Dit zijn de namen van de stammen:

In het uiterste noorden, langs de weg naar Chetlon, Lebo-Hamat en Chasar-Enon, bij de grens met Damascus in het noorden, aan de kant van Hamat, krijgt Dan zijn deel, van de oost- tot de westgrens.

Grenzend aan Dan krijgt Aser een deel, van oost naar west.

Grenzend aan Aser krijgt Naftali een deel, van oost naar west.

Grenzend aan Naftali krijgt Manasse een deel, van oost naar west.

Grenzend aan Manasse krijgt Efraïm een deel, van oost naar west.

Grenzend aan Efraïm krijgt Ruben een deel, van oost naar west.

Grenzend aan Ruben krijgt Juda een deel, van oost naar west. Grenzend aan Juda, van oost naar west ligt het domein dat jullie moeten afstaan, 25.000 el breed en even lang als de andere delen, van oost naar west. In het midden komt het heiligdom. Het domein dat jullie aan de HEER moeten afstaan is 25.000 el lang en 10.000 el breed. Dit heilige domein is bestemd voor de priesters. Aan de noordkant is het 25.000 el lang, aan de westkant 10.000 el breed, in het oosten is het 10.000 el breed en aan de zuidkant is het weer 25.000 el lang. In het midden staat het heiligdom van de HEER. Het heilige gebied is voor de priesters, die nakomelingen van Sadok zijn, die Mij trouw bleven dienen en zich niet, zoals de Levieten deden, van Mij afkeerden toen de Israëlieten zich van Mij afkeerden. Zij krijgen binnen het domein een allerheiligst eigen domein, naast het gebied van de Levieten.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 20:1-12 Israël opstandig en ontrouw 1
Ezechiël 44:20-31 Toegang tot de tempel 3
Ezechiël 30:15-26 2
Ezechiël 32:1-15 1
Ezechiël 11:14-25 2
Ezechiël 19:1-14 De leeuwin en de wijnstok
Ezechiël 47:1-12 De rivier uit de tempel 1
Ezechiël 32:16-24 2
Ezechiël 44:11-19 Toegang tot de tempel 2
Ezechiël 48:23-35 3
Ezechiël 12:1-10 Een teken voor het opstandige vol...
Ezechiël 18:14-22 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 41:1-12 1
Ezechiël 23:31-44 Ohola en Oholiba 3
Ezechiël 40:27-39 De nieuwe tempel 3
Ezechiël 44:1-10 Toegang tot de tempel 1
Ezechiël 39:15-29 2
Ezechiël 18:1-13 Wie rechtvaardig handelt, zal lev...
Ezechiël 14:12-23 Het lot van Jeruzalem 2
Ezechiël 3:18-27 2
Ezechiël 12:20-28 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 43:12-20 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 45:13-25 Verdeling van de grond 2
Ezechiël 34:11-20 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 32:25-32 3
Ezechiël 40:40-49 De nieuwe tempel 4
Ezechiël 6:1-10 Israël getroffen door het zwaard 1
Ezechiël 23:17-30 Ohola en Oholiba 2
Ezechiël 17:15-24 De adelaars en de wijnstok 2
Ezechiël 22:18-31 Oordeel over Jeruzalem 2
Ezechiël 33:1-11 Ieder mens naar zijn daden beoord...
Ezechiël 31:12-18 2
Ezechiël 18:23-32 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 26:1-11 Profetie over Tyrus 1
Ezechiël 48:13-22 2
Ezechiël 16:41-51 Jeruzalems ontrouw 4
Ezechiël 1:1-14 Ezechiël geroepen 1
Ezechiël 29:13-21 Profetie tegen Egypte 2
Ezechiël 17:1-14 De adelaars en de wijnstok 1
Ezechiël 40:13-26 De nieuwe tempel 2
Ezechiël 12:11-19 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 3:1-17 1
Ezechiël 16:52-63 Jeruzalems ontrouw 5
Ezechiël 26:12-21 Profetie over Tyrus 2
Ezechiël 24:1-14 De kookpot 1
Ezechiël 46:12-24 2
Ezechiël 36:1-12 1
Ezechiël 7:1-13 Het einde komt 1
Ezechiël 16:28-40 Jeruzalems ontrouw 3
Ezechiël 33:22-33 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 45:1-12 Verdeling van de grond 1
Ezechiël 20:37-44 Israël opstandig en ontrouw 4
Ezechiël 5:10-17 2
Ezechiël 5:1-9 1
Ezechiël 35:1-15 Profetie over het Seïrgebergte en...
Ezechiël 6:11-14 Israël getroffen door het zwaard ...
Ezechiël 47:13-23 De grenzen van het land 2
Ezechiël 9:1-11 1
Ezechiël 42:12-20 De ruimten voor de priesters 2
Ezechiël 38:13-23 Gogs leger vernietigd 2
Ezechiël 23:45-49 Ohola en Oholiba 4
Ezechiël 13:1-13 1
Ezechiël 40:1-12 De nieuwe tempel 1
Ezechiël 42:1-11 De ruimten voor de priesters 1
Ezechiël 15:1-8 Het hout van de wijnstok
Ezechiël 23:1-16 Ohola en Oholiba 1
Ezechiël 36:13-25 2
Ezechiël 30:1-14 1
Ezechiël 8:12-18 Visioen in de tempel van Jeruzale...
Ezechiël 33:12-21 Ieder mens naar zijn daden beoor...
0Shares