Dit zegt God, de HEER:

Omdat jullie zelf Mij aan je schuld hebben herinnerd, omdat jullie misdaden aan het licht zijn gekomen en al jullie zonden en wandaden zichtbaar zijn, omdat jullie zelf Mij aan je gedrag hebben herinnerd – daarom zullen jullie in handen van de vijand vallen.

En wat jou betreft, goddeloze, ontaarde vorst van Israël:

voor jou is de dag van de afrekening gekomen. Dit zegt God, de HEER:

Weg met je tulband, zet af die kroon! Niets blijft hetzelfde, wat laag is wordt hoog, wat hoog is wordt laag. Puin, puin, niets dan puin blijft er over, maar eerst moet hij nog komen aan wie Ik het oordeel toevertrouw.

Jij, mensenkind, moet profeteren. Zeg:

“Dit zegt God, de HEER, over de Ammonieten en over hun schande,” zeg:

“Zwaard, om te slachten ben je getrokken, om te verwoesten ben je geslepen, bliksemen zul je, zwaard! Ze zeggen dat je niets voorstelt en ze doen valse voorspellingen. Toch zul je die goddeloze en ontaarde mensen de hals doorsnijden. Voor hen is de dag van de afrekening gekomen.

Terug in je schede! Daar waar je gemaakt bent, in het land waar je vandaan komt, zal Ik je straffen. Mijn toorn zal Ik over je uitstorten, het vuur van Mijn woede zal Ik over je heen blazen, en Ik zal je aan barbaren overleveren, aan mannen die dood en verderf zaaien. Je zult aan het vuur ten prooi vallen, overal in het land zal bloed vloeien en je naam zal niet meer worden genoemd – Ik, de HEER, heb gesproken.”’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 36:1-12 1
Ezechiël 40:27-39 De nieuwe tempel 3
Ezechiël 16:41-51 Jeruzalems ontrouw 4
Ezechiël 41:13-26 2
Ezechiël 39:1-14 1
Ezechiël 44:11-19 Toegang tot de tempel 2
Ezechiël 45:13-25 Verdeling van de grond 2
Ezechiël 43:21-27 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 24:15-27 Een plotselinge slag 2
Ezechiël 6:1-10 Israël getroffen door het zwaard 1
Ezechiël 18:1-13 Wie rechtvaardig handelt, zal lev...
Ezechiël 13:14-23 2
Ezechiël 20:37-44 Israël opstandig en ontrouw 4
Ezechiël 1:1-14 Ezechiël geroepen 1
Ezechiël 26:12-21 Profetie over Tyrus 2
Ezechiël 47:1-12 De rivier uit de tempel 1
Ezechiël 12:20-28 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 14:1-11 1
Ezechiël 24:1-14 De kookpot 1
Ezechiël 21:17-28 Het goddelijk zwaard 2
Ezechiël 36:26-38 3
Ezechiël 48:23-35 3
Ezechiël 12:11-19 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 31:12-18 2
Ezechiël 17:1-14 De adelaars en de wijnstok 1
Ezechiël 3:18-27 2
Ezechiël 42:12-20 De ruimten voor de priesters 2
Ezechiël 23:1-16 Ohola en Oholiba 1
Ezechiël 39:15-29 2
Ezechiël 20:1-12 Israël opstandig en ontrouw 1
Ezechiël 22:18-31 Oordeel over Jeruzalem 2
Ezechiël 29:13-21 Profetie tegen Egypte 2
Ezechiël 18:23-32 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 16:14-27 Jeruzalems ontrouw 2
Ezechiël 34:1-10 De slechte herders en de goede he...
Ezechiël 15:1-8 Het hout van de wijnstok
Ezechiël 4:1-10 1
Ezechiël 22:1-17 Oordeel over Jeruzalem 1
Ezechiël 40:40-49 De nieuwe tempel 4
Ezechiël 14:12-23 Het lot van Jeruzalem 2
Ezechiël 38:13-23 Gogs leger vernietigd 2
Ezechiël 46:12-24 2
Ezechiël 23:17-30 Ohola en Oholiba 2
Ezechiël 37:15-28 Eén God, één volk, één herder 2
Ezechiël 4:11-17 2
Ezechiël 34:21-31 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 25:10-17 Profetie tegen de volken die Isr...
Ezechiël 16:52-63 Jeruzalems ontrouw 5
Ezechiël 38:1-12 Gogs leger vernietigd 1
Ezechiël 12:1-10 Een teken voor het opstandige vol...
Ezechiël 19:1-14 De leeuwin en de wijnstok
Ezechiël 32:16-24 2
Ezechiël 1:15-28 Ezechiël geroepen 2
Ezechiël 5:1-9 1
Ezechiël 25:1-9 Profetie tegen de volken die Israë...
Ezechiël 29:1-12 Profetie tegen Egypte 1
Ezechiël 6:11-14 Israël getroffen door het zwaard ...
Ezechiël 16:1-13 Jeruzalems ontrouw 1
Ezechiël 44:20-31 Toegang tot de tempel 3
Ezechiël 36:13-25 2
Ezechiël 8:1-11 Visioen in de tempel van Jeruzalem...
Ezechiël 40:1-12 De nieuwe tempel 1
Ezechiël 43:1-11 De verschijning van de HEER keert...
Ezechiël 44:1-10 Toegang tot de tempel 1
Ezechiël 5:10-17 2
Ezechiël 20:13-25 Israël opstandig en ontrouw 2
Ezechiël 45:1-12 Verdeling van de grond 1
Ezechiël 30:1-14 1
Ezechiël 33:22-33 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 48:13-22 2
0Shares