Dit zegt God, de HEER:

Ik zal zelf naar Mijn schapen omzien en zelf voor ze zorgen. Zoals een herder naar zijn kudde op zoek gaat als zijn dieren verstrooid zijn geraakt, zo zal Ik naar Mijn schapen op zoek gaan en ze redden, uit alle plaatsen waarheen ze zijn verdreven op een dag van dreigende, donkere wolken. Ik zal ze uit alle volken terughalen en uit alle landen bijeenbrengen, Ik zal ze naar hun eigen land laten terugkeren. Op de bergen van Israël en bij de waterstromen zal Ik ze weiden, overal in het land waar mensen wonen. Ik zal ze laten grazen op een goede weide, ook hoog in de bergen van Israël zullen ze gras vinden; op Israëls bergen zullen ze rusten op groen grasland en in een grazige weide. Ikzelf zal Mijn schapen weiden en ze laten rusten – spreekt God, de HEER. Ik zal naar verdwaalde dieren op zoek gaan, verjaagde dieren terughalen, gewonde dieren verbinden, zieke dieren gezond maken – maar de vette en sterke dieren zal Ik doden. Ik zal ze weiden zoals het moet.

Wat jullie betreft, Mijn schapen, dit zegt God, de HEER:

Ik zal rechtspreken tussen het ene schaap en het andere, tussen rammen en bokken. Is het jullie niet genoeg dat jullie op de beste weide grazen? En dat jullie vertrappen wat er van het gras nog over is? Dat jullie het heldere water opdrinken en de rest met jullie poten troebel maken? Mijn schapen moeten eten van wat jullie hebben vertrapt, en drinken van wat jullie met je poten troebel hebben gemaakt. Daarom – dit zegt God, de HEER over jullie:

Ik zal rechtspreken tussen de vette en de magere schapen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 41:13-26 2
Ezechiël 48:23-35 3
Ezechiël 6:11-14 Israël getroffen door het zwaard ...
Ezechiël 20:26-36 Israël opstandig en ontrouw 3
Ezechiël 7:1-13 Het einde komt 1
Ezechiël 8:1-11 Visioen in de tempel van Jeruzalem...
Ezechiël 46:1-11 1
Ezechiël 29:13-21 Profetie tegen Egypte 2
Ezechiël 16:52-63 Jeruzalems ontrouw 5
Ezechiël 32:25-32 3
Ezechiël 20:13-25 Israël opstandig en ontrouw 2
Ezechiël 17:1-14 De adelaars en de wijnstok 1
Ezechiël 6:1-10 Israël getroffen door het zwaard 1
Ezechiël 26:1-11 Profetie over Tyrus 1
Ezechiël 43:21-27 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 39:15-29 2
Ezechiël 32:16-24 2
Ezechiël 39:1-14 1
Ezechiël 1:15-28 Ezechiël geroepen 2
Ezechiël 27:1-19 1
Ezechiël 18:14-22 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 33:22-33 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 12:20-28 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 18:1-13 Wie rechtvaardig handelt, zal lev...
Ezechiël 36:26-38 3
Ezechiël 16:14-27 Jeruzalems ontrouw 2
Ezechiël 26:12-21 Profetie over Tyrus 2
Ezechiël 18:23-32 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 36:1-12 1
Ezechiël 3:1-17 1
Ezechiël 14:12-23 Het lot van Jeruzalem 2
Ezechiël 11:1-13 1
Ezechiël 31:1-11 1
Ezechiël 40:13-26 De nieuwe tempel 2
Ezechiël 27:20-36 2
Ezechiël 16:28-40 Jeruzalems ontrouw 3
Ezechiël 37:1-14 Een dal vol beenderen 1
Ezechiël 17:15-24 De adelaars en de wijnstok 2
Ezechiël 10:1-12 1
Ezechiël 44:20-31 Toegang tot de tempel 3
Ezechiël 8:12-18 Visioen in de tempel van Jeruzale...
Ezechiël 20:1-12 Israël opstandig en ontrouw 1
Ezechiël 47:1-12 De rivier uit de tempel 1
Ezechiël 43:12-20 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 3:18-27 2
Ezechiël 7:14-27 Het einde komt 2
Ezechiël 42:12-20 De ruimten voor de priesters 2
Ezechiël 40:1-12 De nieuwe tempel 1
Ezechiël 40:27-39 De nieuwe tempel 3
Ezechiël 44:11-19 Toegang tot de tempel 2
Ezechiël 25:10-17 Profetie tegen de volken die Isr...
Ezechiël 48:1-12 1
Ezechiël 28:16-26 2
Ezechiël 1:1-14 Ezechiël geroepen 1
Ezechiël 35:1-15 Profetie over het Seïrgebergte en...
Ezechiël 14:1-11 1
Ezechiël 33:12-21 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 16:41-51 Jeruzalems ontrouw 4
Ezechiël 23:17-30 Ohola en Oholiba 2
Ezechiël 34:1-10 De slechte herders en de goede he...
Ezechiël 12:11-19 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 13:1-13 1
Ezechiël 46:12-24 2
Ezechiël 24:1-14 De kookpot 1
Ezechiël 38:1-12 Gogs leger vernietigd 1
Ezechiël 33:1-11 Ieder mens naar zijn daden beoord...
Ezechiël 5:1-9 1
Ezechiël 12:1-10 Een teken voor het opstandige vol...
Ezechiël 9:1-11 1
Ezechiël 47:13-23 De grenzen van het land 2
0Shares