-14 Ezechiël geroepen 1
Ezechiël 16:1-13 Jeruzalems ontrouw 1
Ezechiël 32:1-15 1
Ezechiël 7:14-27 Het einde komt 2
Ezechiël 17:15-24 De adelaars en de wijnstok 2
Ezechiël 10:1-12 1
Ezechiël 36:26-38 3
Ezechiël 33:22-33 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 41:13-26 2
Ezechiël 18:14-22 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 38:13-23 Gogs leger vernietigd 2
Ezechiël 40:40-49 De nieuwe tempel 4
0Shares