Net als Ammon zal Ik Moab in eigendom geven aan de stammen uit het oosten. Geen volk zal zich de Ammonieten ooit nog herinneren. Zo zal Ik ook Moab straffen; ze zullen weten dat Ik de HEER ben.

Dit zegt God, de HEER:

Edom heeft zich op het volk van Juda gewroken en zo een zeer zware schuld op zich geladen. Daarom, zegt God, de HEER, zal Ik Mijn hand tegen Edom opheffen. Ik zal er mens en dier uitroeien, Ik zal het land verwoesten; van Teman tot Dedan zullen allen door het zwaard worden geveld. Door Israël, Mijn volk, zal Ik Mij op Edom wreken:

Israël zal Edom treffen met Mijn woede en Mijn toorn, en zo zal Edom Mijn wraak leren kennen – spreekt God, de HEER.

Dit zegt God, de HEER:

De Filistijnen zijn wraakzuchtig geweest, ze hebben zich vol minachting gewroken; gedreven door een eeuwigdurende haat hebben ze verwoestingen aangericht. Daarom, zegt God, de HEER, zal Ik Mijn hand tegen de Filistijnen opheffen. Ik zal die Kretenzers uitroeien, en wie er van hen in de kustvlakte nog in leven is, richt Ik te gronde. Ik zal Mij meedogenloos op hen wreken, in Mijn toorn zal Ik hen straffen, en dan, als Mijn wraak hen treft, zullen ze weten dat Ik de HEER ben.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 12:20-28 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 23:17-30 Ohola en Oholiba 2
Ezechiël 44:11-19 Toegang tot de tempel 2
Ezechiël 23:1-16 Ohola en Oholiba 1
Ezechiël 33:1-11 Ieder mens naar zijn daden beoord...
Ezechiël 20:26-36 Israël opstandig en ontrouw 3
Ezechiël 47:1-12 De rivier uit de tempel 1
Ezechiël 20:13-25 Israël opstandig en ontrouw 2
Ezechiël 17:1-14 De adelaars en de wijnstok 1
Ezechiël 13:14-23 2
Ezechiël 11:1-13 1
Ezechiël 15:1-8 Het hout van de wijnstok
Ezechiël 20:1-12 Israël opstandig en ontrouw 1
Ezechiël 48:13-22 2
Ezechiël 10:1-12 1
Ezechiël 32:1-15 1
Ezechiël 18:14-22 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 7:14-27 Het einde komt 2
Ezechiël 40:40-49 De nieuwe tempel 4
Ezechiël 24:1-14 De kookpot 1
Ezechiël 3:18-27 2
Ezechiël 45:1-12 Verdeling van de grond 1
Ezechiël 10:13-22 2
Ezechiël 39:15-29 2
Ezechiël 43:12-20 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 18:1-13 Wie rechtvaardig handelt, zal lev...
Ezechiël 33:22-33 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 1:1-14 Ezechiël geroepen 1
Ezechiël 12:1-10 Een teken voor het opstandige vol...
Ezechiël 22:1-17 Oordeel over Jeruzalem 1
Ezechiël 5:10-17 2
Ezechiël 43:21-27 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 16:1-13 Jeruzalems ontrouw 1
Ezechiël 48:23-35 3
Ezechiël 48:1-12 1
Ezechiël 7:1-13 Het einde komt 1
Ezechiël 38:13-23 Gogs leger vernietigd 2
Ezechiël 17:15-24 De adelaars en de wijnstok 2
Ezechiël 30:15-26 2
Ezechiël 42:1-11 De ruimten voor de priesters 1
Ezechiël 9:1-11 1
Ezechiël 23:45-49 Ohola en Oholiba 4
Ezechiël 36:13-25 2
Ezechiël 12:11-19 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 14:1-11 1
Ezechiël 27:1-19 1
Ezechiël 41:13-26 2
Ezechiël 30:1-14 1
Ezechiël 21:1-16 Het goddelijk zwaard 1
Ezechiël 16:28-40 Jeruzalems ontrouw 3
Ezechiël 26:1-11 Profetie over Tyrus 1
Ezechiël 34:1-10 De slechte herders en de goede he...
Ezechiël 26:12-21 Profetie over Tyrus 2
Ezechiël 11:14-25 2
Ezechiël 31:1-11 1
Ezechiël 43:1-11 De verschijning van de HEER keert...
Ezechiël 14:12-23 Het lot van Jeruzalem 2
Ezechiël 5:1-9 1
Ezechiël 8:1-11 Visioen in de tempel van Jeruzalem...
Ezechiël 38:1-12 Gogs leger vernietigd 1
Ezechiël 40:13-26 De nieuwe tempel 2
Ezechiël 44:20-31 Toegang tot de tempel 3
Ezechiël 2:1-10
Ezechiël 41:1-12 1
Ezechiël 27:20-36 2
Ezechiël 23:31-44 Ohola en Oholiba 3
Ezechiël 32:25-32 3
Ezechiël 4:11-17 2
Ezechiël 20:37-44 Israël opstandig en ontrouw 4
Ezechiël 39:1-14 1
0Shares