Dit zijn de namen van de stammen:

In het uiterste noorden, langs de weg naar Chetlon, Lebo-Hamat en Chasar-Enon, bij de grens met Damascus in het noorden, aan de kant van Hamat, krijgt Dan zijn deel, van de oost- tot de westgrens.

Grenzend aan Dan krijgt Aser een deel, van oost naar west.

Grenzend aan Aser krijgt Naftali een deel, van oost naar west.

Grenzend aan Naftali krijgt Manasse een deel, van oost naar west.

Grenzend aan Manasse krijgt Efraïm een deel, van oost naar west.

Grenzend aan Efraïm krijgt Ruben een deel, van oost naar west.

Grenzend aan Ruben krijgt Juda een deel, van oost naar west. Grenzend aan Juda, van oost naar west ligt het domein dat jullie moeten afstaan, 25.000 el breed en even lang als de andere delen, van oost naar west. In het midden komt het heiligdom. Het domein dat jullie aan de HEER moeten afstaan is 25.000 el lang en 10.000 el breed. Dit heilige domein is bestemd voor de priesters. Aan de noordkant is het 25.000 el lang, aan de westkant 10.000 el breed, in het oosten is het 10.000 el breed en aan de zuidkant is het weer 25.000 el lang. In het midden staat het heiligdom van de HEER. Het heilige gebied is voor de priesters, die nakomelingen van Sadok zijn, die Mij trouw bleven dienen en zich niet, zoals de Levieten deden, van Mij afkeerden toen de Israëlieten zich van Mij afkeerden. Zij krijgen binnen het domein een allerheiligst eigen domein, naast het gebied van de Levieten.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 26:12-21 Profetie over Tyrus 2
Ezechiël 32:1-15 1
Ezechiël 18:23-32 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 8:1-11 Visioen in de tempel van Jeruzalem...
Ezechiël 12:11-19 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 30:1-14 1
Ezechiël 2:1-10
Ezechiël 32:25-32 3
Ezechiël 4:1-10 1
Ezechiël 39:1-14 1
Ezechiël 38:13-23 Gogs leger vernietigd 2
Ezechiël 25:10-17 Profetie tegen de volken die Isr...
Ezechiël 43:12-20 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 27:20-36 2
Ezechiël 16:41-51 Jeruzalems ontrouw 4
Ezechiël 40:1-12 De nieuwe tempel 1
Ezechiël 25:1-9 Profetie tegen de volken die Israë...
Ezechiël 6:1-10 Israël getroffen door het zwaard 1
Ezechiël 21:1-16 Het goddelijk zwaard 1
Ezechiël 7:14-27 Het einde komt 2
Ezechiël 22:18-31 Oordeel over Jeruzalem 2
Ezechiël 15:1-8 Het hout van de wijnstok
Ezechiël 14:12-23 Het lot van Jeruzalem 2
Ezechiël 22:1-17 Oordeel over Jeruzalem 1
Ezechiël 23:45-49 Ohola en Oholiba 4
Ezechiël 45:13-25 Verdeling van de grond 2
Ezechiël 18:1-13 Wie rechtvaardig handelt, zal lev...
Ezechiël 7:1-13 Het einde komt 1
Ezechiël 21:17-28 Het goddelijk zwaard 2
Ezechiël 33:1-11 Ieder mens naar zijn daden beoord...
Ezechiël 44:1-10 Toegang tot de tempel 1
Ezechiël 4:11-17 2
Ezechiël 37:1-14 Een dal vol beenderen 1
Ezechiël 37:15-28 Eén God, één volk, één herder 2
Ezechiël 16:52-63 Jeruzalems ontrouw 5
Ezechiël 46:1-11 1
Ezechiël 23:1-16 Ohola en Oholiba 1
Ezechiël 47:1-12 De rivier uit de tempel 1
Ezechiël 16:1-13 Jeruzalems ontrouw 1
Ezechiël 41:13-26 2
Ezechiël 36:13-25 2
Ezechiël 8:12-18 Visioen in de tempel van Jeruzale...
Ezechiël 20:37-44 Israël opstandig en ontrouw 4
Ezechiël 29:13-21 Profetie tegen Egypte 2
Ezechiël 1:15-28 Ezechiël geroepen 2
Ezechiël 29:1-12 Profetie tegen Egypte 1
Ezechiël 40:27-39 De nieuwe tempel 3
Ezechiël 20:13-25 Israël opstandig en ontrouw 2
Ezechiël 27:1-19 1
Ezechiël 11:1-13 1
Ezechiël 31:1-11 1
Ezechiël 3:18-27 2
Ezechiël 9:1-11 1
Ezechiël 17:1-14 De adelaars en de wijnstok 1
Ezechiël 44:11-19 Toegang tot de tempel 2
Ezechiël 10:13-22 2
Ezechiël 19:1-14 De leeuwin en de wijnstok
Ezechiël 42:12-20 De ruimten voor de priesters 2
Ezechiël 16:28-40 Jeruzalems ontrouw 3
Ezechiël 23:31-44 Ohola en Oholiba 3
Ezechiël 33:22-33 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 33:12-21 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 28:16-26 2
Ezechiël 28:1-15 1
Ezechiël 16:14-27 Jeruzalems ontrouw 2
Ezechiël 42:1-11 De ruimten voor de priesters 1
Ezechiël 20:26-36 Israël opstandig en ontrouw 3
Ezechiël 5:1-9 1
Ezechiël 1:1-14 Ezechiël geroepen 1
Ezechiël 11:14-25 2
0Shares