Dit zegt God, de HEER:

De oostpoort van de binnenhof moet gedurende de zes werkdagen gesloten blijven, maar op sabbat en op nieuwemaansdag moet hij geopend worden. Dan komt de vorst van buiten door de voorhal de poort binnen en stelt zich op bij de deurpost van de poort, en de priesters brengen zijn brandoffer en zijn vredeoffer. Dan moet hij zich neerbuigen op de drempel van de poort en weer naar buiten gaan. De poort mag tot de avond niet gesloten worden. De bevolking van het land moet zich op sabbat en op nieuwemaan bij de toegang van die poort neerbuigen voor de HEER.

Het brandoffer dat de vorst op sabbat aan de HEER aanbiedt, bestaat uit zes jonge rammen en een volwassen ram, zonder enig gebrek, en als graanoffer bij de volwassen ram een efa graan, als graanoffer bij de jonge rammen zoveel hij missen kan, en bij elke efa graan een hin olie. Op nieuwemaansdag bestaat het brandoffer uit een jonge stier zonder enig gebrek, zes jonge rammen en een volwassen ram zonder enig gebrek, en als graanoffer moet de vorst bij elke stier en bij elke volwassen ram een efa graan doen, bij de jonge rammen wat hij zich kan veroorloven, en bij elke efa graan een hin olie.

De vorst moet door de voorhal van de poort binnenkomen, en langs dezelfde weg weer naar buiten gaan.

Maar als de bevolking van het land op de hoogtijdagen naar de HEER komt om zich neer te buigen, moet wie door de noordpoort binnenkomt door de zuidpoort naar buiten gaan, en wie door de zuidpoort binnenkomt door de noordpoort naar buiten gaan. Niemand mag teruggaan door de poort waardoor hij binnenkwam, iedereen moet door de tegenoverliggende poort naar buiten gaan. De vorst moet tegelijk met hen binnenkomen en tegelijk met hen weer naar buiten gaan.

Ook op de feesten en hoogtijdagen moet het graanoffer bestaan uit een efa graan bij elke stier en bij elke volwassen ram, en bij de jonge rammen zoveel als de vorst missen kan, en bij elke efa graan een hin olie.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 40:40-49 De nieuwe tempel 4
Ezechiël 17:15-24 De adelaars en de wijnstok 2
Ezechiël 4:1-10 1
Ezechiël 13:1-13 1
Ezechiël 7:14-27 Het einde komt 2
Ezechiël 20:26-36 Israël opstandig en ontrouw 3
Ezechiël 28:16-26 2
Ezechiël 39:1-14 1
Ezechiël 36:26-38 3
Ezechiël 20:1-12 Israël opstandig en ontrouw 1
Ezechiël 9:1-11 1
Ezechiël 48:13-22 2
Ezechiël 10:1-12 1
Ezechiël 23:17-30 Ohola en Oholiba 2
Ezechiël 46:12-24 2
Ezechiël 11:1-13 1
Ezechiël 27:1-19 1
Ezechiël 21:29-37 Het goddelijk zwaard 3
Ezechiël 48:23-35 3
Ezechiël 20:13-25 Israël opstandig en ontrouw 2
Ezechiël 13:14-23 2
Ezechiël 14:1-11 1
Ezechiël 3:1-17 1
Ezechiël 16:41-51 Jeruzalems ontrouw 4
Ezechiël 4:11-17 2
Ezechiël 40:13-26 De nieuwe tempel 2
Ezechiël 22:1-17 Oordeel over Jeruzalem 1
Ezechiël 17:1-14 De adelaars en de wijnstok 1
Ezechiël 26:1-11 Profetie over Tyrus 1
Ezechiël 30:15-26 2
Ezechiël 43:21-27 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 34:11-20 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 12:1-10 Een teken voor het opstandige vol...
Ezechiël 42:1-11 De ruimten voor de priesters 1
Ezechiël 33:22-33 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 5:10-17 2
Ezechiël 32:1-15 1
Ezechiël 6:11-14 Israël getroffen door het zwaard ...
Ezechiël 16:1-13 Jeruzalems ontrouw 1
Ezechiël 10:13-22 2
Ezechiël 43:1-11 De verschijning van de HEER keert...
Ezechiël 20:37-44 Israël opstandig en ontrouw 4
Ezechiël 25:10-17 Profetie tegen de volken die Isr...
Ezechiël 44:20-31 Toegang tot de tempel 3
Ezechiël 32:25-32 3
Ezechiël 16:28-40 Jeruzalems ontrouw 3
Ezechiël 16:14-27 Jeruzalems ontrouw 2
Ezechiël 45:13-25 Verdeling van de grond 2
Ezechiël 21:17-28 Het goddelijk zwaard 2
Ezechiël 18:23-32 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 33:1-11 Ieder mens naar zijn daden beoord...
Ezechiël 21:1-16 Het goddelijk zwaard 1
Ezechiël 12:11-19 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 45:1-12 Verdeling van de grond 1
Ezechiël 14:12-23 Het lot van Jeruzalem 2
Ezechiël 29:1-12 Profetie tegen Egypte 1
Ezechiël 42:12-20 De ruimten voor de priesters 2
Ezechiël 19:1-14 De leeuwin en de wijnstok
Ezechiël 1:15-28 Ezechiël geroepen 2
Ezechiël 34:21-31 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 24:15-27 Een plotselinge slag 2
Ezechiël 8:1-11 Visioen in de tempel van Jeruzalem...
Ezechiël 41:1-12 1
Ezechiël 38:1-12 Gogs leger vernietigd 1
Ezechiël 23:31-44 Ohola en Oholiba 3
Ezechiël 23:45-49 Ohola en Oholiba 4
Ezechiël 36:13-25 2
Ezechiël 39:15-29 2
Ezechiël 31:12-18 2
Ezechiël 18:14-22 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
0Shares