Dit zegt God, de HEER:

Omdat jullie zelf Mij aan je schuld hebben herinnerd, omdat jullie misdaden aan het licht zijn gekomen en al jullie zonden en wandaden zichtbaar zijn, omdat jullie zelf Mij aan je gedrag hebben herinnerd – daarom zullen jullie in handen van de vijand vallen.

En wat jou betreft, goddeloze, ontaarde vorst van Israël:

voor jou is de dag van de afrekening gekomen. Dit zegt God, de HEER:

Weg met je tulband, zet af die kroon! Niets blijft hetzelfde, wat laag is wordt hoog, wat hoog is wordt laag. Puin, puin, niets dan puin blijft er over, maar eerst moet hij nog komen aan wie Ik het oordeel toevertrouw.

Jij, mensenkind, moet profeteren. Zeg:

“Dit zegt God, de HEER, over de Ammonieten en over hun schande,” zeg:

“Zwaard, om te slachten ben je getrokken, om te verwoesten ben je geslepen, bliksemen zul je, zwaard! Ze zeggen dat je niets voorstelt en ze doen valse voorspellingen. Toch zul je die goddeloze en ontaarde mensen de hals doorsnijden. Voor hen is de dag van de afrekening gekomen.

Terug in je schede! Daar waar je gemaakt bent, in het land waar je vandaan komt, zal Ik je straffen. Mijn toorn zal Ik over je uitstorten, het vuur van Mijn woede zal Ik over je heen blazen, en Ik zal je aan barbaren overleveren, aan mannen die dood en verderf zaaien. Je zult aan het vuur ten prooi vallen, overal in het land zal bloed vloeien en je naam zal niet meer worden genoemd – Ik, de HEER, heb gesproken.”’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 9:1-11 1
Ezechiël 4:11-17 2
Ezechiël 40:1-12 De nieuwe tempel 1
Ezechiël 29:13-21 Profetie tegen Egypte 2
Ezechiël 16:41-51 Jeruzalems ontrouw 4
Ezechiël 7:1-13 Het einde komt 1
Ezechiël 12:20-28 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 36:1-12 1
Ezechiël 20:37-44 Israël opstandig en ontrouw 4
Ezechiël 28:1-15 1
Ezechiël 36:13-25 2
Ezechiël 3:18-27 2
Ezechiël 44:11-19 Toegang tot de tempel 2
Ezechiël 14:12-23 Het lot van Jeruzalem 2
Ezechiël 1:15-28 Ezechiël geroepen 2
Ezechiël 47:1-12 De rivier uit de tempel 1
Ezechiël 39:15-29 2
Ezechiël 5:10-17 2
Ezechiël 48:13-22 2
Ezechiël 47:13-23 De grenzen van het land 2
Ezechiël 3:1-17 1
Ezechiël 12:1-10 Een teken voor het opstandige vol...
Ezechiël 10:13-22 2
Ezechiël 40:13-26 De nieuwe tempel 2
Ezechiël 21:1-16 Het goddelijk zwaard 1
Ezechiël 22:1-17 Oordeel over Jeruzalem 1
Ezechiël 41:13-26 2
Ezechiël 8:1-11 Visioen in de tempel van Jeruzalem...
Ezechiël 44:1-10 Toegang tot de tempel 1
Ezechiël 5:1-9 1
Ezechiël 27:1-19 1
Ezechiël 26:1-11 Profetie over Tyrus 1
Ezechiël 23:45-49 Ohola en Oholiba 4
Ezechiël 24:15-27 Een plotselinge slag 2
Ezechiël 37:1-14 Een dal vol beenderen 1
Ezechiël 33:12-21 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 16:52-63 Jeruzalems ontrouw 5
Ezechiël 30:15-26 2
Ezechiël 12:11-19 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 36:26-38 3
Ezechiël 13:1-13 1
Ezechiël 32:1-15 1
Ezechiël 46:12-24 2
Ezechiël 44:20-31 Toegang tot de tempel 3
Ezechiël 32:25-32 3
Ezechiël 11:14-25 2
Ezechiël 10:1-12 1
Ezechiël 43:12-20 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 16:1-13 Jeruzalems ontrouw 1
Ezechiël 40:27-39 De nieuwe tempel 3
Ezechiël 31:1-11 1
Ezechiël 30:1-14 1
Ezechiël 31:12-18 2
Ezechiël 37:15-28 Eén God, één volk, één herder 2
Ezechiël 34:21-31 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 20:13-25 Israël opstandig en ontrouw 2
Ezechiël 16:14-27 Jeruzalems ontrouw 2
Ezechiël 2:1-10
Ezechiël 14:1-11 1
Ezechiël 22:18-31 Oordeel over Jeruzalem 2
Ezechiël 48:1-12 1
Ezechiël 16:28-40 Jeruzalems ontrouw 3
Ezechiël 32:16-24 2
Ezechiël 34:11-20 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 27:20-36 2
Ezechiël 33:22-33 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 6:11-14 Israël getroffen door het zwaard ...
Ezechiël 42:1-11 De ruimten voor de priesters 1
Ezechiël 23:1-16 Ohola en Oholiba 1
Ezechiël 25:1-9 Profetie tegen de volken die Israë...
0Shares