Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie Mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens Mijn wetten leven en Mijn regels in acht nemen. Jullie zullen in het land wonen dat Ik aan je voorouders gegeven heb, jullie zullen Mijn volk zijn en Ik zal jullie God zijn. Ik zal jullie redden van alles wat je onrein maakt, Ik zal het koren bevelen overvloedig te groeien en nooit meer een hongersnood op jullie afsturen. De bomen zullen overvloedig vrucht dragen en de akkers zullen een rijke opbrengst geven; jullie zullen niet meer door andere volken worden bespot omdat jullie honger lijden. Jullie zullen je al je dwaalwegen en wandaden herinneren, en jullie zullen van jezelf walgen vanwege jullie gruwelijke zonden. Ik doe dit alles niet omwille van jullie – spreekt God, de HEER; laat dat tot je doordringen! Schaam je over je schandelijk gedrag, volk van Israël.

Dit zegt God, de HEER:

Op de dag dat Ik jullie van je zonden gereinigd heb, zal Ik in de steden weer mensen laten wonen en zullen de puinhopen weer worden opgebouwd. Het verwilderde land zal weer worden bewerkt – het land dat voor iedereen die erdoorheen trok een woestenij was. Ze zullen zeggen:

‘Dit land hier, dat een woestenij was, is nu als de tuin van Eden, en de steden die in puin lagen, die verlaten waren en verwoest, zijn weer versterkt en bewoond.’ Dan zullen de volken om je heen beseffen dat Ik de HEER ben. Ik zal weer opbouwen wat verwoest was en beplanten wat verwilderd was. Wat Ik, de HEER, gezegd heb, zal Ik doen.

Dit zegt God, de HEER:

Ook dit verlangen van het volk van Israël zal Ik in vervulling laten gaan:

Ik zal het volk zo talrijk maken als een kudde schapen; zo vol als Jeruzalem op hoogtijdagen is met heilige offerdieren, zo vol met mensen zullen de steden zijn die nu in puin liggen. En ze zullen beseffen dat Ik de HEER ben.”’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 40:27-39 De nieuwe tempel 3
Ezechiël 12:20-28 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 48:13-22 2
Ezechiël 18:14-22 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 23:1-16 Ohola en Oholiba 1
Ezechiël 28:16-26 2
Ezechiël 32:25-32 3
Ezechiël 17:15-24 De adelaars en de wijnstok 2
Ezechiël 39:1-14 1
Ezechiël 47:1-12 De rivier uit de tempel 1
Ezechiël 20:13-25 Israël opstandig en ontrouw 2
Ezechiël 40:40-49 De nieuwe tempel 4
Ezechiël 16:1-13 Jeruzalems ontrouw 1
Ezechiël 14:1-11 1
Ezechiël 30:1-14 1
Ezechiël 6:1-10 Israël getroffen door het zwaard 1
Ezechiël 39:15-29 2
Ezechiël 9:1-11 1
Ezechiël 43:1-11 De verschijning van de HEER keert...
Ezechiël 34:11-20 De slechte herders en de goede h...
Ezechiël 29:1-12 Profetie tegen Egypte 1
Ezechiël 43:12-20 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 20:1-12 Israël opstandig en ontrouw 1
Ezechiël 34:1-10 De slechte herders en de goede he...
Ezechiël 16:52-63 Jeruzalems ontrouw 5
Ezechiël 35:1-15 Profetie over het Seïrgebergte en...
Ezechiël 23:45-49 Ohola en Oholiba 4
Ezechiël 21:17-28 Het goddelijk zwaard 2
Ezechiël 29:13-21 Profetie tegen Egypte 2
Ezechiël 20:37-44 Israël opstandig en ontrouw 4
Ezechiël 18:23-32 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 11:14-25 2
Ezechiël 12:11-19 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 46:1-11 1
Ezechiël 16:41-51 Jeruzalems ontrouw 4
Ezechiël 1:1-14 Ezechiël geroepen 1
Ezechiël 45:1-12 Verdeling van de grond 1
Ezechiël 33:1-11 Ieder mens naar zijn daden beoord...
Ezechiël 7:14-27 Het einde komt 2
Ezechiël 20:26-36 Israël opstandig en ontrouw 3
Ezechiël 25:1-9 Profetie tegen de volken die Israë...
Ezechiël 32:16-24 2
Ezechiël 13:14-23 2
Ezechiël 6:11-14 Israël getroffen door het zwaard ...
Ezechiël 41:1-12 1
Ezechiël 42:12-20 De ruimten voor de priesters 2
Ezechiël 2:1-10
Ezechiël 42:1-11 De ruimten voor de priesters 1
Ezechiël 31:12-18 2
Ezechiël 12:1-10 Een teken voor het opstandige vol...
Ezechiël 8:12-18 Visioen in de tempel van Jeruzale...
Ezechiël 44:1-10 Toegang tot de tempel 1
Ezechiël 4:11-17 2
Ezechiël 21:29-37 Het goddelijk zwaard 3
Ezechiël 11:1-13 1
Ezechiël 47:13-23 De grenzen van het land 2
Ezechiël 19:1-14 De leeuwin en de wijnstok
Ezechiël 46:12-24 2
Ezechiël 22:1-17 Oordeel over Jeruzalem 1
Ezechiël 10:1-12 1
Ezechiël 15:1-8 Het hout van de wijnstok
Ezechiël 40:1-12 De nieuwe tempel 1
Ezechiël 32:1-15 1
Ezechiël 25:10-17 Profetie tegen de volken die Isr...
Ezechiël 41:13-26 2
Ezechiël 24:1-14 De kookpot 1
Ezechiël 40:13-26 De nieuwe tempel 2
Ezechiël 44:11-19 Toegang tot de tempel 2
Ezechiël 3:1-17 1
Ezechiël 16:28-40 Jeruzalems ontrouw 3
0Shares