Ook de zijhallen op het zuiden hadden zulke ingangen. Voor wie binnen wilde gaan, lagen alle ingangen aan het begin van het pad dat langs de beschermmuur naar het oosten liep.

De man zei tegen mij:

‘De zijhallen op het noorden en die op het zuiden, aan het plein, zijn heilige zijhallen, want daar eten de priesters, die in de nabijheid van de HEER komen, de allerheiligste offers. Daar leggen ze de allerheiligste offers neer:

de graanoffers, reinigingsoffers en hersteloffers, want die plaats is heilig. Als de priesters binnen zijn mogen ze niet vanuit het heiligdom naar de buitenhof gaan. Eerst moeten ze hun dienstkleren, die heilig zijn, in de zijhallen neerleggen. Ze moeten andere kleren aantrekken en dan mogen ze naar de plaats van het gewone volk.’

Het tempelcomplex als geheel.

Toen de man klaar was met het opmeten van het binnenste van de tempel, bracht hij mij naar de oostpoort en mat de tempel rondom op. Hij mat de oostkant met een meetstok:

500 van die meetstokken. Hij mat de noordkant:

500 stokken. Ook de zuidkant mat hij:

500 stokken. Toen kwam hij bij de westkant en hij mat 500 stokken. Zo mat hij de vier buitenzijden van de tempel, die helemaal door een muur omgeven werd. Het geheel mat 500 bij 500, en de muur vormde de afscheiding tussen wat heilig is en wat niet.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Ezechiël 3:18-27 2
Ezechiël 46:12-24 2
Ezechiël 16:1-13 Jeruzalems ontrouw 1
Ezechiël 40:40-49 De nieuwe tempel 4
Ezechiël 20:1-12 Israël opstandig en ontrouw 1
Ezechiël 33:12-21 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 28:16-26 2
Ezechiël 27:1-19 1
Ezechiël 31:1-11 1
Ezechiël 23:31-44 Ohola en Oholiba 3
Ezechiël 48:1-12 1
Ezechiël 10:1-12 1
Ezechiël 32:25-32 3
Ezechiël 5:1-9 1
Ezechiël 12:11-19 Een teken voor het opstandige vo...
Ezechiël 47:1-12 De rivier uit de tempel 1
Ezechiël 29:1-12 Profetie tegen Egypte 1
Ezechiël 39:15-29 2
Ezechiël 22:18-31 Oordeel over Jeruzalem 2
Ezechiël 17:1-14 De adelaars en de wijnstok 1
Ezechiël 42:1-11 De ruimten voor de priesters 1
Ezechiël 38:13-23 Gogs leger vernietigd 2
Ezechiël 41:1-12 1
Ezechiël 16:41-51 Jeruzalems ontrouw 4
Ezechiël 46:1-11 1
Ezechiël 34:1-10 De slechte herders en de goede he...
Ezechiël 20:26-36 Israël opstandig en ontrouw 3
Ezechiël 48:23-35 3
Ezechiël 32:16-24 2
Ezechiël 21:29-37 Het goddelijk zwaard 3
Ezechiël 8:12-18 Visioen in de tempel van Jeruzale...
Ezechiël 17:15-24 De adelaars en de wijnstok 2
Ezechiël 1:15-28 Ezechiël geroepen 2
Ezechiël 38:1-12 Gogs leger vernietigd 1
Ezechiël 3:1-17 1
Ezechiël 44:11-19 Toegang tot de tempel 2
Ezechiël 9:1-11 1
Ezechiël 40:1-12 De nieuwe tempel 1
Ezechiël 14:12-23 Het lot van Jeruzalem 2
Ezechiël 45:1-12 Verdeling van de grond 1
Ezechiël 43:1-11 De verschijning van de HEER keert...
Ezechiël 20:37-44 Israël opstandig en ontrouw 4
Ezechiël 30:15-26 2
Ezechiël 6:1-10 Israël getroffen door het zwaard 1
Ezechiël 44:1-10 Toegang tot de tempel 1
Ezechiël 26:1-11 Profetie over Tyrus 1
Ezechiël 24:15-27 Een plotselinge slag 2
Ezechiël 21:1-16 Het goddelijk zwaard 1
Ezechiël 5:10-17 2
Ezechiël 21:17-28 Het goddelijk zwaard 2
Ezechiël 18:23-32 Wie rechtvaardig handelt, zal le...
Ezechiël 40:13-26 De nieuwe tempel 2
Ezechiël 16:52-63 Jeruzalems ontrouw 5
Ezechiël 37:1-14 Een dal vol beenderen 1
Ezechiël 10:13-22 2
Ezechiël 23:1-16 Ohola en Oholiba 1
Ezechiël 8:1-11 Visioen in de tempel van Jeruzalem...
Ezechiël 16:14-27 Jeruzalems ontrouw 2
Ezechiël 43:21-27 De verschijning van de HEER keer...
Ezechiël 13:14-23 2
Ezechiël 4:11-17 2
Ezechiël 1:1-14 Ezechiël geroepen 1
Ezechiël 29:13-21 Profetie tegen Egypte 2
Ezechiël 22:1-17 Oordeel over Jeruzalem 1
Ezechiël 7:1-13 Het einde komt 1
Ezechiël 13:1-13 1
Ezechiël 37:15-28 Eén God, één volk, één herder 2
Ezechiël 33:22-33 Ieder mens naar zijn daden beoor...
Ezechiël 16:28-40 Jeruzalems ontrouw 3
Ezechiël 36:13-25 2
0Shares