Ik werd opnieuw door de hand van de HEER gegrepen. Zijn geest voerde mij mee en Hij zette mij neer in een dal vol beenderen. Ik moest er aan alle kanten omheen lopen, en zo zag ik dat er verspreid over het dal heel veel beenderen lagen, die helemaal waren uitgedroogd. De HEER vroeg mij:

‘Mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen?’ Ik antwoordde:

‘HEER, mijn God, dat weet U alleen.’ Toen zei hij:

‘Profeteer, en zeg tegen deze beenderen:

“Dorre beenderen, luister naar de woorden van de HEER! Dit zegt God, de HEER:

Beenderen, Ik ga jullie adem geven zodat jullie tot leven komen. Ik zal jullie pezen geven, vlees op jullie laten groeien en jullie met huid overtrekken. Ik zal jullie adem geven zodat jullie tot leven komen, en jullie zullen beseffen dat Ik de HEER ben.”’

Ik profeteerde zoals mij was opgedragen. Zodra ik dat deed hoorde ik een geluid, er klonk een geruis van botten die naar elkaar toe bewogen en zich aaneen voegden. Ik zag pezen zich aanhechten en vlees groeien, ik zag hoe er huid over de botten heen trok, maar ademen deden ze nog niet. Toen zei Hij tegen mij:

‘Profeteer tegen de wind, profeteer, mensenkind, en zeg tegen de wind:

“Dit zegt God, de HEER:

Kom uit de vier windstreken, wind, en blaas in deze doden, zodat ze weer gaan leven.”’ Ik profeteerde zoals Hij mij gezegd had, en de lichamen werden met adem gevuld. Ze kwamen tot leven en gingen op hun voeten staan:

een onafzienbare menigte.

En Hij zei tegen mij:

‘Mensenkind, deze beenderen zijn het volk van Israël. Het zegt:

“Onze botten zijn verdord, onze hoop is vervlogen, onze levensdraad is afgesneden.” Profeteer daarom en zeg tegen hen:

“Dit zegt God, de HEER:

Mijn volk, Ik zal jullie graven openen, Ik laat jullie uit je graven komen en Ik zal jullie naar het land van Israël terugbrengen. Jullie zijn Mijn volk, en jullie zullen beseffen dat Ik de HEER ben als Ik je graven open en jullie uit je graven laat komen. Ik zal jullie Mijn adem geven zodat jullie weer tot leven komen, Ik zal jullie terugbrengen naar je land, en jullie zullen beseffen dat Ik de HEER ben. Wat Ik gezegd heb, zal Ik doen – zo spreekt de HEER.”’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 20:37-44 Israël opstandig en ontrouw 4
Ezechiël 47:13-23 De grenzen van het land 2
Ezechiël 17:15-24 De adelaars en de wijnstok 2
Ezechiël 25:10-17 Profetie tegen de volken die Isr...
Ezechiël 46:1-11 1
Ezechiël 37:15-28 Eén God, één volk, één herder 2
Ezechiël 4:1-10 1
Ezechiël 21:17-28 Het goddelijk zwaard 2
Ezechiël 34:1-10 De slechte herders en de goede he...
Ezechiël 48:13-22 2
Ezechiël 14:12-23 Het lot van Jeruzalem 2
Ezechiël 7:14-27 Het einde komt 2
Ezechiël 18:23-32 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 5:1-9 1
Ezechiël 14:1-11 1
Ezechiël 35:1-15 Profetie over het Seïrgebergte en...
Ezechiël 2:1-10
Ezechiël 40:1-12 De nieuwe tempel 1
Ezechiël 23:1-16 Ohola en Oholiba 1
Ezechiël 9:1-11 1
Ezechiël 24:1-14 De kookpot 1
Ezechiël 47:1-12 De rivier uit de tempel 1
Ezechiël 13:14-23 2
Ezechiël 24:15-27 Een plotselinge slag 2
Ezechiël 16:28-40 Jeruzalems ontrouw 3
Ezechiël 19:1-14 De leeuwin en de wijnstok
Ezechiël 38:1-12 Gogs leger vernietigd 1
Ezechiël 42:12-20 De ruimten voor de priesters 2
Ezechiël 5:10-17 2
Ezechiël 6:1-10 Israël getroffen door het zwaard 1
Ezechiël 41:13-26 2
Ezechiël 23:45-49 Ohola en Oholiba 4
Ezechiël 8:1-11 Visioen in de tempel van Jeruzalem...
Ezechiël 11:1-13 1
Ezechiël 10:1-12 1
Ezechiël 26:12-21 Profetie over Tyrus 2
Ezechiël 38:13-23 Gogs leger vernietigd 2
Ezechiël 3:1-17 1
Ezechiël 45:13-25 Verdeling van de grond 2
Ezechiël 45:1-12 Verdeling van de grond 1
Ezechiël 33:22-33 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 39:1-14 1
Ezechiël 10:13-22 2
Ezechiël 31:1-11 1
Ezechiël 29:1-12 Profetie tegen Egypte 1
Ezechiël 11:14-25 2
Ezechiël 20:26-36 Israël opstandig en ontrouw 3
Ezechiël 18:14-22 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 29:13-21 Profetie tegen Egypte 2
Ezechiël 43:1-11 De verschijning van de HEER keert...
Ezechiël 8:12-18 Visioen in de tempel van Jeruzale...
Ezechiël 40:27-39 De nieuwe tempel 3
Ezechiël 30:15-26 2
Ezechiël 22:1-17 Oordeel over Jeruzalem 1
Ezechiël 36:13-25 2
Ezechiël 20:1-12 Israël opstandig en ontrouw 1
Ezechiël 20:13-25 Israël opstandig en ontrouw 2
Ezechiël 48:23-35 3
Ezechiël 1:1-14 Ezechiël geroepen 1
Ezechiël 25:1-9 Profetie tegen de volken die Israë...
Ezechiël 28:16-26 2
Ezechiël 12:20-28 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 31:12-18 2
Ezechiël 7:1-13 Het einde komt 1
Ezechiël 46:12-24 2
Ezechiël 4:11-17 2
Ezechiël 41:1-12 1
Ezechiël 1:15-28 Ezechiël geroepen 2
Ezechiël 3:18-27 2
Ezechiël 26:1-11 Profetie over Tyrus 1
0Shares